Post eveniment: Conferinţa GHEORGHE PIPEREA - despre insolvenţa persoanei fizice

Gheorghe PIPEREA şi Wolters Kluwer România au organizat vineri, 25 septembrie 2015, orele: 9,30-18,30, Conferinţa Gheorghe Piperea: despre insolvenţa persoanei fizice, la Hotel Pullman, Bucureşti.

Reunind trei dintre cei mai mari specialişti români în domeniul dreptului comercial din România, alături de profesionişti de renume din străinătate, evenimentul a permis publicului român să asiste la un dialog juridic elevat, dinamic şi orientat către soluţii practice, solid argumentate. 

Evenimentul a beneficiat de prezenţa unor prestigioşi specialişti din străinătate: Leif M. CLARK (Texas, SUA) – fost judecător de insolvenţă, cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniu, Agustin BOU (Spania), Mariusz KORPALSKI (Polonia), Costas KATSAROS (Cipru), Philippe ROUSSEL-GALLE (Franţa). Invitaţi speciali din România: Prof. univ. dr. Lucian BERCEA (Timişoara), Prof. univ. dr. Radu CATANĂ (Cluj).

Intervenţiile specialiştilor străini au adus o valoare foarte practică dezbaterii, reuşind să pună în contact publicul român cu realităţile unor sisteme de insolvenţă deja implementate:

Mr. Clark a insistat asupra realităţilor sociale care, în definitiv, vor valida sau invalida reglementarea insolvenţei persoanei fizice, prezentând sistemul american şi modul în care acesta s-a adaptat acestor realităţi.

Prof. Roussel-Galle, Agustin Bou, Mariusz Korpalski şi Costas Katsaros au prezentat sistemul francez, spaniol, polonez şi respectiv cipriot al insolvenţei persoanei fizice şi au punctat modurile în care acestea s-au adaptat realităţilor specifice fiecărei ţări.

Specialiştii români au analizat conceptele de bază ale legii, viabilitatea noţiunilor şi procedurilor în faţa unor posibile situaţii practice. Împreună cu publicul, s-au căutat soluţii la cele mai frecvente situaţii ce pot apărea în practică: problema datoriilor fiscale ale persoanei fizice, a moştenirilor, a situaţiilor de comunitate de bunuri între soţi, a giranţilor din contractele bancare etc.

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea a atras atenţia asupra insuficientei reglementări a procedurilor de insolvenţă şi a neclarităţii unor termeni, precum: creanţe curente, trai rezonabil, creditor îndreptățit să participe la procedură.

Prof. univ. dr. Lucian Bercea a insistat asupra posibilităţii reale de acces al consumatorilor la această procedură şi asupra criteriilor utilizate de legiuitor pentru a defini acest acces.  

Prof. univ. dr. Radu Catană a adus în discuţie modelul francez al legii insolvenţei şi a soluţiilor care au funcţionat în alte state, prezentând o serie de date statistice care pot da specialiştilor români o imagine de ansamblu asupra celor mai frecvente cauze de insolvenţă.

Dezbaterea asupra legii insolvenţei persoanei fizice a subliniat, în esenţă, trei aspecte majore:

  1. O lege a insolvenţei persoanei fizice este mai mult decât necesară, acum, în România
  2. Legea, în actuala sa reglementare are carenţe majore, care vor genera confuzie în practică
  3. Pentru a ajunge la o reglementare coerentă trebuie analizate cu seriozitate, din punct de vedere juridic, noţiunile şi procedurile propuse de lege, iar cunoaşterea realităţilor din statele care au implementat acest sistem este o sursă valoroasă de experienţă.

Pentru mai multe detalii privind evenimentul: Alina Crăciun, alina.craciun@wkro.ro