Pandectele Romane 10/2015

2016-02-24

Pandectele Romane 10/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.10
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 10/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Lungul drum de la exegeză, la doctrină

DOCTRINĂ
Marian ENACHE. Administraţia Parlamentului European. Secretariatul general, personalul, sediile, bugetul
Ilie URS. Condiţiile cerute pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract în materia promisiunilor de vânzare
Nora Andreea DAGHIE. Contract privind nașterea – clauză de limitare a răspunderii spitalului
Corina SCARLAT. Rolul activ al apărătorului în respectarea prezumției de nevinovăție a inculpatului

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
G.M. SESCIOREANU. Recurs în casaţie. Termen. Contestație la executare. Materie specială. Termen dela pronunțare. Legea accelerărei. Noua lege a casației. (Art. 402 pr. civ. comb. Art. 52 legea accel. și 33 legea C. cas.)
NIC. G. VRĂBIESCU. Convenţii sub semnătură privată. Formalitatea dublului exemplar. Dacă dispozițiunile articolului 1179 sunt necesare când convenţiunea e recunoscută? Dispozițiunile acestui articol sunt de ordine publică sau de ordine privată?

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Aplicarea legii penale mai favorabile (Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 5/A din 6 ianuarie 2015)
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi (Curtea de Apel Oradea, secția penală şi pentru cauze cu minori decizia penală nr. 6/A din 6 ianuarie 2015)
Măsură de concediere luată de angajator pe durata incapacităţii temporare de muncă. Nulitatea deciziei de concediere (Curtea de Apel Oradea, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 246/2015-A din 2 aprilie 2015)
Acţiune în revendicare paralizată de actualul posesor al imobilului, ce opune titularei de acţiune propriul titlu asupra bunului revendicat (Curtea de Apel Oradea, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 276/2015-A din 9 aprilie 2015)
Apel. Soluţii la judecată. Noul Cod de procedură penală (Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 6 din 12 ianuarie 2015)
Desfacere disciplinară a contractului de muncă. Principiul bunei-credinţe (Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia nr. 146 din 9 februarie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Dreptul Uniunii Europene: regulile cu privire la recidivă şi aplicarea legii în timp
Curtea Europeană a Drepturilor Omului: libertatea de expresie a avocatului (hotărârea din 23.04.2015 în cauza nr. 29369/10, Morice c. Franţa)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. O prefaţă ratată de Istrate Micescu