Pandectele Romane 12/2015

Wolters Kluwer, 2016-02-29

Pandectele Romane 12/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.12
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 12/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Despre Terorism şi Securitologie

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Câteva considerații pe marginea art. 29 din Constituția României, revizuite
Maria FODOR, Corina Florenţa POPESCU. Cercetarea la faţa locului în procesul civil
Ana-Maria UDRIȘTE. Concentrările economice. O scurtă incursiune în dreptul european și național

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
AL. CERBAN. Indiviziune. Drept asupra fie­cărei molecule a bunului. Drept de proprietate. Pre­rogative. Dacă se poate exercita izolat de fiecare copărtaş. Acte de administraţie. Necesitatea consimţirii lui de către toți coproprietarii. Arendare. Reziliere cerută de unul singur. Inadmisibi­litate. Materie agrară. Aplicaţiune identică.
N.D. STĂNESCU. Urmărire de venituri. Sonde petrolifere. Concesiune. Drept mobiliar real. Inadmisibilitatea acestei măsuri asigurătoare

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Lipsa dovezii calităţii de reprezentant. Valoarea probatorie a împuternicirii avocaţiale (C. Ap. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1799 din 25 octombrie 2013)
Contestaţie întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Solicitarea de restituire în natură a terenului notificat. Obligaţia instanţei de judecată de a se verifica destinaţia actuală a terenului pentru a nu afecta căile de acces (C. Ap. București, secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1814 din 28 octombrie 2013)
Răspunderea Statului pentru uciderea soţului în cadrul Revoluţiei din 1989. Nedepunerea diligenţelor de către stat în identificarea persoanelor responsabile (C. Ap. București, secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1862 din 5 noiembrie 2013)
Obligaţie de a face. Construirea unui gard despărţitor, în considerarea obligaţiei de predare a unor apartamente restituite în natură. Respingere (C. Ap. Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1153 din 25 septembrie 2014)
Clauze atributive de competenţă. Necompetenţa generală a instanţelor române (C. Ap. Galaţi, decizia civilă nr. 500/R din 3 decembrie 2014)
Acţiune în exercitare autoritate părintească promovată după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. Recurs inadmisibil (C. Ap. Galaţi, decizia civilă nr. 441/R din 5 noiembrie 2014)
Noul Cod de procedură civilă. Revizuire. Motive de netemeinicie (C. Ap. Galaţi, decizia nr. 8106 din 13 noiembrie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU
CEDO: Statutul de subiect de drept al embrionului (Hotărârea din 27 august 2015, cauza Parillo c. Italiei, nr. 46470/2011)
Franţa: legalitatea concedierii în situaţia falsificării datelor din CV-ul angajatului (Curtea de Casaţie, hotărârea din 25 noiembrie 2015)
Uniunea Europeană: dreptul la eliminarea datelor personale din motoarele de căutare

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Tradiţia Enciclopediei Juridice Române