Seminarii

 

Fuziunea și divizarea societăților. Controverse legale din aplicații practice  - 16 martie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a instituției fuziunii și divizării, sub toate aspectele sale. Puțina doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a.

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice cu cele economice. De asemenea, vom trata fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansablul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate. 

... continuare


  

Normele naţionale contrare dreptului Uniunii Europene  - 9 martie 2017

La fel cum ridicarea unei excepții de neconstituționalitate conduce - în cazul în care aceasta este admisă - la înlăturarea normei declarate neconstituționale din rândul celor ce vor fi folosite pentru soluționarea unui litigiu, invocarea de către justițiabil a „obligației Simmenthal” va conduce la înlăturarea de la aplicare, în cadrul soluționării unei cauze, a oricărei norme naționale contrare dreptului Uniunii, și aici inclusiv la posibilitatea de a înlătura de la aplicare chiar considerente sau decizii cu efect erga omnes care aparțin fie Curții Constituționale, fie Înaltei Curți de Casație și Justițiție - pentru aceasta din urmă fiind vorba de considerente și decizii pronunțate atât pe calea recursului în interesul legii, cât și pe calea sesizării prealabile.

... continuare


 

Disfuncţii operaţionale şi normative în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului - 8 martie 2017

Seminarul prezintă elementele (ne)funcționale sau absente în materie, în relație cu actorii, instrumentele operaționale și normative specifice, făcând permanente comparații cu sisteme și practici profesionale din alte state europene.

Urbanismul și amenajarea teritoiului sunt domenii cu impact economic și social foarte important, dar care din păcate în România nu beneficiază de un interes prioritar al legiuitorului sau corpurilor de profesioniști. Semnalăm faptul că, fără a fi domeniu de acquis communitaires, legislația specifică domeniuli a fost reconstruită în întregime, dar fragmentat și incoerent, după 1989. 

... continuare


 

Legislația și fiscalitatea vamală - 3 martie 2017

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți stadiul de implementare şi aplicare a noilor reglementări vamale unilonale (Codul vamal Regulamentele de aplicare UE) și implicațiile practice generate de aceste modificări?

Veniți la acest seminar practic, unde un trainer cu experiență în domeniu vă pune la curent cu toate noutățile și vă răspunde la toate întrebările. Atenția pentru întrebările dvs. este garantată!

... continuare


 

Răspunderea disciplinară a salariaţilor - 28 februarie 2017

Răspunderea disciplinară a salariaților este un domeniu care generează riscuri pentru angajatori, deoarece măsurile de sancționare pot fi cu ușurință contestate de angajați, generând litigii în justiție. Poți să eviți aceste riscuri prin cunoașterea temeinică a textelor legale, a modului în care pot fi interpretate și, mai ales, prin analiza cât mai multor situații practice, oferită de specialiști cu experiență.

În cadrul seminarului Răspunderea disciplinară a salariaților, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice răspunderii disciplinare, procedurile de urmat și modul corect de aplicare a legii.

Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Dividendele. Probleme, analize şi soluţii - 22 februarie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a problematicii repartizării profitului unei societăți comerciale și, ca parte a acestei repartizări, distribuirea de dividende. În condițiile în care Legea nr. 31/1990 nu oferă interpretului un text clar și neechivoc (de exemplu, distribuirea primelor de emisiune), se încearcă găsirea unor soluții apelând la dreptul comun, dreptul comunitar, dreptul comparat sau standardele contabile/de raportare financiară. 

... continuare


 

Aspecte de Drept Penal și Procesual Penal în Procedura Insolvenței - 17 februarie 2017

Interesul tot mai mare acordat de organele de urmărire penală investigării infracțiunilor economice, printre care sunt și infracțiunile din materia insolvenței, preocuparea organelor judiciare pentru luarea măsurilor care să asigure repararea prejudiciului, asociate cu efectele crizei economice, au făcut din modalitatea în care normele de drept penal și procesual penal se aplică atunci când ele vin ”în concurs” cu norme ale dreptului privat un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre juriști.

Astăzi, procedura de instituire, de ridicare și efectele măsurilor asigurătorii asupra patrimoniului unei persoane juridice implicate în procesul penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci, cel puțin prin efectele lor colaterale, și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică.

... continuare


 

Răspunderea medicală: Obligaţia medicului de a obţine consinţământul informat al pcientului - 16 februarie 2017

Dacă obligația de a acorda îngrijiri este, de departe, principala obligație a medicului, el nu poate proceda la niciun act terapeutic ce intră în conținutul acestei obligații fără a obține, în prealabil, consimțământul informat al pacientului, cu alte cuvinte, a consimțământului exprimat în deplină cunoștință de cauză, după ce i-au fost explicate, în mod corectcomplet și accesibil, natura și evoluția bolii, variantele de tratament și riscurile pe care acesta le implică. 

... continuare


 

Aplicarea legii anticorupţie pentru mediul de afaceri - 15 februarie 2017

Corupția se constituie într-un obstacol al dezvoltării economice a statului și compromite stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății. Ratificând Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, statul român si-a asumat obligația de a incrimina corupția agenților publici naționali.

Legiuitorul român nu a exclus din sfera subiectului activ al infracţiunii de luare de mităfuncţionarii privaţi.  Totodată, în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează. În același timp, conform legislației naționale, pentru a săvârșiinfracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, este necesar ca funcționarul să fi omis să îndeplinească un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu  ori să-l îndeplinească în mod defectuos - în cadrul și în limitele atribuțiilor de serviciu. 

... continuare


 

Locul prestării serviciilor - 30 ianuarie 2017

Acest seminar interactiv de TVA isi propune o prezentare schematica si detaliata a principiilor de determinare a locului impozitarii prestarilor de servicii si a livrarilor de bunuri cu numeroase exemple pentru intelegerea in detaliu a operatiunilor.

... continuare


 

Spălarea banilor. Aspecte teoretice și recente dezvoltări jurisprudențiale - 26 ianuarie 2017

În ultimele două decenii a avut loc o „revoluţie de catifea” în domeniul dreptului penal, caracterizată prin mutaţii importante în ceea ce priveşte reprimarea infracţiunilor generatoare de profit.

Pornindu-se de la premisa corectei înţelegeri a profilului criminologic al infractorului financiar, se încearcă, în domeniul investigării acestor infracţiuni, abandonarea treptată a teoriilor tradiţionale, retributive, în care restrângerea libertăţii individuale este condiţia sine qua non pentru restabilirea ordinii de drept, a prevenţiei generale şi speciale şi aplicarea unei noi politici de control social axate nu atât pe restrângerea libertăţii individuale, ci, mai degrabă, pe confiscareabunurilor obţinute în mod fraudulos.

... continuare


 

Fuziunea și divizarea societăților. Controverse legale din aplicații practice  - 25 ianuarie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a instituției fuziunii și divizării, sub toate aspectele sale. Puțina doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a.

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice cu cele economice. De asemenea, vom trata fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansablul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate. 

... continuare