Pandectele Romane 11/2015

2016-02-24

Pandectele Romane 11/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.11
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 11/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Ce fel de model pentru Drept?

DOCTRINĂ
Emőd VERESS. Compensaţia – două aspecte controversate
Sebastian BODU, Ciprian BODU. Comentarii asupra infracțiunilor reglementate la art. 274 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală
Valentin MINOIU. Reglementări internaționale în materia dreptului de asociere

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Tulius I. GORUNEANU. Autoritatea lucrului judecat (art. 1201 c. civ.). Vânzarea silită a bunurilor indivize aparţinând unui datornic. Comoştenitor (art. 1825 c. civ. și 494 pr. civ.)

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Deces apelantă înainte de pronunţarea instanţei de apel. Necesitatea aplicării prevederilor art. 243 C. pr. civ. (C. Ap. Alba Iulia, secţia I civilă, decizia nr. 244 din 3 iunie 2014)
Compensaţii băneşti pensionare anticipată. Condiţii de acordare (C. Ap. Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 390/A din 4 septembrie 2014)
Anulare ordin CNAS prin hotărâre judecătorească. Aplicabilitatea sentinţei asupra deciziilor de impunere emise anterior publicării acesteia în Monitorul Oficial (C. Ap. Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5641 din 2 iulie 2014)
Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată. Lipsa obligaţiei desemnării unui reprezentant fiscal în scopul rambursării în situaţia în care solicitantul s-a înregistrat în scopuri de TVA în România anterior formulării cererii de rambursare (C. Ap. Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3038 din 25 septembrie 2014)
Recunoaştere hotărâre de divorţ pronunţată într-un stat terţ faţă de cetăţenia ambilor soţi (C. Ap. Braşov, dosar nr. 308/1372/2012, decizia nr. 77/R din 30 ianuarie 2014)
Cuantumul indemnizaţiilor lunare în cazul copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (C. Ap. Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4598 din 28 octombrie 2013)
Admisibilitatea excepţiei de netimbrare. Plata efectuată până la primul termen de judecată (C. Ap. Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4927 din 11 noiembrie 2013)
Obligarea pârâtei la încheierea unui contract pentru colectarea, canalizarea şi epurarea apelor pluviale de pe domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti (C. Ap. Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 5017 din 14 noiembrie 2013)
Valoare de circulaţie a imobilului. Preţ actualizat (C. Ap. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1635 din 8 octombrie 2013)
Măsuri reparatorii. Exercitarea controlului de legalitate de către prefect. Modificarea dispoziţiei iniţiale, ca urmare a exercitării controlului de legalitate (C. Ap. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 1637 din 8 octombrie 2013)

MERIDIANE JURIDICE
Franţa: definiţia legală a constrângerii morale în contextul infracţiunilor contra vieţii sexuale. Curtea de Casaţie franceză, camera penală, hotărârea nr. 14-82.172 din 15 aprilie 2015
Curtea Europeană a Drepturilor Omului: arestarea protestatarilor pentru încălcarea unui ordin al poliţiei constituie o încălcare a art. 11 al CEDO relativ la libertatea de întrunire şi de asociere Hotărârea din 15 octombrie 2015, Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan, cauza nr. 60259/11

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Un proces pentru onorariu, al lui Istrate Micescu