Seminarii

 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 8 iunie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

ENGLEZA JURIDICĂ - legalese for professionals - 24 mai 2017 

Acest curs se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate precum avocaţi, consultanţi, jurişti, manageri implicaţi în tranzacţii internaţionale, dar şi celor care au nevoie să asimileze sau să işi îmbunătăţească terminologia specifică pentru a participa la stagii de pregătire de specialitate peste hotare, pentru consultul literaturii de specialitate, pentru relaţionarea cu clienţi străini.

... continuare 


 

Contravenţiile în dreptul Concurenţei - 19 mai 2017 

Seminarul Wolters Kluwer România de dreptul concurenței propune o nouă manieră de abordare, doctrinal-penală, față de cea urmată în mod tradiţional la cursurile de profil, din două motive.

Un prim argument îl constituie faptul că în cele peste 50 de decizii de sancţionare pentru încălcarea  
art. 5 şi 6 din Legea nr. 21/1996 respectiv art. 101 şi 102 TFUE (fostele art. 81 şi 82 TCE) emise de Consiliul Concurenţei începând cu anul 2006 şi până în prezent au fost sancţionate exclusiv încălcări prin obiect ale normei de concurenţă. Cel de-al doilea argument se referă la caracterul penal al materiei.

... continuare


 

Camera preliminară. Aspecte controversate şi posibile soluţii - 18 mai 2017

Seminarul își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică, incluzând și prezentarea unei selecții relavante de hotărâri judecătorești în materie.

Instituție nou introdusă în legislația din România,judecătorul de cameră preliminară are atribuții în verificarea actelor procurorului, pe diferite paliere ale activității acestuia, nu doar în contextul sesizării instanței prin rechizitoriu. 

... continuare


 

Redactarea contractelor internaţionale - 12 mai 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a celor mai recente tehnici de redactare a contractelor cu elemente de extraneitate.

Modalitățile de redactare a contractelor internaționale evoluează rapid. Evoluția este impulsionată de cerințele de celeritate și dinamism care definesc mediul afacerilor în prezent și influențată profund de dreptul de origine anglo-saxonă și de practicienii din țările de common law într-un cadru general de globalizare.

... continuare


 

Capitalul de proprietate intelectuală al companiei tale - 11 mai 2017

Investind bani și resurse pentru a înțelege cum funcționează protecția IP și înțelegând riscurile și oportunitățile pe care le poate genera, o companie poate să își atingă obiectivele de business mult mai repede.

Alătură-ni-te pe 11 mai începând cu ora 14.00 pentru a discuta despre importanța protecției IP pentru companii, diferența dintre diferite drepturi de IP și nu în cele din urmă, cel mai potrivit tip de protecție în funcție de tipul de business.

... continuare


 

Gestionarea riscurilor fiscale - 5 mai 2017

Datorită unei legislaţii fiscale în continuă schimbare, adaptate la cerinţele legislaţiei europene, dar şi la cerinţele mediului de afaceri românesc, seminarul îşi propune o prezentare a tipurilor de control propriu al entităţilor pornind de la cunoaşterea tipurilor de control al autorităţilor fiscale.

... continuare