Pandectele Romane 11/2013

Wolters Kluwer, 2013-11-27

Pandectele Romane 11/2013
Cod Produs: T.R.PA.13.11
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 11/2013
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Jurisprudenţa română, încotro?

DOSAR - Doi ani de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil
Valeriu STOICA. Despre Noul Cod civil, ordinea întemeiată pe libertate şi frumuseţea valorilor
Claudiu-Paul BUGLEA. Normele conflictuale privind actele juridice, în viziunea noului Cod civil şi Regulamentelor Europene
Vasile Gabriel GICU. Consimţământul în materia donării de organe, celule şi ţesuturi

DOCTRINĂ
Ion DELEANU. Noua reglementare privind taxele judiciare de timbru
Alexandru ŢICLEA. Hotărâri judecătoreşti contradictorii privind concedierea ilegală şi reintegrarea fictivă în muncă – Quid prodest? –
Cosmin Flavius COSTAŞ. Termen optim şi previzibil pentru justiţiabil sau volum optim de activitate pentru magistrat?

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Calitatea soţilor de codebitori ai obligaţiei de rambursare a unui credit contractat de către unul dintre ei pentru nevoile căsătoriei – studiu de caz –
Loredana Manuela MUSCALU. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa pe cereri esenţiale de natură a influenţa soluţia procesului
Cerere de grăniţuire şi revendicare. Defuncţi înscrişi în cartea funciară. Calitatea procesuală a Statului Român (C. Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 178 din 6 februarie 2013, F.Ş.)

MERIDIANE JURIDICE
Acţiunea colectivă în dreptul provinciei Quebec

ISTORIA JURIDICĂ
Constantin Hamangiu şi Academia Română

DIALOGUL PROFESIILOR JURIDICE
Mihaela Angelica IACUBA. Grefa şi grefierii

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Emil OTTULESCU, Hurmuz AZNAVORIAN. Legi străine. Român. Crimă săvârșită în Franţa. Legi penale. Teritorialitate. Personalitate. Principiul «non bis in idem». Aplicațiune în domeniul internațional. Hotărâre definitivă. Aprecierea acestui caracter după legea care a pronunțat-o. Ordonanţă de neurmărire. Autoritate provizorie. Urmărire în România. Act medico legal. Lipsa lui. (Art. 4 al. IV c. p., art. 60, 216, 241 pr. p.) (1) (Partea a II-a)

AGORA
Bianca SELEJAN-GUŢAN. Dezvoltări normative recente în dreptul european al drepturilor omului