Opinii privind interpretarea art. 200 C. pr. civ.

Extras din articolul, Analiza modului în care au fost interpretate şi aplicate prevederile art. 200 C. pr. civ., autor Loredana Manuela Muscalu, publicat în Pandectele Române nr. 4/2015.

Dispoziţiile art. 200 C. pr. civ. au fost analizate în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel.

Astfel, cu ocazia întâlnirii dintre reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile de la nivelul Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii secţiilor civile de la nivelul curţilor de apel care a avut loc la Craiova în perioada 20-21 martie 2014 a fost abordată următoarea problemă de drept:

„Pentru lipsa căror elemente ale cererii de chemare în judecată, astfel cum sunt reglementate în art. 194-197 C. pr. civ., se aplică sancţiunea anulării cererii în conformitate cu dispoziţiile art. 200 alin. (3) C. pr. civ.; este obligatorie sancţiunea nulităţii numai în situaţia prevăzută de art. 196 C. pr. civ. şi facultativă în celelalte situaţii?”

În nota întocmită de Institutul Naţional al Magistraturii spre a fi analizată în cadrul întâlnirii s-a menţionat că practica nu este unitară atunci când se pune problema anulării cererii de chemare în judecată pe temeiul art. 200 C. pr. civ., pentru faptul că nu a fost indicat temeiul de drept al cererii de chemare în judecată sau pentru motivul că probele au fost indicate de o manieră generală, solicitându-se spre exemplu, proba cu martori fără indicarea acestora.

Institutul Naţional al Magistraturii a mai arătat că, deşi art. 196 alin. (1) C. pr. civ. sancţionează expres cu nulitatea doar lipsa anumitor elemente, aceasta nu înseamnă că legiuitorul a dorit să permită judecătorului să anuleze cererea doar în cazul acestor lipsuri. În toate cazurile de nulitate, expresă sau virtuală prevăzute de art. 194-197 C. pr. civ., judecătorul cauzei trebuie să analizeze în ce măsură, în concret, acea menţiune era necesară pentru buna desfăşurare a cauzei, în ce măsură lipsurile au o gravitate suficientă pentru a justifica anularea cererii în procedura regularizării.

Reprezentanţii curţilor de apel au prezentat două aprecierii:

Într-o opinie, s-a apreciat că lipsa elementelor prevăzute la art. 196 alin. (1) C. pr. civ. duce la anularea cererii de chemare în judecată, textul reglementând o nulitate expresă. În acest sens, s-a apreciat că trebuie avut în vedere şi art. 176 pct. 6 C. pr. civ. care prevede că nulitatea nu este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor referitoare la cerinţele legale extrinseci ale actului de procedură. S-a mai arătat că art. 194-197 C. pr. civ. cuprind elemente obligatorii ale cererii de chemare în judecată, în lipsa cărora primul termen nu poate fi stabilit, ori scopul regularizării este acela de a crea condiţiile pentru începerea judecăţii.

Într-o altă opinie majoritară, s-a apreciat că această dispoziţie legală nu trebuie privită cu rigiditate, textul art. 196 urmând să fie coroborat cu art. 175-177 C. pr. civ. Prin urmare anularea cererii de chemare în judecată pentru lipsa elementelor prevăzute de art. 194-197 C. pr. civ. intervine doar în situaţia în care s-a produs o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel.

Este esenţială efectuarea unei distincţii între elementele esenţiale şi cele neesenţiale ale cererii de chemare în judecată, respectiv caracterul public sau privat al interesului pe care îl ocroteşte norma juridică.

În acest sens s-a opinat că pentru lipsa unora din aceste elemente avem sancţiuni specifice. De exemplu, în cazul în care nu se indică motivele de drept pe care se întemeiază cererea ori dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, sancţiunea care intervine este decăderea şi nu anularea cererii de chemare în judecată.

Minuta întâlnirii de la Craiova din perioada 20-23 martie 2014 la care am făcut referire mai sus a fost publicată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

Comentează pe blog >>