Câteva implicații practice ale noului regim de TVA

Echipa Taxhouse

Una dintre schimbările majore introduse prin noul Cod Fiscal aplicabil începând cu 2016 se referă la reducerea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, urmând ca în 2017 cota standard să ajungă la 19%.

Mai mult, o altă schimbare importantă este reprezentată de extinderea aplicării mecanismului taxării inverse pentru anumite categorii de produse.

Având în vedere aceste prevederi, este de reținut faptul că va fi necesară efectuarea regularizării facturilor emise anticipat sau a facturilor de avans, pentru a aplica cota de TVA de la data faptului generator, însă ce se va întâmpla în cazul contractelor de leasing fără scadențar sau a contractelor de furnizare de energie electrică?

În plus, tot în ceea ce privește aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrarea anumitor bunuri, precum telefoane mobile, console de jocuri, tablete PC, laptopuri sau alte dispozitive cu circuite integrate, totul sună bine până când ne dăm seama că încadrarea bunurilor în categoria dispozitivelor cu circuite integrate prezintă dificultăți, dat fiind faptul că noul Cod fiscal nu prevede coduri tarifare în acest sens, iar definiția care urmează să fie inclusă în Normele Metodologice este mult prea tehnică pentru a facilita clasificarea.

Noul Cod fiscal, prin prevederile sale, sprijină mediul privat în demersurile investiționale. În acest sens, s-a introdus o excepție de la aplicarea pro-ratei TVA în cazul achizițiilor destinate realizării de investiții, pentru care este permisă deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată pe parcursul procesului investițional, urmând ca taxa să fie ajustată ulterior.

În plus, noul Cod fiscal extinde sfera de cuprindere a bunurilor de capital, prin includerea în această categorie și a bunurilor amortizabile cu o durată de amortizare sub 5 ani. De asemenea, se elimină măsura ajustării TVA în cazul casării bunurilor de capital, însă cum se va efectua ajustarea TVA pentru activele corporale fixe care în prezent nu sunt considerate bunuri de capital?

Pentru a discuta toate aceste întrebări, precum și multe alte aspecte, va așteptăm la conferința noastră organizată pe tema modificărilor aduse de Noul Cod fiscal în privința taxei pe valoarea adăugată, conferință organizată de Taxhouse în parteneriat cu Wolters Kluwer în data de 9 decembrie 2015.

Pentru mai multe detalii privind conferința accesați linkul

http://info.wolterskluwer.ro/noul-cod-fiscal-tva-aspecte-practice/