eBook Nr. 26 Monitorul Jurisprudentei

Wolters Kluwer, 2014-05-29

Nr. 26 Monitorul Jurisprudentei
Cod produs: OL.PDF.MJ.14.26
ISSN/ISSN-L: 2343-9203
Număr ediţie: 26/2014
Format: PDF
Pret cu TVA: 15,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

Consultă indexul general al revistei Monitorul Jurisprudenței >>

Monitorul Jurisprudenței este o publicație bilunară online, dedicată monitorizării jurisprudenței naționale recente și relevante.

Un nou mod de a citi Jurisprudența: precis, organizat, rapid.
Puteți opta pentru abonamentele disponibile, anual sau semestrial, aici.

Se diferențiază de alte publicații de gen prin modul unic de prezentare al spețelor – FIȘA SINTETICĂ, concepută de un practician, pornind de la nevoile de informare specifice ale tuturor practicienilor dreptului.

Redactorul Sef al revistei este Dl. Adrian Toni Neacşu. Cu o experienţă de 15 ani în magistratură şi un traseu important la vârful sistemului judiciar, inclusiv în Consiliul Superior al Magistraturii, este cunoscut în primul rând drept fondatorul JURINDEX, proiectul naţional de jurisprudenţă a României.

În fiecare număr:

- cele mai relevante spețe de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curțile de apel din toată țara
- cele mai recente hotărâri judecătorești (ultimul semestru 2012-prezent) care acoperă majoritatea ramurilor de drept
- un mod de prezentare unic: fiecare speță are o FIȘĂ care sintetizează pentru Dumneavoastră:

  • situația de fapt
  • problemele de drept
  • soluția instanței
  • motivele instanței

- fiecare speță are cuvinte-cheie și index
- hotărârea poate fi consultată pe larg, după parcurgerea fișei

UNIC! FIȘA SINTETICĂ

Facilitează înțelegerea rapidă a problemelor ridicate de o speță, soluția dată de instanță și motivarea acesteia.

Adrian Toni Neacșu, redactor șef: „Fişa sintetică® pe care o propunem cititorilor noştri reprezintă esenţa juridică a fiecărei hotărâri judecătorești, miezul semnificativ al acesteia, raționamentul final şi pur al judecătorului. Specialiştii noştri pun astfel în valoare hotărârea judecătorească într-o acțiune similară sculptorului care, pentru a obține obiectul de artă, elimină din forma brută materialul de prisos.”

Utilizați Monitorul Jurisprudenței dacă doriți să vă asigurați:

  1. o modalitate simplă și eficientă de obține jurisprudență relevantă (produsul este online, format pdf, se trimite pe mail)
  2. o sursă sigură de jurisprudență de calitate, relevantă și recentă
  3. un mod unic de a înțelege problemele de drept judecate, rapid, clar și concis

Câștigați timp, claritate și siguranță în activitatea de cercetare a practicii judiciare!

Soluție profesională oferită de Wolters Kluwer România.

Abonamente Monitorul Jurisprudenței >>

EDITORIAL
Ce este Dreptul Practic? [Dan STOICA]


JURISPRUDENŢA CIVILĂ
Contract de vânzare-cumpărare încheiat în procedura de privatizare. Acţiune în stabilirea răspunderii pentru evicţiune a vânzătorului. Dispoziţii legale aplicabile [ÎCCJ, secţia a II-a civilă, decizia nr. 962 din 12 martie 2014]
Legea nr. 10/2001. Mandatarea unei persoane în a formula notificarea. Condiţiile mandatului [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013]
Legea nr. 85/2006. Refuzul administratorilor de a preda documentele contabile la solicitarea lichidatorului. Acţiune în răspundere patrimonială [Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 427 din 12 septembrie 2013]
Exercitarea autorităţii părinteşti. Aplicabilitatea dispoziţiilor Noului Cod Civil [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013]
Legea aplicabilă contractelor de locaţiune al căror termen s-a împlinit anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil. Condiţii de operare a tacitei relocaţiuni [Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1067 din 11 aprilie 2013]

JURISPRUDENŢĂ PROCESUAL CIVILĂ
Condiţiile de admisibilitate ale cererii privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepția de neconstituţionalitate ale unor prevederi legale, în legătură cu judecata [Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 183/2014 din 22 ianuarie 2014]

JURISPRUDENŢĂ PENALĂ
Evaziune fiscală. Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a taxelor sau contribuţiilor având rezultat obţinerea fără drept a unor compensări datorate bugetului general consolidate. Diferenţe [Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 1612/R din 6 decembrie 2013]

JURISPRUDENŢA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
Drepturile salariale ale personalului bugetar. Procedura de contestare [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1997 din 22 octombrie 2013]
Excepţie de nelegalitate act administrativ. Competenţa de soluţionare a excepţiei după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă [Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 35 din 5 decembrie 2013]
Anularea unui transfer patrimonial în cadrul procedurii insolvenţei. Efecte asupra plăţii impozitului pe clădiri [Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013]