PR 4/2014

Wolters Kluwer, 2014-04-30

Pandectele Romane 4/2014
Cod Produs: T.R.PA.14.04
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 4/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Consultaţia legală vs. Doctrina juridică?

INTERVIU
Mircea DUŢU. Doctrina şi ştiinţa juridică românească au ajuns la un moment de răscruce, în care trebuie să-şi redefinească obiectivele şi priorităţile

DOSAR - Noul Cod civil
Florin I. MANGU. Rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor. (I) Reglementarea legală, fundamentul, domeniul de aplicare, poziția în ierarhia „remediilor” contractuale, dreptul de opțiune al creditorului, felurile
Marlena BOANCĂ IVAN. Reflecții privind formarea contractelor de comerț internațional

DOCTRINĂ
Andrei DUŢU. Ecofiscalitatea în contextul raporturilor dintre dreptul UE şi dreptul naţional

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Corneliu I. GRIGORIAN. Filiaţiunea naturală. Istoricul chestiunei în legiuirile vechi româneşti
Florin SION. Cambie. Autoritate de lucru judecat. Art. 270 cod. com. Cauză

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială în lumina Noului Cod de Procedură Civilă
Loredana Manuela MUSCALU. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 şi Legea nr. 39/2003
Condiţiile de acordare a stimulentelor personalului din compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale (Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1634 din 12 aprilie 2012)
Indemnizaţie de şomaj. Refuzul nejustificat al beneficiarului de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii şi nivelului studiilor (Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1645 din 12 septembrie 2013)
Contestaţie în anulare. Termen de depunere în cazul hotărârilor irevocabile care nu au fost comunicate părţilor. Inadmisibilitate/netemeinicie (Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 791 din 11 iunie 2013)
Puterea de lucru judecat invocată în susţinerea pretenţiilor formulate prin cererea de chemare în judecată. Admisibilitate. Netemeinicia confuziei puterii de lucru judecat cu autoritatea de lucru judecat (Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 1353 din 19 septembrie 2013)
Culpă comună. Ambele părţi, inculpatul şi victima, au fiecare o culpă de 50% în producerea accidentului rutier (Curtea de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 394/R/14 martie 2013)
Concediere din motive care ţin de persoana salariatului. Organul competent să constate inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului pentru postul ocupat. Competenţele medicului specialist în medicina muncii (Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 496/CM din 14 iunie 2013)
Dreptul de a cumpăra locuinţa în baza Legii nr. 112/1995. Condiţii (Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 322 din 27 februarie 2013)

MERIDIANE JURIDICE
Dosarele de credit pozitive; criterii; legislaţie comparată
Întrebare preliminară. Mediu. Deşeuri. Deşeuri periculoase. Interpretarea Directivei nr. 2008/98/CE şi a Regulamentului nr. 1907/2006. Reutilizarea vechilor stâlpi de telecomunicaţii prin tratarea cu soluţii CCA (cupru, crom, arsenic) (CJUE, 7 martie 2013, cauza Lapins, nr. 358/11)
Întrebare preliminară. Directiva nr. 92/43/CEE privind habitatele. Articolul 6. Criteriile de autorizare a unui proiect ce este supus unui studiu de impact. Noţiunea de integritate a unui sit. Principiul Precauţiei (CJUE, 11 aprilie 2013, Cauza Sweetman, nr. 258/11)
Biserica Scientologică: caracterizarea infracţiunii de înşelăciune în formă organizată

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Impozitul în concepţia creştină