Pandectele Romane 5/2015

Wolters Kluwer, 2015-06-22

Pandectele Romane 5/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.05
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 5/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Despre funcţia puterii judecătorești, azi

DOCTRINĂ
Ioan LAZĂR. Înţelegerile anticoncurenţiale între întreprinderi în dreptul european al concurenţei (Partea I)

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
FRATEA DÂRLEA. Posesiune. Acţiune posesorie. Condiţie de admitere. Aplicaţiune. Art. 31 1. J. O. Organele competinte a împărţi pământurile expropiate, art. 109 şi 110 legea agrară. Persoană îndreptățită la impropietărire. Valabilitatea actelor eliberate de un agent agronom sau perceptor in privinţa identităţei unei persoane impropietărită. Art. 68 al. 8 l. Org. Comunelor rurale

JURISPRUDENȚĂ CEDO
Mihaela MAZILU-BABEL. CEDO. Dreptul la respectul vieţii private. Obligaţia avocatului de a raporta o operaţiune suspectă. Controlul convenţional al dispoziţiilor de transpunere a directivelor UE. Prezumţia de protecţie echivalentă. Excepţii. Neîncălcarea art. 8 din Convenţie

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN. Contract complex conţinând donaţii reciproce. Necesitatea delimitării dintre răspunderea civilă contractuală şi riscul contractual asumat de către una dintre părţi – studiu de caz –
Ilie URS. Contencios administrativ şi fiscal. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 5 noul C. pr. civ. Condiţii de admisibilitate
Loredana Manuela MUSCALU. Analiza cerinţelor de admisibilitate ale procedurii ordonanţei de plată

MERIDIANE JURIDICE
Marea Britanie: pertinenţa creării unei jurisdicţii on-line

ISTORIA JURIDICĂ
Conflictul (juridic) Istrate Micescu – N. Iorga şi C-tin Argetoianu. Un posibil răspuns la întrebarea: cine a redactat Constituţia din 1938

AGORA
Ugo MATTEI (Traducere de Liviu Damşa). O teorie a dreptului imperial: studiu privind hegemonia şi rezistența latină (Partea a II-a)