Codul de Procedură Fiscală – o veste bună, una …mai puțin bună?

Noul Cod de Procedură Fiscală a apărut în urma nevoii pentru o reglementare coerentă a procedurii fiscale, prin adoptarea unor dispoziții clare, care să nu lase loc de interpretări și care să conducă la creșterea eficienței activității de administrare a impozitelor și taxelor – sau cel puțin așa se indică prin nota de fundamentare a Legii 207/2015 ce a aprobat noul Cod de Procedură Fiscală aplicabil începând cu ianuarie 2016.

Ceea ce este, cu siguranță, un lucru cert este că noul Cod de Procedură Fiscală aduce cu sine o multitudine de schimbări, reașezări și corelări ale procedurii fiscale, pe care va trebui să le avem în vedere începând cu anul viitor.

Dintre acestea notăm și introducerea mult discutatei penalități de nedeclarare, anunțată de autorități ca și măsură pentru creșterea nivelului de conformare a contribuabililor și de diferențiere între cei care declară corect sumele datorate și cei care nu declară obligațiile datorate sau le diminuează în mod incorect.

Nivelul acesteia a fost stabilit la 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua următoare scadenței și până la stingerea obligațiilor nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de autoritățile fiscale prin decizie de impunere; astfel din totalul de 36,5% pe an reprezentând accesorii aplicabile în acest caz, 29,5% pe an este reprezentat de penalitatea de nedeclarare, în speță 80%!. Aceasta se reduce cu 75% (Atentie – la cererea contribuabilului!) dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată/compensare/eșalonare în termenele prevăzute de legislație și se majorează cu 100% în cazuri de evaziune fiscală.

Este de reținut că penalitatea de nedeclarare nu se va aplica dacă obligațiile fiscale nedeclarate/declarate incorect de contribuabil și stabilite de organul de inspecție fiscală rezultă din aplicarea de către contribuabil a unor prevederi legislative potrivit interpretării organului fiscal așa cum reiese din norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului de către organul fiscal central.

Este totul clar, nu credeți?

Dar...

Ce se întâmplă dacă obligațiile fiscale sunt declarate eronat în mod neintenționat și nu din culpă? Cum se asigură în acest caz, prin actualul mecanism al penalității de nedeclarare, tratamentul echitabil al contribuabililor?

Va fi aplicarea acestei penalități de nedeclarare însoțită și de o procedură de selecție a contribuabililor pentru control fiscal care să ia în considerare, în baza unor argumente solide, riscul fiscal al fiecăruia?

Este impozabilă cu 16% impozit pe profit reducerea cu 75% a nivelului penalității de nedeclarare?

Cum va mai funcționa mecanismul de asistență contribuabili (și implicit va continua să existe rolul de îndrumare al organului fiscal) având în vedere importanța opiniilor emise de organele fiscale pentru aplicarea sau neaplicarea penalității de nedeclarare?

Pentru a discuta toate aceste întrebări, precum și multe altele, vă așteptăm la conferința noastră organizată pe tema modificărilor aduse de Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală organizată de Taxhouse în parteneriat cu Wolters Kluwer.

Echipa Taxhouse