Seminarii

 

Administrarea societății comerciale. Elemente de guvernanță corporativă - 7 septembrie 2017

Acest seminar își propune să clarifice concepte ce țin de natura juridică a unor instituții juridice aparținând domeniului tratat, dar și să transpună aceste concepte în forma unor probleme practice de actualitate privind administrarea societăților comerciale, astfel încât administratorii și managerii, îndrumați sau nu prin sfaturi ale avocaților externi ori interni, să adopte cea mai bună conduită, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere al oportunității.

... continuare 


 

Seminar elementar de tehnică contractuală - 28 iulie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România propune participanților însușirea elementelor esențiale ale redactării unui contract de către profesioniștii dreptului. Experiența avocatului Adriana Almășan, lectorul seminarului, îmbinată cu preocupările sale academice în studierea aprofundată a negocierii și încheierii contractelor oferă perspectiva unei abordări multidisciplinare. Profesorul de drept și practicianul Adriana Almășan va arăta, într-o manieră interactivă, că nicio etapă nu este întâmplătoare pentru un avocat sau consilier juridic pentru a concepe un contract eficient. 

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 27 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

Dezlegarea unor chestiuni problematice în materia nulității actelor juridice - 14 iulie 2017 

În dreptul privat, sancțiunea nulității actului juridic civil (contractului) a constituit o perpetuă provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), iar în condițiile în care Noul Cod Civil aduce modificări importante, apreciem că interesul crește, cu atât mai mult cu cât, practica judecătorească grefată pe noile interpretări ale acestei instituții este abia în formare.

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) -13 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare


 

Clauzele contractuale și „capcanele” legislației concurenței  - 7 iulie 2017 

Workshop-ul nostru îşi propune ca, prin intermediul unei interacţiuni constructive între trainer şi public, să evidenţieze cât mai multe dintre clauzele cu potenţial de risc pentru concurenţă pe care le putem gasi în diverse forme de contract şi să ridicăm steguleţul roşu în vederea găsirii unei soluţii de „risk free”. Deşi în ultimii ani s-a pus accentul pe importanţa cunoaşterii rigorilor legislaţiei concurenţei, atât de către oamenii de business, cât şi de către profesioniştii din domeniul avocaturii de afaceri, foarte puţini dintre aceşţia au avut ocazia să efectueze un curs detaliat care să scoată în evidenţă zonele de risc care necesită o atenţie sporită din partea lor. 

... continuare 


Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 6 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

Dezlegarea unor chestiuni problematice în materia nulității actelor juridice - 5 iulie 2017 

În dreptul privat, sancțiunea nulității actului juridic civil (contractului) a constituit o perpetuă provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), iar în condițiile în care Noul Cod Civil aduce modificări importante, apreciem că interesul crește, cu atât mai mult cu cât, practica judecătorească grefată pe noile interpretări ale acestei instituții este abia în formare.

... continuare 


 

Legislaţia penală a muncii. Aspecte controversate şi practică judiciară - 30 iunie 2017

Vechile mijloace sancţionatorii, specifice dreptului muncii au devenit insuficiente, astfel încât legiuitorul a trebuit să opereze o serie de modificări: s-a înlocuit răspunderea materială a salariaţilor cu o formă de răspundere civilă contractuală, cu anumite particularităţi determinate de specificul raportului de muncă în care salariatul răspunde integral; s-a triplat numărul contravenţiilor în materia raporturilor de muncă și au fost reglementate infracţiuni noi. Unele se regăsesc în Codul muncii și Legea dialogului social, iar altele în Codul penal.

Modalitatea  în care sunt reglementate raporturile de muncă, dinamica pe piaţa  forţei de muncă, situaţia economico-financiară a societăţilor  comerciale/autorităţi publice - toţi acești factori au condus la o explozie a jurisprudenţei în domeniu, o supraaglomerare a instanţelor pe litigii de muncă și inevitabil la săvârșirea unor infracţiuni.

... continuare 


 

Răspunderea penală a persoanei juridice - 29 iunie 2017

Seminarul are ca scop analiza principalelor probleme legate de răspunderea penală a persoanei juridice, atât din punct de vedere penal, cât și procesual penal. Răspunderea penală a persoanei juridice a fost aplicată uneori aleatoriu, decizia de a cerceta şi entitatea colectivă fiind de multe ori luată în funcţie de organul de urmărire penală care aprecia sau nu utilă o asemenea cercetare. Cu toate acestea, hotărârile pronunţate până în prezent, împreună cu – puţina, încă – doctrină în materie şi cu dreptul comparat, au creionat, pe de o parte, condiţiile de răspundere penală a persoanelor juridice şi, pe de altă parte, modificările legislative necesare în această materie.

... continuare 


 

Aspecte practice legate de procedura de executare silită - 28 iunie 2017

Controversele apărute în practică în privința executării silite, având în vedere deja formarea unei jurisprudențe în domeniu de la intrarea în vigoare a noilor coduri, vor fi dezbătute într-un seminar Wolters Kluwer România de către executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache. Lectorul este unul dintre membrii Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod civil, ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod civil și ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură civilă. 

... continuare 


 

Seminar elementar de tehnică contractuală - 23 iunie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România propune participanților însușirea elementelor esențiale ale redactării unui contract de către profesioniștii dreptului. Experiența avocatului Adriana Almășan, lectorul seminarului, îmbinată cu preocupările sale academice în studierea aprofundată a negocierii și încheierii contractelor oferă perspectiva unei abordări multidisciplinare. Profesorul de drept și practicianul Adriana Almășan va arăta, într-o manieră interactivă, că nicio etapă nu este întâmplătoare pentru un avocat sau consilier juridic pentru a concepe un contract eficient. 

... continuare