Seminarii

 

Camera preliminară. Aspecte controversate şi posibile soluţii - 18 mai 2017

Seminarul își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică, incluzând și prezentarea unei selecții relavante de hotărâri judecătorești în materie.

Instituție nou introdusă în legislația din România,judecătorul de cameră preliminară are atribuții în verificarea actelor procurorului, pe diferite paliere ale activității acestuia, nu doar în contextul sesizării instanței prin rechizitoriu. 

... continuare


 

Redactarea contractelor internaţionale - 12 mai 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a celor mai recente tehnici de redactare a contractelor cu elemente de extraneitate.

Modalitățile de redactare a contractelor internaționale evoluează rapid. Evoluția este impulsionată de cerințele de celeritate și dinamism care definesc mediul afacerilor în prezent și influențată profund de dreptul de origine anglo-saxonă și de practicienii din țările de common law într-un cadru general de globalizare.

... continuare


 

Excepţiile procesuale în dreptul privat - 28 aprilie 2017

În dreptul procesual, excepțiile au fost și rămân o provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), în condițiile în care noua legislație aduce modificări importante, iar practica judecătorească grefată pe aceasta nu s-a sedimentat încă.

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod sintetic și aplicat, a instituțieiexcepțiilor procesuale, prin comparare și cu excepțiile substanțiale (de drept material; apărări de fond), sub toate aspectele sale. 

... continuare


 

Majorarea şi reducerea capitalului social - 26 aprilie 2017

Deși subiectul este unul intens prezentat în doctrină, există o ruptură între practică și teorie, precum și o ruptură între economic și juridic, ceea ce conduce, de multe ori, la inechități societare mai mult decât frustrante pentru cei care suportă consecințele interpretărilor judiciare.

Cele mai grave probleme sunt, desigur, cele legate de drepturile unor acționari în raport cu ceilalți (acţionari minoritari în raport cu acționari majoritari, acționari existenți în raport cu acționari noi, acționari care își exercită un drept societar în raport cu acționari care nu și-l exercită), precum și legate de drepturile creditorilor sociali în raport cu acționarii.

... continuare


 

Frauda fiscală. Aplicarea jurisprudenţei CJUE - 21 aprilie 2017

Începând cu criza financiară de la nivelul anului 2008, problemele asociate fenomenului de fraudă fiscală au reprezentat o preocupare constantă atât pentru structurile publice, cât și pentru structurile private. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre, s-au demarat dezbateri în vederea definirii conceptului de fraudă fiscală și a limitelor acestui concept. Un rol primordial în atingerea acestui obiectiv îl joacă Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg care în jurisprudența s-a confruntat cu acest subiect.

... continuare


 

Tendinţe actuale în malpraxisul avocaţilor - 6 aprilie 2017

Seminarul care ca scop înțelegerea modului specific în care este antrenată răspunderea juridică civilă a avocatului pentru o faptă de malpraxis în exercitarea profesiei.

În condițiile lipsei unei jurisprudenţe relevante româneşti în acest domeniu, vor fi analizate diferitele forme ale malpraxisului avocatului din perspectiva sistemului de drept american:malpraxisul de litigii, malpraxisul de consultanţă, malpraxisul de raţionament.

... continuare


 

Noutăţile în domeniul TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2017  - 30 martie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România își propune să ofere soluții la cele mai frecvente probleme apărute în practică în materie de TVA,rezultate din aplicarea de către autoritățile fiscale a legislației naționale.

Aceste soluții sunt explicate de unul dintre cei mai buni specialiști în acest domeniu care a lucrat în Ministerului Finanțelor Publice. Ele țin cont de recentele acte normative intrate în vigoare, cu impact asupra TVA. Astfel, evoluțiile normative vor fi interpretate într-o manieră practică, încât participanții la seminar să cunoască mecanismele pe care organele fiscale le aplică în relația cu contribuabilul.

 ... continuare