PR 6/2014

Wolters Kluwer, 2014-06-30

Pandectele Romane 6/2014
Cod Produs: T.R.PA.14.06
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 6/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. „Dreptul suplu”, între concept şi practică

DOCTRINĂ
Mircea DUŢU. Repararea prejudiciului ecologic în condiţiile Codului civil
Maria-Irina GRIGORE-RĂDULESCU. Analogia legii şi analogia dreptului. Aspecte teoretice şi consecinţe practice
Bianca SELEJAN-GUŢAN. Despre legea penală mai favorabilă şi «războiul judecătorilor». Scurte comentarii pe marginea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
VINTILĂ DONGOROZ. Apel penal. Pricină judecată în primă instanţă de jud. de ocol. Apelul părţii civile. Opoziţia în apel a părţii civile. Efectele ei. Dacă mai există opoziţiune în penal la instanţele de apel.
ALEX. CERBAN. Divorţ. Treimea atribuită copiilor conf. art. 285 C.civ. Evaluarea ei. Excluderea sarcinilor.

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mircea N. COSTIN. Antecontract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. Acţiune în prestaţie tabulară – studiu de caz –
Edith BERTICI, Szilard SZTRANYICZKI. Analiza teoretică şi practică a posibilităţii îndreptării intabulărilor eronate a amplasamentelor în cartea funciară – studiu de caz –
Grăniţuire. Terenuri ce au făcut obiectul legilor fondului funciar. Stabilire pe baza documentelor de punere în posesie (Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4032 din 17 octombrie 2013)
Despăgubiri din erori judiciare. Estimare (Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4134 din 24 octombrie 2013)
Conflict de competenţă. Complete ale aceleiaşi instanţe. Ordonanţă de plată. Complet de cauze directe a tribunalului specializat. Judecător-sindic învestit cu procedura insolvenţei pârâtei (Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr. 515 din 21 octombrie 2013)
Cheltuieli de judecată. Diminuare de către instanţă. Criterii (Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9755 din 15 octombrie 2013)

MERIDIANE JURIDICE
1. Păstrarea datelor informatice: nevaliditatea directivei din 15 martie 2006 (CJUE, Marea Cameră, hotărârea din 8 aprilie 2014, cauza nr. C-293/12)
2. Curtea penală internaţională de la Haga: condamnare pentru crime împotriva umanităţii (CPI, hotărârea din 7 martie 2014, nr. ICC-01/04-01/07)
3. Votul electronic – raportul critic care susţine statu quo-ul

ISTORIA JURIDICĂ
Şcoala de Administraţie