Pandectele Romane 3/2015

Wolters Kluwer, 2015-04-20

Pandectele Romane 3/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.03
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 3/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Cultura judiciară

DOSAR – Noul Cod civil
Mircea DUŢU. Repararea prejudiciului produs prin depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii
Bazil OGLINDĂ. Clauze neuzuale în reglementarea Noului Cod civil român – provocare pentru jurisprudenţă și doctrină –

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Comentarii pe marginea art. 6 din Constituţia României, revizuită

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Richard HUTSCHNEKER. Contencios administrativ. Magistrat stabil. Înlocuire. Abateri grave. Raport motivat. Formalitate esenţială. Motivele din raport trebuie să fie concordante cu rezultatul anchetei. Pedeapsă. Efecte. Producerea lor dela data publicării decretului regal. Înlocuirea cu efect retroactiv. Drept câştigat. Atingere

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Inadmisibilitatea acţiunii în grăniţuire atunci când stabilirea liniei de hotar între proprietăţile învecinate făcută pe cale convenţională nu a fost anulată prin hotărâre judecătorească
Conflict material de competenţă negativ. Caracterul special şi unitar al reglementării cererilor instituţiei debitoare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 (C. Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, sentinţa civilă nr. 12 din 3 iulie 2014)
Contract de asigurare „CASCO”. Producerea evenimentului asigurat. Regimul juridic al efectelor contractului asupra obligaţiei de despăgubire, întinderii daunei şi exonerării asigurătorului de plata despăgubirii (C. Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 232 din 9 aprilie 2014)
Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor, cu referire la nelegala constituire a comitetului creditorilor. Conflict de interese (C. Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 296/R din 8 mai 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Implicaţii ale reproducerii asistate (Curtea Constituţională a Italiei, decizia nr. 162 din 9 aprilie 2014)
Regimul juridic al căsătoriei între persoanele de acelaşi sex (Curtea Constituţională a Italiei, decizia nr. 170 din 11 iunie 2014)
Sinuciderea asistată şi Convenţia europeană a drepturilor omului (Curtea Supremă a Marii Britanii, decizia din 25 iunie 2014 în cauza R. vs. Ministry of Justice şi cauza R. vs. The Director of Public Prosecutions)
Manifestările extremiste şi statutul refugiaţilor (Curtea constituţională federală germană, decizia 2 BvE 4/13 din 10 iunie 2014)

AGORA
Cecilia JABRE. Din nou despre inechităţi. Salarizarea magistraţilor
Alina Mihaela ZAH. OTP Bank și abuzurile sale – Perspectiva instanțelor clujene cu privire la modificările unilaterale ale dobânzii