Revista Pandectele Române

Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată articolelor de doctrină, dezbătute de specialişti

Jurisprudenţă – jurisprudenţa relevantă a instanţelor naţionale şi străine

Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice

Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional

Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc

 

ECHIPA EDITORIALĂ:
Director:
prof. univ. dr. Mircea Duţu
Redactor-șef: Adrian Toni Neacșu

Colegiul de redacţie:
avocat dr. Horaţiu Dan Dumitru
judecător conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
conf. univ. dr. Radu Catană
conf. univ. dr. Irina Sferdian
lector univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan
prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Consiliul ştiinţific:
academician m.c. Ion Dogaru
profesor Nicolas Queloz
profesor Hugues Fulchiron
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariții pe an

Pentru a abona la Revista Pandectele Române contactați departamentul de vânzări la adresa de email: vanzari@wkro.ro.

Comandă aici ultimul număr al Revistei Pandectele Române.