Pandectele Romane 7/2015

Wolters Kluwer, 2015-07-31

Pandectele Romane 7/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.07
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 7/2015
Număr pagini: 152
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Statul de drept şi valorile sociale

DOCTRINĂ
Corina Florenţa POPESCU. Răspunderea statelor – corolarul dreptului internaţional public
Bianca SELEJAN-GUŢAN. Sisteme și drepturi electorale în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – principii și reguli
Constantin Mihai BANU. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi simplificarea dreptului Uniunii Europene. Repere din jurisprudenţa recentă
Daniel-Mihail ŞANDRU. Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă
Cristian IONESCU. Comentarii pe marginea art. 10 din Constituţia României, revizuită
Mihail STĂNESCU-SAS. Penalul nu ţine în loc disciplinarul
Iulian BĂLAN. Dreptul la respectarea vieţii private și supravegherea video, audio sau prin fotografiere. Partea I

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
CONST. PANAITESCU. Jude-instructor. Ordonanţă. Recurs. Termen. Ardeal. Procedura penală
Traian BROŞTEANU. Contencios administrativ. Drept lezat. Simplu interes. Acţiune. Inadmisibilitate

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Anca STROIU. Declinarea competenţei materiale. Tribunal comercial specializat (Tribunalul Cluj, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 263 din 30 aprilie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Franţa: Reforma dreptului contractelor. Securizarea şi conservarea raporturilor contractuale
Obiectivele proiectului de reformă a dreptului contractelor
Marea Britanie: Obligaţia instituţiilor publice de a preveni radicalizarea şi extremismul islamic

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Conflictul (juridic) Istrate Micescu – N. Iorga şi C-tin Argetoianu (II)