eBook Nr. 39 Monitorul Jurisprudentei

Wolters Kluwer, 2014-11-27

Nr. 39 Monitorul Jurisprudentei
Cod produs: OL.PDF.MJ.14.39
ISSN/ISSN-L: 2343-9203
Număr ediţie: 39/2014
Format: PDF
Pret cu TVA: 15,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

Consultă indexul general al revistei Monitorul Jurisprudenței >>

Monitorul Jurisprudenței este o publicație bilunară online, dedicată monitorizării jurisprudenței naționale recente și relevante.

Un nou mod de a citi Jurisprudența: precis, organizat, rapid.
Puteți opta pentru abonamentele disponibile, anual sau semestrial, aici.

Se diferențiază de alte publicații de gen prin modul unic de prezentare al spețelor – FIȘA SINTETICĂ, concepută de un practician, pornind de la nevoile de informare specifice ale tuturor practicienilor dreptului.

Redactorul Sef al revistei este Dl. Adrian Toni Neacşu. Cu o experienţă de 15 ani în magistratură şi un traseu important la vârful sistemului judiciar, inclusiv în Consiliul Superior al Magistraturii, este cunoscut în primul rând drept fondatorul JURINDEX, proiectul naţional de jurisprudenţă a României.

În fiecare număr:

- cele mai relevante spețe de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curțile de apel din toată țara
- cele mai recente hotărâri judecătorești (ultimul semestru 2012-prezent) care acoperă majoritatea ramurilor de drept
- un mod de prezentare unic: fiecare speță are o FIȘĂ care sintetizează pentru Dumneavoastră:

  • situația de fapt
  • problemele de drept
  • soluția instanței
  • motivele instanței

- fiecare speță are cuvinte-cheie și index
- hotărârea poate fi consultată pe larg, după parcurgerea fișei

UNIC! FIȘA SINTETICĂ

Facilitează înțelegerea rapidă a problemelor ridicate de o speță, soluția dată de instanță și motivarea acesteia.

Adrian Toni Neacșu, redactor șef: „Fişa sintetică® pe care o propunem cititorilor noştri reprezintă esenţa juridică a fiecărei hotărâri judecătorești, miezul semnificativ al acesteia, raționamentul final şi pur al judecătorului. Specialiştii noştri pun astfel în valoare hotărârea judecătorească într-o acțiune similară sculptorului care, pentru a obține obiectul de artă, elimină din forma brută materialul de prisos.”

Utilizați Monitorul Jurisprudenței dacă doriți să vă asigurați:

  1. o modalitate simplă și eficientă de obține jurisprudență relevantă (produsul este online, format pdf, se trimite pe mail)
  2. o sursă sigură de jurisprudență de calitate, relevantă și recentă
  3. un mod unic de a înțelege problemele de drept judecate, rapid, clar și concis

Câștigați timp, claritate și siguranță în activitatea de cercetare a practicii judiciare!

Soluție profesională oferită de Wolters Kluwer România.

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

JURISPRUDENŢĂ CIVILĂ
Plasament în regim de urgenţă. Condiţii. Evaluarea pericolului iminent [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 107 din 13 decembrie 2013]

JURISPRUDENŢĂ PROCESUAL CIVILĂ
Acțiune în răspundere civilă delictuală. Determinarea instanței competente în raport cu dispozițiile Noului Cod de procedură civilă [ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014]
Aplicarea directă a normelor comunitare europene în dreptul naţional, cu privire la calea de atac împotriva hotărârii de încuviinţare a executării silite a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013]
Modificarea titlului de proprietate. Stabilirea competenţei materiale a instanţei, în funcţie de valoarea terenului [Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013]

JURISPRUDENŢĂ PENALĂ
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Înşelăciune. Circumstanţe atenuante [ICCJ, decizia penală nr. 1074 din 26 martie 2014]

JURISPRUDENŢĂ PROCESUAL PENALĂ
Strămutare. Bănuială legitimă [Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013]
Dreptul la rejudecarea cauzei, după extrădarea condamnatului în România. Caracterul facultativ al rejudecării cauzei, pentru instanţa sesizată cu cererea de rejudecare [Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013]

JURISPRUDENŢA PROFESIONIŞTILOR
Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea transferului patrimonial fraudulos. Termenul pentru introducerea acţiunii. Tardivitate [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013]
Abuz de drept. Necesitatea obţinerii acordului notarial al vecinilor pentru ca localul (club, discotecă) să funcţioneze cu program „non stop” [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4/C din 15 ianuarie 2013]

JURISPRUDENŢA MUNCII
Competenţă rationae personae. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul sindicatului care a intentat acţiunea în numele membrilor săi [Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013]