Tranzacţii internaţionale. Ghid practic de modele şi documente

Gheorghe CARAIANI, Valeriu POTECEA, Wolters Kluwer, 2009

Tranzacţii internaţionale. Ghid practic de modele şi documente
Cod Produs: T.C.EC.004.09
ISBN / ISSN: 973191164-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 608
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 75,14 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Acest ghid practic al tranzacțiilor internaționale investighează o temă majoră și de mare actualitate, și anume documentele utilizate în contractarea și derularea contractelor de export-import.

Caracterul de instrument practic de lucru rezultă din structura pe capitole, autorii considerând că prin urmărirea fazelor cronologice ale operațiunilor de contractare și derulare se simplifică substanțial documentarea celor care au tangență cu acest domeniu.

Lucrarea este prima de acest gen din literatura de specialitate de după 1990 și prezintă - bazându-se pe experienta practică și teoretica a autorilor - studii de caz, documente utilizate începând cu faza de promovare a exporturilor, negocierea, contractarea, derularea operațiunilor (pe modalități de transport, asigurare, tehnica plăților, vămuire), ca și aspectele legate de INTRASTAT.

Din punct de vedre practic, acest ghid a fost elaborat în concordanță cu legislația UE în vigoare, respectiv cu documentele cerute de aceasta.

Din tematica lucrării: Promovarea schimburilor comerciale; Negocierea în tranzacțiile internaționale; Contractul în tranzacțiile internaționale; Documente de transport; Documente de asigurare; Documente utilizate în activitatea de vămuire; Documente privind tehnica plăților; Raportarea INTRASTAT.
1. PROMOVAREA SCHIMBURILOR COMERCIALE
1.1. SC Puratos Prod SRL România (studiu de caz)
1.1.1. Scurt istoric al SC Puratos Prod SRL România
1.1.2. Organizarea departamentului de vânzări
1.1.3. Programul de participare la târgul INDAGRA ‘99
1.1.4. Analiza eficienţei participării la târg
1.2. PR în teorie şi practică (studiu de caz)

2. NEGOCIEREA ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
2.1. Negocierea Far Electro – Hotel Marriott (studiu de caz)
2.1.1. Fazele procesului de negociere
2.1.2. Trei poziţii de negociere
2.2. Negocierea Orizont – Toyota (studiu de caz)
2.2.1. Datele problemei
2.3. Negocierea EAT – Jaro International (studiu de caz)
2.3.1. Negocierea contractului de transport aerian de mărfuri în regim charter
2.4. Negocierea Electroprecizia – Motor Energ (studiu de caz)
2.4.1. Datele problemei
2.4.2. Interesele părţilor
2.4.3. Obiectul contractului
2.4.4. Condiţii de livrare
2.4.5. Modalitatea de plată
2.4.6. Preţul de livrare
2.4.7. Exclusivitatea şi volumul vânzărilor
2.4.8. Dispoziţii finale
2.5. Negocieri pentru achiziţia de oţel (studiu de caz)
2.6. Negocierea Uzitex SA – Al Biruni (studiu de caz)
2.7. Negocierea Riva Select GmbH – Iani Trading (studiu de caz)
2.7.1. Iniţierea contactelor de afaceri
2.7.2. Pregătirea documentelor şi a dosarelor de negociere
2.7.3. Strategie şi tactici
2.7.4. Derularea negocierii
2.7.5. Încheierea negocierilor – rezultatul negocierilor pentru partea germană
2.7.6. Concluzii

3. CONTRACTUL ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
3.1. Litigiul GKR Impex SRL – Roni Recap SA (studiu de caz)
3.1.1. Cadrul economic şi financiar în perioada încheierii contractului
3.1.2. Date privind societăţile comerciale implicate
3.1.3. Obiective şi precauţii avute în vedere de parteneri pentru negocierea contractului
3.1.4. Desfăşurarea negocierilor
3.1.5. Derularea contractului. Litigii. Soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă
3.2. Refuzul de plată ca urmare a aplicării clauzei de escaladare a preţurilor (studiu de caz)
3.3. Condiţia de livrare CFR (studiu de caz)
3.4. Condiţia de livrare în contractarea şi derularea contractului Petroleum SA – Stewart & Stevenson Ltd.
3.4.1. Documente utilizate
3.4.2. Recomandări privind utilizarea condiţiilor de livrare în transportul maritim
3.5. Jurisprudenţă comercială

4. DERULAREA TRANZACŢIILOR INTERNAŢIONALE
4.1. Aspecte teoretice
4.1.1. Obiectivele derulării tranzacţiilor internaţionale
4.1.2. Fazele derulării contractelor
4.2. Lanţul slăbiciunilor (studiu de caz)

5. DOCUMENTE UTILIZATE ÎN DERULAREA TRANZACŢIILOR INTERNAŢIONALE
5.1. Cerinţele legate de documentaţie
5.2. Facturile
5.2.1. Factura comercială
5.2.2. Factura pro-forma
5.2.3. Factura consulară
5.2.4. Factura vamală
5.2.5. Facturile specializate comerciale
5.3. Documentele de export
5.3.1. Licenţele de export
5.3.2. Declaraţia de export a transportatorului
5.3.3. Certificate de utilizare finală
5.3.4. Taxele de export
5.3.5. Cotele de export
5.4. Documentele de import
5.4.1. Certificatul de origine
5.4.2. Certificatul de producţie
5.4.3. Certificatul de inspecţie
5.4.4. Certificatul de certificare
5.4.5. Certificatul fito-sanitar
5.4.6. Certificatul de analiză
5.4.7. Certificatul de vânzare liberă
5.4.8. Licenţa de import
5.4.9. Factura consulară
5.4.10. Certificatul de asigurări

6. DOCUMENTE DE TRANSPORT UTILIZATE ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
6.1. Transportul maritim
6.1.1. Marfa a plecat din Constanţa, dar numai pe hârtie (studiu de caz)
6.1.2. Lege şi dezordine (studiu de caz)
6.1.3. Cine este vinovatul?
6.1.4. Stalii, contrastalii sau dispatch (studiu de caz)
6.1.5. Care va fi decizia navlositorului Sereno Impex SA? (studiu de caz)
6.1.6. Alegerea soluţiei optime (studiu de caz)
6.1.7. Ce hotărâre va lua arbitrajul maritim de la Londra? (studiu de caz) 295
6.1.8. Implicaţiile scufundării navei Elefteria (studiu de caz)
6.1.9. Cine şi cum va reglementa situaţia? (studiu de caz)
6.1.10. Analiza eficienţei economice a navei ca mijloc de transport maritim al mărfurilor (studiu de caz)
6.1.11. Derularea unui transport maritim de cherestea. Calculul navlului
6.1.12. Derularea unui transport maritim de bumbac (studiu de caz)
6.1.13. Derularea unui transport maritim de ulei (studiu de caz)
6.1.14. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Iani Trading SRL (studiu de caz)
6.2. Transportul fluvial
6.2.1. Controlul tehnic de calitate şi implicaţii nedorite (studiu de caz)
6.2.2. Derulare transport fluvial Reni (Ucraina) – Smederevo (Serbia) (studiu de caz)
6.2.3. Derulare transport fluvial Galaţi – Agigea/Mol 1 Sud (studiu de caz)
6.3. Transportul feroviar
6.3.1. Export de produse laminate efectuat în relaţia România – Turcia (studiu de caz)
6.3.2. Export de produse laminate efectuat în relaţia România – Rusia (studiu de caz)
6.3.3. Export de mobilă efectuat în relaţia România – Franţa (studiu de caz)
6.3.4. Import de vinuri efectuat în relaţia Franţa – România (studiu de caz)
6.3.5. Import de vată de sticlă efectuat în relaţia Turcia – România (studiu de caz)
6.3.6. Export de confecţii metalice efectuat în relaţia România – Kazahstan (studiu de caz)
6.3.7. Import de rulouri de tablă zincată efectuat în relaţia Bulgaria – România (studiu de caz)
6.3.8. Transport feroviar de mărfuri în tranzit (studiu de caz)
6.4. Transportul rutier
6.4.1. Etapele desfăşurării transportului pe ruta Kempen – Wiesloch – Tamm (Germania) – Bucureşti (studiu de caz)
6.4.2. Etapele desfăşurării transportului pe ruta Bucureşti – Chavornay (Elveţia) (studiu de caz)
6.4.3. Calcul economic pentru două curse cu destinaţia finală Barcelona (Spania) (studiu de caz)
6.4.4. Negocierea contractului de transport rutier (studiu de caz)
6.4.5. Etapele derulării transportului auto (studiu de caz)
6.5. Transportul aerian
6.5.1. Analiza globală a costurilor de distribuţie – transport aerian vs transport maritim
6.5.2. Tarifarea transportului aerian
6.5.3. Configurarea transportului aerian
6.5.4. Avantajele expedierii grupate (studiu de caz)
6.6. Expediţiile în transporturile internaţionale
6.6.1. Condiţiile generale care reglementează operaţiunile mefectuate de casele de expediţii
6.6.2. Modele de contracte utilizate în expediţie
6.6.3. Condiţii generale ale Asociaţiei Nordice a Expeditorilor de Mărfuri (NSAB 85)
6.6.4. Condiţiile comerciale standard ale Asociaţiei Caselor de Expediţii de Transport Internaţional din Canada

7. DOCUMENTE DE ASIGURARE UTILIZATE ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
7.1. Ce despăgubire va solicita SC Romtyre & Rubber SA de la SC Astra SA? (studiu de caz)
7.2. Avarierea mărfii
7.2.1. Părţile implicate în contractul de transport
7.2.2. Particularităţile navei Europegasus
7.2.3. Conosamente
7.2.4. Condiţia de livrare: CIF
7.2.5. Contractul de asigurare
7.2.6. Poliţa de asigurare
7.2.7. Modul de calcul al primei de asigurare
7.2.8. Constatarea avariei
7.2.9. Raportul de expertiză
7.2.10. Constatarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor
7.3. Derularea unei poliţe de asigurare (studiu de caz)

8. DOCUMENTE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE VĂMUIRE
8.1. E-customs – noile reglementări
8.1.1. EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici)
8.1.2. ICS (Sistemul de Control al Importului)
8.1.3. ECS (Sistemul de Control al Exportului)
8.1.4. Statutul de operator economic autorizat
8.1.5. EMCS (Excise Movement and Control System)
8.2. Prezentare produse din TARIC
8.3. Modul de calcul al datoriei vamale
8.3.1. Valoarea de pe factură
8.3.2. Cursul valutar
8.3.3. Valoarea statistică ( Vs )
8.3.4. Calculul cuantumului taxei vamale
8.3.5. Calculul TVA
8.3.6. Calculul accizei
8.3.7. Calculul accizei în cazul alcoolului pur
8.3.8. Calculul taxei antidumping
8.3.9. Calculul taxei agricole

9. DOCUMENTE PRIVIND TEHNICA PLĂŢILOR ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
9.1. Modalităţi de plată: acreditiv şi incasso
9.1.1. Plata prin acreditiv documentar a unui export efectuat de SC Saro SA (studiu de caz)
9.1.2. Plata prin incasso documentar a unui export efectuat de SC Sadex SRL (studiu de caz)
9.2. Va onora banca acreditivul sau va face rezerve la plata acestuia? (studiu de caz)
9.3. Care sunt erorile şi ce elemente lipsesc din acreditiv? (studiu de caz)
9.4. Jurisprudenţă comercială

10. RAPORTAREA INTRASTAT ÎN SCHIMBURILE INTRACOMUNITARE
10.1. Introducere
10.2. Informaţii ce trebuie furnizate la nivel de declaraţie
10.3. Informaţii ce trebuie furnizate la nivel de bun

ADDENDA
1. Documente de import-export
2. Factori de cost pentru bunuri de import-export
3. Proceduri de bază de import-export

LISTA ANEXELOR

BIBLIOGRAFIE