eBook Nr. 45 Monitorul Jurisprudentei

Wolters Kluwer, 2015-02-26

Nr. 45 Monitorul Jurisprudentei
Cod produs: OL.PDF.MJ.15.45
ISSN/ISSN-L: 2343-9203
Număr ediţie: 45/2015
Format: PDF
Pret cu TVA: 15,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Downloadeaza gratuit un extras

Extras MJ45 (pdf, 1.07MB)

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

Consultă indexul general al revistei Monitorul Jurisprudenței >>

Monitorul Jurisprudenței este o publicație bilunară online, dedicată monitorizării jurisprudenței naționale recente și relevante.

Un nou mod de a citi Jurisprudența: precis, organizat, rapid.
Puteți opta pentru abonamentele disponibile, anual sau semestrial, aici.

Se diferențiază de alte publicații de gen prin modul unic de prezentare al spețelor – FIȘA SINTETICĂ, concepută de un practician, pornind de la nevoile de informare specifice ale tuturor practicienilor dreptului.

Redactorul Sef al revistei este Dl. Adrian Toni Neacşu. Cu o experienţă de 15 ani în magistratură şi un traseu important la vârful sistemului judiciar, inclusiv în Consiliul Superior al Magistraturii, este cunoscut în primul rând drept fondatorul JURINDEX, proiectul naţional de jurisprudenţă a României.

În fiecare număr:

- cele mai relevante spețe de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curțile de apel din toată țara
- cele mai recente hotărâri judecătorești (ultimul semestru 2012-prezent) care acoperă majoritatea ramurilor de drept
- un mod de prezentare unic: fiecare speță are o FIȘĂ care sintetizează pentru Dumneavoastră:

  • situația de fapt
  • problemele de drept
  • soluția instanței
  • motivele instanței

- fiecare speță are cuvinte-cheie și index
- hotărârea poate fi consultată pe larg, după parcurgerea fișei

UNIC! FIȘA SINTETICĂ

Facilitează înțelegerea rapidă a problemelor ridicate de o speță, soluția dată de instanță și motivarea acesteia.

Adrian Toni Neacșu, redactor șef: „Fişa sintetică® pe care o propunem cititorilor noştri reprezintă esenţa juridică a fiecărei hotărâri judecătorești, miezul semnificativ al acesteia, raționamentul final şi pur al judecătorului. Specialiştii noştri pun astfel în valoare hotărârea judecătorească într-o acțiune similară sculptorului care, pentru a obține obiectul de artă, elimină din forma brută materialul de prisos.”

Utilizați Monitorul Jurisprudenței dacă doriți să vă asigurați:

  1. o modalitate simplă și eficientă de obține jurisprudență relevantă (produsul este online, format pdf, se trimite pe mail)
  2. o sursă sigură de jurisprudență de calitate, relevantă și recentă
  3. un mod unic de a înțelege problemele de drept judecate, rapid, clar și concis

Câștigați timp, claritate și siguranță în activitatea de cercetare a practicii judiciare!

Soluție profesională oferită de Wolters Kluwer România.

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

JURISPRUDENŢĂ CIVILĂ
Condiţia revocării tacite a unui legat prin manifestarea tacită de voinţă [Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014]
Hotărâre a Curţii europene a drepturilor omului. Îndeplinirea obligaţiei principale stabilite în hotărâre ulterior punerii în executare a obligaţiei alternative. Consecinţe [ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014]

JURISPRUDENŢĂ PROCESUAL CIVILĂ
Obiectul sechestrului judiciar. Condiţii [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 494 din 12 iunie 2014]
Excepţiile inadmisibilităţii şi nulităţii recursului. Ordinea soluţionării lor [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014]
Contestație în anulare specială. Cale de atac de retractare. Limitele analizei hotărârii atacate [ICCJ, decizia civilă nr. 2236 din 18 septembrie 2014]

JURISPRUDENŢĂ PROCESUAL PENALĂ
Aplicarea greșită a dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen. anterior. Pedeapsă nelegală. Apelul inculpatul şi principiul non reformation în pejus reglementat de art. 418 din Noul Cod de procedură penală [Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 506 din 12 mai 2014]
Cooperare judiciară internaţională în materie penală. Recunoaşterea şi executarea sancţiunilor pecuniare [Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 10 din 20 ianuarie 2014]

JURISPRUDENŢA PROFESIONIŞTILOR
Lipsa calităţii procesuale active a administratorului special, numit conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în promovarea unei cereri de constatare nulitate absolută a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014]

JURISPRUDENŢA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
Revizuire întemeiată pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Cerere nefondată [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4802 din 27 mai 2014]

JURISPRUDENŢA MUNCII
Concediere din motive care țin de persoana salariatului. Necorespundere profesională Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă, nr. 4705 din 11 octombrie 2013