Seminarii


Curs Avansat: Negocierea Contractelor: Strategia, Tehnica si Tactica - 1 iulie 2016

Într-un curs foarte intensiv de o zi, intr-un eveniment unic in Romania, aflați cum vă puteți perfecționa strategia, tehnica și tactica în negocierea contractelor, în cadrul unui curs practic susținut de profesioniști. Negociați cazuri concrete, învățați cum vă puteți analiza propria performanță și pe cea a echipei dvs. pentru a ajunge la rezultate mai bune și obțineți instrumentele necesare unei bune pregătiri a negocierii, adaptată contextului în care vă găsiți.

Cui se adresează acest curs? 
Cursul se adresează profesioniștilor care negociază frecvent contracte în activitatea lor: avocați, consilieri juridici, personal executiv de vânzare, bid managers, personal executiv în achiziții, in general, orice profesioniști implicați în încheierea de contracte complexe. Pentru a accesa acest curs, participanții trebuie să cunoască conceptele de bază ale formării contractelor și să citească în prealabil materialul de pregătire inclus.

... continuare


 

Procedura trimiterii preliminare. Experiențe românești. - 24 iunie 2016

Formularea unei trimiteri preliminare este parte a dialogului între judecătorii naţionali şi Curtea de Justiţie (de la Luxemburg) în scopul aplicării corecte, uniforme a dreptului Uniunii Europene.

Seminarul îşi propune să discute cauzele şi problemele apărute în practica românească a trimiterilor preliminare. În funcţie aceste experienţe vor fi formulate sugestii pentru corecta solicitare în cadrul unei acţiuni în faţa instanţei române a formulării unei trimiteri preliminare. Accentul va cădea pe această parte a formulării trimiterii preliminare.

Procedura trimiterii va fi urmărită pas cu pas de la solicitarea avocatului în faţa instanţei până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei naţionale după ce a primit răspunsul (hotărârea preliminară sau ordonanţa) Curţii de Justiţie.

... continuare


 

Nulitatea hotărârii Adunării Generale a Actionarilor - Controverse și probleme practice - 22 iunie 2016

Nulitatea hotărârii adunării generale este, probabil, cea mai frecventă speță întâlnită pe rolul instanțelor judecătorești în materia dreptului societar. În ciuda acestei frecvențe, practica relevă situații de distorsiune a unor concepte, atât de drept societar, cât și de drept comun, lucru cauzat și de modul defectuos în care este redactată legislația. Acest lucru afectează calitatea actului judiciar și permite propagarea acestor distorsiuni nu doar la nivel de practică ci, de multe ori, chiar la nivel de teorie, ceea ce duce la formarea unui cerc vicios.

Acest seminar își propune clarificarea acestor concepte, cu speranța ca practica judiciară să primească repere corecte, în acord cu principiile care guvernează în mod tradițional dreptul societar și dreptul comun.

... continuare


 

Obligația statului de a repara prejudiciul cauzat particularilor prin încălcarea Dreptului Uniunii Europene - 15 iunie 2016

Cauza Francovich a consacrat principiul răspunderii pecuniare a statului pentru prejudiciile cauzate particularilor prin încălcarea dreptului Uniunii de către autoritățile sale, principiul fiind ulterior reiterat și în alte cauze (de exemplu cauza Fuß). 

Astfel, potrivit Curții de Justiție persoanele de drept privat au dreptul să pretindă din partea statelor membre repararea prejudiciilor pe care le-au suferit, pentru orice caz de încălcare a dreptului Uniunii de către un stat membru, indiferent care este autoritatea publică autoare a acestei încălcări și indiferent de autoritatea căreia îi revine în principiu, potrivit dreptului statului membru în cauză, sarcina reparării acestui prejudiciu.

... continuare


 

Effective Legal Writing - 16 iunie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare  


 

Practica CEDO. De la teoria preeminenței dreptului la practica respingerii plangerilor individule. - 27 mai 2016

Violarea drepturilor şi libertăților garantate de Convenție şi de Protocoalele sale sau încălcarea clauzelor Convenției sau Protocoalelor sale în general atrage răspunderea Statului vinovat, fiind vorba despre o răspundere internațională. Urmare a constatării violării sau încălcării se nasc în sarcina Statului pârât obligația de a înceta faptul ilicit, obligația de a înlătura consecințele acestuia şi obligația de a preveni faptele ilicite similare. Aceste obligații se completează, dacă nu sunt în măsură să conducă la repunerea completă a părții vătămate în situația anterioară violării sau încălcării, cu obligația de plată a unei satisfacții echitabile.

Dincolo de aceste aspecte, rămâne problema respingerii ca inadmisibile a plângerilor individuale, soluţie care, faţă de consecvenţa îngrijorătoare cu care este adoptată, conduce la concluzia violării drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenție şi de Protocoalele sale de însuşi organul chemat să le protejeze.

... continuare  


 

Concedierea de la A la Z -  26 mai 2016 

Concedierea angajaților este un demers care trebuie tratat cu multă seriozitate din partea angajatorului, aceasta constituind frecvent obiectul litigiilor de dreptul muncii. Pentru a nu exista repercusiuni, procedurile legale trebuie respectate cu rigurozitate, iar departamentul de HR împreună cu juristul firmei trebuie să prevadă toată consecințele posibile.   

În cadrul seminarului Concedierea de la A la Z, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt etapele acestui proces și care sunt reglementările legale specifice fiecărui tip de concediere. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.  

... continuare 


 

Arhitectura contractelor cu clauze din Common Law. Capcane și soluții pentru juriștii români - 24 mai 2016

În România se încheie și se execută foarte multe contracte – în engleză, română sau bilingve – cu elemente de drept englez sau american (common law). Încercarea de a transpune elementele străine de dreptul românesc în realitatea locală poate fi sursa unor neînțelegeri, riscuri juridice și chiar litigii. Pot fi clauze periculoase cele privind substance law și jurisdiction aplicabile, și multe alte clauze mai mult sau mai puțin subtile.

Aflați la acest curs care sunt aceste capcane și cum le puteți evita, de la o expertă în acest domeniu. Adriana Almășan este practician cu 18 ani de experiență în consultanță juridică, conferențiar universitar la Universitatea București și a scris cartea despre încheierea și negocierea contractelor.

... continuare 


 

Arhitectura contractelor cu clauze din Common Law. Capcane și soluții pentru juriștii români - 20 mai 2016

În România se încheie și se execută foarte multe contracte – în engleză, română sau bilingve – cu elemente de drept englez sau american (common law). Încercarea de a transpune elementele străine de dreptul românesc în realitatea locală poate fi sursa unor neînțelegeri, riscuri juridice și chiar litigii. Pot fi clauze periculoase cele privind substance law și jurisdiction aplicabile, și multe alte clauze mai mult sau mai puțin subtile.

Aflați la acest curs care sunt aceste capcane și cum le puteți evita, de la o expertă în acest domeniu. Adriana Almășan este practician cu 18 ani de experiență în consultanță juridică, conferențiar universitar la Universitatea București și a scris cartea despre încheierea și negocierea contractelor.

... continuare 


 

Concurența de la A la Z - 18 mai 2016

Aflați care sunt întrebările centrale din domeniul dreptului concurenței, de la diversele tipuri de înțelegeri ce pot constitui încălcări, până la conduita ce trebuie adoptată în cursul investigațiilor Consiliului Concurenței, direct de la specialiști în domeniu. Având în vedere impactul dreptului concurenței în diferite sectoare de activitate, seminarul are o adresabilitate largă: avocați, juriști din departamentele juridice ale agenților economici, persoane care activează la vârful ierarhiei companiilor, indiferent de domeniul de specializare.

Abordarea generală este centrată pe practica autorităților de concurență și pe jurisprudența instanțelor naționale ori europene.

... continuare


 

Concedierea de la A la Z -  17 mai 2016 

Concedierea angajaților este un demers care trebuie tratat cu multă seriozitate din partea angajatorului, aceasta constituind frecvent obiectul litigiilor de dreptul muncii. Pentru a nu exista repercusiuni, procedurile legale trebuie respectate cu rigurozitate, iar departamentul de HR împreună cu juristul firmei trebuie să prevadă toată consecințele posibile.   

În cadrul seminarului Concedierea de la A la Z, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt etapele acestui proces și care sunt reglementările legale specifice fiecărui tip de concediere. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.  

... continuare 


 

Riscuri de concurență: măsuri preventive și inspecții inopinate - 22 aprilie 2016

Orice firmă care poate intra în zona de risc și în vizorul Consiliului Concurenței trebuie să fie foarte atentă la politica de „compliance”. Această menținere a legalității vizează întreaga organizație. Nu este îndeajuns ca numai departamentul juridic să cunoască legea și jurisprudența, dacă agenții de vânzări, din neștiință sau neglijență, fac înțelegeri interzise cu potențialii concurenți. Așa cum reiese din jurisprudența „T-mobile” de la Curtea Europeană de Justiție, o practică interzisă poate îmbraca forma unei singure întâlniri.

În acest seminar, veți parcurge pașii concreți pentru a ajunge nu numai la o strategie de compliance, dar și la aplicarea ei prin informare și instruire.

... continuare


 

Noutăți în legislația și fiscalitatea vamală - 14 aprilie 2016

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți noutățile legislative aplicabile începând cu anul 2016 și implicațiile practice generate de aceste modificări?

... continuare  


 

Restituirea imobilelor preluate abuziv - 8 aprilie 2016

Legea nr. 165/2013 - (Ne)executarea obligațiilor stabilite de CEDO prin hotărârea pilot.

Află care sunt efectele Legii nr. 165/2013 în materia restituirii imobilelor preluate abuziv!

După numeroase hotărâri ale Curții Europene prin care s-a constatat violarea dreptului de proprietate și după hotărârea pilot în cauza Maria Atanasiu și alții c. România, s-a adoptat Legea nr. 165/2013privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

... continuare  


 

Secretele contabilități și fiscalități pentru avocați - 31 martie 2016

Pentru mulți juriști, contabilitatea primară și fiscalitatea reprezintă un domeniu cu care au puțină afinitate. Însă, timpul câștigat sau pierdut, sau bani câștigați sau pierduți, pot fi semnificative. În acest seminar, avocații și juriștii învață soluții practice pentru a respecta legislația aplicabilă și a evita riscurile fiscale, totodată reducând la un minim timpul pierdut cu activitățile necesare.

Acest curs se concentrează pe profesiile liberale, care tratează sistemul contabil in partida simpla in sistem real, si pe tratamentul fiscal (deductibilitatea cheltuielilor si întocmirea declarațiilor fiscale).

... continuare  


 

Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă - 24 martie 2016

Află care sunt cele mai frecvente greşeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă şi cum le poţi evita, direct de la practicieni: Corneliu Benţe (preşedinte UNELM) şi Ileana Tomoiagă (inspector șef adjunct ITM Timiș).

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii ( UNELM ) în parteneriat cu Wolters Kluwer România organizează seminarul cu tema ”Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă”. Acest seminar se adresează  inspectorilor / referenților resurse umane, avocaţilor specializaţi pe dreptul muncii, juriştilor, precum  și tuturor specialiștilor în relațiile de muncă angajat – angajator.

... continuare   


Probleme practice privind calitatea procesuală activă în materia contenciosului administrativ - 18 martie 2016

Unele dintre cele mai frecvente dezbateri din practica contenciosului administrativ sunt legate de calitatea procesuală activă. În prezent, pe lângă Legea contenciosului administrativ, există reglementările disparate în legile speciale și, mai mult, reglementări noi în Noul Cod de Procedură Civilă.

Această realitate legislativă ridică probleme de interpretare și îngreunează deciziile pe care trebuie să le adopte rapid un practician.

... continuare  


 

Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă - 2 martie 2016

 

Află care sunt cele mai frecvente greşeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă şi cum le poţi evita, direct de la practicieni: Corneliu Benţe (preşedinte UNELM) şi Anca Mihalache (inspector de muncă - Inspecţia Muncii).

În cadrul seminarului vă vor oferi soluții pentru cele mai dificile și controversate aspecte legate de încheierea și modificarea contractului individual de muncă, drd. Corneliu Bențe președinte UNELM și Anca Mihalache inspector de muncă - Inspecţia Muncii.

... continuare  

 


Effective Legal Writing - 26 februarie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare  


 

Apărarea drepturilor încălcate de autoritățile naționale prin invocarea Cauzei Costanzo - 24 februarie 2016

Află noi modalități de protecție a drepturilor tale și ale clienților tăi cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de dreptul UE!

Aria de aplicabilitate este foarte largă și vizează contenciosul administrativ, contenciosul fiscal, contenciosul asigurărilor sociale și alte domenii în care se pot contesta măsurile luate de autoritățile naționale.

... continuare  


 

Noutăți în legislația și fiscalitatea vamală - 19 februarie 2016

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți noutățile legislative aplicabile începând cu anul 2016 și implicațiile practice generate de aceste modificări?

... continuare 


Effective Legal Writing - 5 februarie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare