Revista Română de Drept al Afacerilor

Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Dosar – dezbateri ample pe  subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Redactor-şef
: avocat dr. Mihaela Mocanu

Consiliul științific:
Director
științific avocat Dumitru Dobrev
prof. univ. dr. Lucian Bercea
prof. univ. dr. Radu Nicolae Catană
lect. univ. dr. Andreea Annamaria Chiș
conf. univ. dr. Răzvan Dincă
conf. univ. dr. Marius Harosa
lector univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Coordonator secțiuni:
Prof. univ. dr. Daniel Mihai Șandru
Consilier juridic drd. Dragoș Călin
Avocat, dr. Mirela Buliga
Colaboratori permanenți:
Avocat Sebastian Bodu
Avocat Luisiana Dobrinescu
Avocat Andreea Lisievici
Avocat Cornel Popa
Lect. univ. dr. Sergiu Golub
Conf. univ. dr. Lucian Săuleanu
Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 6 apariții pe an

Pentru a vă abona la Revista Română de Drept al Afacerilor contactați deparamantul de vânzări la adresa de email: vanzari@wkro.ro.

Comandă aici ultimul număr al Revistei Române de Drept al Afacerilor.