Pandectele Romane 6/2015

Wolters Kluwer, 2015-07-10

Pandectele Romane 6/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.06
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 6/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Răspunderea pentru viitor

DOCTRINĂ
Ioan LAZĂR. Înţelegerile anticoncurenţiale între întreprinderi în dreptul european al concurenţei (Partea a II-a)
Alex KIS. Restituiri anormale. Nulităţi
Vlad – Teodor FLOREA. Conceptul și limitele practicilor concertate în lumina dreptului concurențial al Uniunii Europene

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Vintilă DONGOROZ. Ofiţer de poliţie judiciară. Comiterea unui delict în exerciţiul funcţiunei. Partea lezată. Dacă poate sesiza direct instanța competinte, adică curtea de apel? Art. 493 pr. Civ.
D. COTRUTZ. Vânzare silită. Închiderea dosarului vânzărei pe baza declaraţiei creditorului că s’a îndestulat complet. Cerere de redeschiderea vânzărei pe motiv că nu s’a îndestulat complet. Admisibilitatea ei

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Procedura insolvenţei. Comunicarea actelor de procedură prin Buletinul procedurilor de insolvenţă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 38/R din 22 ianuarie 2014)
Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor. Alegerea comitetului creditorilor (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 88/R din 5 februarie 2014)
Creanţă izvorâtă din contractul de leasing. Aplicarea dispoziţiilor art. 1070 C. civ. cu privire la reducerea cuantumului clauzei penale în situaţia executării parţiale a obligaţiei principale (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 135/R din 12 februarie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU. Uniunea Europeană. O mai bună legiferare, pentru o eficienţă juridică sporită
Andrei DUŢU. CEDO. Hotărârea din 10 martie 2015 – condamnarea Turciei pentru încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), prin refuzul autorităţilor de a acorda o autorizaţie de schimbare a sexului unei persoane transsexuale, pe motiv că aceasta nu se afla într-o incapacitate definitivă de a procrea

ISTORIA JURIDICĂ
Petruţ-George BRAN. Libertatea potrivit lui Florentinus şi potrivit lui Montesquieu. Observaţii critice

AGORA
Ugo MATTEI (Traducere de Liviu Damşa). O teorie a dreptului imperial: studiu privind hegemonia şi rezistența latină (Partea a III-a)