Pandectele Romane 11/2014

Wolters Kluwer, 2014-12-17

Pandectele Romane 11/2014
Cod Produs: T.R.PA.14.11
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 11/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Schimbarea paradigmei: justiţia fără justiţie!

DOSAR – Drept administrativ
Alice Mariana APETREI. Concesiunea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale
Cristina Elena CANDEA. Obligaţia autorităţii publice de a participa la mediere, parte din obligaţia de cooperare

DOCTRINĂ
Bogdan Dumitru MOLOMAN. Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea Noului Cod penal
Mihail DINU. Motivarea hotărârilor judecătorești – obligație, drept și îndreptățire
Alexandra-Gabriela ROLEA. Redresarea societăţii prin procedura mandatului ad-hoc

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Sechestru asigurător şi poprire asigurătorie. Necesitatea corelării între cuantumul creanţei deţinute de creditor şi nivelul măsurilor asigurătorii obţinute (Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 175 din 8 noiembrie 2013)
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie (C. Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 4190 din 28 octombrie 2013)
Competenţă materială. Tribunal specializat. Determinarea competenţei (C. Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 63 din 25 octombrie 2013)

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
CONST. GEORGESCU-VRANCEA. CEK. Efectele neprezentărei spre acceptare a cekului, în ceeace priveşte raporturile dintre posesor şi tras. Dacă protestul de neplată poate înlocui lipsa acceptărei cekului de către tras, în ceea ce priveşte aplicaţiunea articolului 908 c. Com., adică asigurarea acţiunei fără cauţiune. Soluţie negativă
REMUS C. BENIŞACHE. Divorţ. Opoziţie. Procedură de drept comun. Desfiinţarea ei prin legea accelerarei judecăţilor. (Art. 244, 245, 247 c. civ. şi art. 43 l. ac. jud.)

MERIDIANE JURIDICE
Evenimentele sportive şi drepturile de autor. Franţa. Curtea de casaţie, Camera comercială, Hotărârea nr. 11-27.516 din 8 octombrie 2013
Curtea constituţională a landului Renania-Palatinat, decizia nr. VGH B 26/13 din 24 februarie 2014
Curtea constituţională germană (federală), decizia nr. 1 BvR 194/13 din 11 decembrie 2013
Curtea Supremă a Marii Britanii, decizia din 19 februarie 2014, R (on the application of EM (Eritrea)) (EH) (MA) (AE) v Secretary of State for Home Department [2014] UKSC 12
Curtea administrativă de apel a landului Renania-Westphalia, deciza nr. 1 A 21/12.A din 7 martie 2014

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. Carol I şi Constituţia din 1866

AGORA
Liviu DAMŞA. Spre o Curte Constituțională pan-europeană a Drepturilor Omului? [Recenzie: Steven Greer, The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects]