Seminarii

 

Aspecte de Drept Penal și Procesual Penal în Procedura Insolvenței - 17 februarie 2017

Interesul tot mai mare acordat de organele de urmărire penală investigării infracțiunilor economice, printre care sunt și infracțiunile din materia insolvenței, preocuparea organelor judiciare pentru luarea măsurilor care să asigure repararea prejudiciului, asociate cu efectele crizei economice, au făcut din modalitatea în care normele de drept penal și procesual penal se aplică atunci când ele vin ”în concurs” cu norme ale dreptului privat un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre juriști.

Astăzi, procedura de instituire, de ridicare și efectele măsurilor asigurătorii asupra patrimoniului unei persoane juridice implicate în procesul penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci, cel puțin prin efectele lor colaterale, și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică.

... continuare


 

Legislația și fiscalitatea vamală. Noutăți în 2016 - 27 ianuarie 2017

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți noutățile legislative aplicabile începând cu anul 2016 și implicațiile practice generate de aceste modificări?

Veniți la acest seminar practic, unde un trainer cu experiență în domeniu vă pune la curent cu toate noutățile și vă răspunde la toate întrebările. Atenția pentru întrebările dvs. este garantată!

... continuare


 

Spălarea banilor. Aspecte teoretice și recente dezvoltări jurisprudențiale - 26 ianuarie 2017

În ultimele două decenii a avut loc o „revoluţie de catifea” în domeniul dreptului penal, caracterizată prin mutaţii importante în ceea ce priveşte reprimarea infracţiunilor generatoare de profit.

Pornindu-se de la premisa corectei înţelegeri a profilului criminologic al infractorului financiar, se încearcă, în domeniul investigării acestor infracţiuni, abandonarea treptată a teoriilor tradiţionale, retributive, în care restrângerea libertăţii individuale este condiţia sine qua non pentru restabilirea ordinii de drept, a prevenţiei generale şi speciale şi aplicarea unei noi politici de control social axate nu atât pe restrângerea libertăţii individuale, ci, mai degrabă, pe confiscareabunurilor obţinute în mod fraudulos.

... continuare


 

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială - 15 decembrie 2016

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială reprezintă atât o formă de pierdere a calității de asociat, cât și – în principiu – o formă de reducere a capitalului social. Din păcate atât teoria, cât și jurisprudența societară nu așează aceste două coordonate în corelația lor logică, fapt care generează probleme cu privire la  protecția celor două principale categorii societare: asociații rămași și creditorii sociali.

Seminarul tratează aceste probleme sub forma unor chestiuni generale, proprii atât retragerii, cât și excluderii. Retragerea și excluderea sunt, apoi, tratate individual, cu analiza fiecărui motiv de retragere, separat pentru societatea cu răspundere limitată și cea pe acțiuni, respectiv de excludere, cu trimiteri la numeroase exemple din practica judiciară, inclusiv critice, în scopul îndreptării acestei practici. De asemenea, seminarul conține și câteva analize de drept comparat (anglo-american).

... continuare


 

Inventarierea patrimonului - 12 decembrie 2016

Seminarul isi propune o detaliere a lucrarilor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, cu aspecte practice, precum si prezentarea diverselor tratamente fiscale si contabile privind rezultatele inventarierii.

Astfel vor fi oferite informatii despre:

  • ce reprezinta procesul de inventariere
  • etapele procesului de inventariere
  • pregatirea lucrarilor de inventariere
  • procedurile de inventariere
  • modalitatea de actiune a comisiei de inventariere

... continuare