Revista Română de Dreptul Muncii

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Doctrină rubrică dedicată articolelor de doctrină, dezbătute de specialişti
Perspective ITM  rubrică de informare despre activitatea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă
Expertul vă răspunde  rubrică de informare despre activitatea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director
prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea
Redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
Redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer

Membri ai Colegiului de redacție
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu

Consiliul științific
prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 6 apariții pe an

Pentru a vă abona la Revista Română de Dreptul Muncii contactați departamentul de vânzări la adresa de email: vanzari@wolterskluwer.ro

Comandă aici ultimul număr al Revistei Române de Dreptul Muncii.