Pandectele Romane 4/2015

Wolters Kluwer, 2015-05-20

Pandectele Romane 4/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.04
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 4/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Există o „filozofie a dreptului” românească?

DOCTRINĂ
Maria FODOR, Corina Florenţa POPESCU. Despre asigurarea probelor în lumina dispoziţiilor Codului de procedură civilă
Cristian IONESCU. Comentarii pe marginea art. 8 din Constituţia României, revizuită
Bogdan Dumitru MOLOMAN. Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea Noului Cod penal român
Loredana Manuela MUSCALU. Analiza modului în care au fost interpretate şi aplicate prevederile art. 200 C. pr. civ.

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
S. ROSENTAL. Revendicare. Condiţiunea dovezii proprietăţii. Elemente de fapt din care instanţa de fond deduce o situaţie juridică. Aprecierea lor suverană. Inadmisibilitatea censurii curţii de casaţie

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mihaela MUŞAN. Conflict între marcă și nume comercial. Invocarea încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii
Decizie revizuire pensie. Invocarea încălcării dreptului de proprietate şi a principiului neretroactivităţii legii (Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 208 din 24 februarie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Aspecte de drept comparat referitoare la mijloacele de control al ajutorului de stat acordat societăţilor comerciale

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Posibile semnificaţii ale celui mai important proces din istorie – Procesul lui Iisus

AGORA
Ugo MATTEI (Traducere de Liviu Damşa). O teorie a dreptului imperial: studiu privind hegemonia şi rezistența latină