Seminarii

 

Redactarea contractelor internaţionale - 12 mai 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a celor mai recente tehnici de redactare a contractelor cu elemente de extraneitate.

Modalitățile de redactare a contractelor internaționale evoluează rapid. Evoluția este impulsionată de cerințele de celeritate și dinamism care definesc mediul afacerilor în prezent și influențată profund de dreptul de origine anglo-saxonă și de practicienii din țările de common law într-un cadru general de globalizare.

... continuare


 

Majorarea şi reducerea capitalului social - 26 aprilie 2017

Deși subiectul este unul intens prezentat în doctrină, există o ruptură între practică și teorie, precum și o ruptură între economic și juridic, ceea ce conduce, de multe ori, la inechități societare mai mult decât frustrante pentru cei care suportă consecințele interpretărilor judiciare.

Cele mai grave probleme sunt, desigur, cele legate de drepturile unor acționari în raport cu ceilalți (acţionari minoritari în raport cu acționari majoritari, acționari existenți în raport cu acționari noi, acționari care își exercită un drept societar în raport cu acționari care nu și-l exercită), precum și legate de drepturile creditorilor sociali în raport cu acționarii.

... continuare


 

Tendinţe actuale în malpraxisul avocaţilor - 6 aprilie 2017

Seminarul care ca scop înțelegerea modului specific în care este antrenată răspunderea juridică civilă a avocatului pentru o faptă de malpraxis în exercitarea profesiei.

În condițiile lipsei unei jurisprudenţe relevante româneşti în acest domeniu, vor fi analizate diferitele forme ale malpraxisului avocatului din perspectiva sistemului de drept american:malpraxisul de litigii, malpraxisul de consultanţă, malpraxisul de raţionament.

... continuare


 

Noutăţile în domeniul TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2017  - 30 martie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România își propune să ofere soluții la cele mai frecvente probleme apărute în practică în materie de TVA,rezultate din aplicarea de către autoritățile fiscale a legislației naționale.

Aceste soluții sunt explicate de unul dintre cei mai buni specialiști în acest domeniu care a lucrat în Ministerului Finanțelor Publice. Ele țin cont de recentele acte normative intrate în vigoare, cu impact asupra TVA. Astfel, evoluțiile normative vor fi interpretate într-o manieră practică, încât participanții la seminar să cunoască mecanismele pe care organele fiscale le aplică în relația cu contribuabilul.

 ... continuare


 

Transferul titlurilor de participare  - 22 martie 2017

Seminarul are ca scop analizarea instituției transferului acțiunilor și părților sociale, sub toate aspectele sale. Analiza își propune să treacă prin aspectele juridice ale transferului, dar și să abordeze câteva noțiuni economice legate de evaluarea titlurilor de participare (noțiuni necesare juriștilor, dar puțin încurajate).

De asemenea, își propune să corecteze anumite interpretări legate de transfer, precum publicitatea transferului, descoperirea unor chestiuni care modifică valoarea societății ale cărei titluri au fost cumpărate (pasivul necunoscut) sau aplicarea unor instituții din dreptul comun al vânzării la particularitatea titlurilor de participare

... continuare


 

Fuziunea și divizarea societăților. Controverse legale din aplicații practice  - 16 martie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a instituției fuziunii și divizării, sub toate aspectele sale. Puțina doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a.

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice cu cele economice. De asemenea, vom trata fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansablul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate. 

... continuare


 

Disfuncţii operaţionale şi normative în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului - 8 martie 2017

Seminarul prezintă elementele (ne)funcționale sau absente în materie, în relație cu actorii, instrumentele operaționale și normative specifice, făcând permanente comparații cu sisteme și practici profesionale din alte state europene.

Urbanismul și amenajarea teritoiului sunt domenii cu impact economic și social foarte important, dar care din păcate în România nu beneficiază de un interes prioritar al legiuitorului sau corpurilor de profesioniști. Semnalăm faptul că, fără a fi domeniu de acquis communitaires, legislația specifică domeniuli a fost reconstruită în întregime, dar fragmentat și incoerent, după 1989. 

... continuare


 

Răspunderea disciplinară a salariaţilor - 7 martie 2017

Răspunderea disciplinară a salariaților este un domeniu care generează riscuri pentru angajatori, deoarece măsurile de sancționare pot fi cu ușurință contestate de angajați, generând litigii în justiție. Poți să eviți aceste riscuri prin cunoașterea temeinică a textelor legale, a modului în care pot fi interpretate și, mai ales, prin analiza cât mai multor situații practice, oferită de specialiști cu experiență.

În cadrul seminarului Răspunderea disciplinară a salariaților, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice răspunderii disciplinare, procedurile de urmat și modul corect de aplicare a legii.

Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Legislația și fiscalitatea vamală - 3 martie 2017

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți stadiul de implementare şi aplicare a noilor reglementări vamale unilonale (Codul vamal Regulamentele de aplicare UE) și implicațiile practice generate de aceste modificări?

Veniți la acest seminar practic, unde un trainer cu experiență în domeniu vă pune la curent cu toate noutățile și vă răspunde la toate întrebările. Atenția pentru întrebările dvs. este garantată!

... continuare


 

Răspunderea disciplinară a salariaţilor - 28 februarie 2017

Răspunderea disciplinară a salariaților este un domeniu care generează riscuri pentru angajatori, deoarece măsurile de sancționare pot fi cu ușurință contestate de angajați, generând litigii în justiție. Poți să eviți aceste riscuri prin cunoașterea temeinică a textelor legale, a modului în care pot fi interpretate și, mai ales, prin analiza cât mai multor situații practice, oferită de specialiști cu experiență.

În cadrul seminarului Răspunderea disciplinară a salariaților, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice răspunderii disciplinare, procedurile de urmat și modul corect de aplicare a legii.

Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Dividendele. Probleme, analize şi soluţii - 22 februarie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a problematicii repartizării profitului unei societăți comerciale și, ca parte a acestei repartizări, distribuirea de dividende. În condițiile în care Legea nr. 31/1990 nu oferă interpretului un text clar și neechivoc (de exemplu, distribuirea primelor de emisiune), se încearcă găsirea unor soluții apelând la dreptul comun, dreptul comunitar, dreptul comparat sau standardele contabile/de raportare financiară. 

... continuare