Pandectele Romane 8/2014

Wolters Kluwer, 2014-08-29

Pandectele Romane 8/2014
Cod Produs: T.R.PA.14.08
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 8/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Tribunale pentru a prăda statele?

DOCTRINĂ
Mircea DUŢU. Un nou model de responsabilitate: răspunderea pentru viitor. Perspectiva de mediu
Dumitru-Daniel ŞERBAN. Despre momentul constituirii garanţiei de bună conduită în litigiile privind achiziţiile publice
Oliviu PUIE. Aspecte de ordin procedural în materia procedurii insolvenţei reglementată de noul cadru normativ instituit prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa şi natura juridică a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
I.L. GEORGESCU. Societate comercială. Neregularitate. Societate de fapt. Lichidare. Aporturi. Restituire. Eforia spitalelor civile. Convenţie

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Semnificaţia juridică a conceptului de eroare materială în lumina prevederilor art. 281 vechiul C. pr. civ. şi respectiv, art. 442 noul C. pr. civ.
Călin M. COSTIN. Obligarea cumpărătorului pe cale judecătorească la penalităţi pentru executarea cu întârziere a plăţii preţului în temeiul unui contract contestat de acesta - studiu de caz -
Loredana Manuela MUSCALU. Acţiune în revendicare întemeiată pe prevederile dreptului comun după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001
Obligativitatea procedurii de efectuare a cercetării prealabile (Curtea de Apel Galaţi, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 356 din 13 februarie 2013)
Insolvenţă. Deschiderea procedurii. Condiţii. Excepţia de neexecutare a contractului (Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 3892 din 5 noiembrie 2013)
Atribuirea denumirilor de străzi. Calitate procesuală pasivă. Limitele controlului jurisdicţional exercitat de instanţa de contencios administrativ (Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4755 din 19 decembrie 2013)

MERIDIANE JURIDICE
Franţa – Modificarea Codului de procedură penală: noile drepturi ale apărării
Sistemul penitenciar – obligaţia administraţiei închisorii de a asigura confidenţialitatea convorbirilor telefonice ale deţinuţilor [Tribunalul administrativ din Rennes (Franţa) decizia nr. 14011157 din 23 aprilie 2014]
Hotărârea lovită de nulitate nu întrerupe prescripţia (Curtea de Casaţie franceză, hotărârea nr. 12-88.080, 5 martie 2014)

ISTORIA JURIDICĂ
Dobânda în vechile aşezăminte româneşti - de profesor I. Ionescu