Noul Cod fiscal: Cheltuieli cu serviciile de management și consultanță

Una dintre schimbările interesante introduse prin noul Cod Fiscal aplicabil începând cu 2016 se referă la deductibilitatea mult discutatelor cheltuieli cu serviciile de management și consultanță.

Reglementările actuale consideră cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte prestări de servicii drept nedeductibile în condițiile în care contribuabilul nu poate justifica necesitatea prestării acestora în scopul activității desfășurate și pentru care nu sunt încheiate contracte.

Această prevedere a condus și conduce încă la discuții aprinse cu autoritățile fiscale în timpul controalelor, mai ales în ceea ce privește documentele justificative care pot fi puse la dispoziție de contribuabil pentru a dovedi prestarea efectivă a serviciilor și beneficiul obținut, condiții obligatorii în susținerea caracterului deductibil al cheltuielilor.

Începând cu 2016, se discută însă despre nedeductibilitatea serviciilor de management, consultanță, asistență sau alte servicii prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia se realizează un schimb de informații și care sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale. S-ar părea astfel că regulile de deductibilitate devin mai relaxate în ceea ce privește serviciile prestate de furnizori din România, UE sau din alte țări cu care România are încheiate Tratate de Evitare a Dublei Impuneri.

Interesantă schimbare de formulare, dar și multe întrebări care o însoțesc.

  • Cum sunt definite tranzacțiile artificiale?
  • Ce se întâmplă cu serviciile de management și consultanță prestate de un rezident, de exemplu?
  • Ce ar trebui să facem pentru a asigura deductibilitatea acestora? Mai trebuie să existe contracte scrise?
  • Mai este necesar să păstrăm rapoarte de lucru, timesheet-uri, procese verbale sau factura va fi suficientă?
  • Cum vor fi interpretate aceste noi reguli de către autoritățile fiscale?
  • Care va fi abordarea inspectorilor fiscali vis-a-vis de aceste reglementări?

Pentru a discuta toate aceste întrebări, precum și multe altele, vă așteptăm la conferința noastră organizată pe tema modificărilor aduse de Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală organizată de Taxhouse în parteneriat cu Wolters Kluwer în data de 30 octombrie 2015.

Echipa Taxhouse