Practica asigurărilor comerciale

Titel NEGRU, Wolters Kluwer, 2011

Practica asigurărilor comerciale
Cod Produs: T.C.EC.002.11
ISBN / ISSN: 606-8201-28-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 336
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 47,20 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Bazându-se pe o amplă şi complexă documentare, autorul prezintă în detaliu varietatea sistemului de poliţe de asigurare încheiate în cadrul societăţilor de asigurări care activează în România, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

Pentru cei care doresc să încheie o asigurare avantajoasă, cartea reprezintă un instrument preţios de informare şi documentare privind avantajele şi dezavantajele poliţelor de asigurare oferite de către societăţile de asigurări. Această afirmaţie este valabilă cu atât mai mult cu cât potenţialii asiguraţi doresc să prevină orice conflict care ar putea apărea între ei şi un eventual asigurător.

„Lucrarea este puternic ancorată în practica societăţilor de asigurări, întrucât fructifică ceea ce este mai valoros în activitatea acestora [...] Lucrarea a fost elaborată pe baza unei documentări cuprinzătoare în plan teoretic, legislativ şi practic, fiind tratată dintr-o perspectivă interdisciplinară fundamentată pe date, informaţii şi exemple practice.”
CUVÂNT ÎNAINTE

CAPITOLUL 1. Rolul asigurărilor în viaţa oamenilor
1.1. Ce este o asigurare
1.2. Funcţiile asigurărilor
1.3. Clasificarea asigurărilor
1.4. Elementele de bază ale asigurării
1.4.1. Riscul – condiţie a asigurării
1.4.2. Suma asigurată
1.4.3. Prima de asigurare
1.4.4. Paguba sau dauna, despăgubirea de asigurare, perioada de asigurare şi teritoriul acoperit
1.5. Evenimentele asigurate

CAPITOLUL 2. Contractul de asigurare
2.1. Principiile pe baza cărora se încheie şi se derulează contractele de asigurare
2.2. Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare
2.3. Drepturi şi obligaţii prevăzute în contractul de asigurare
2.4. Calitatea de asigurat menţionată în poliţa de asigurare
2.5. Încheierea şi încetarea asigurării

CAPITOLUL 3. Asigurările de bunuri
3.1. Condiţii generale privind asigurările de bunuri
3.2. Suma asigurată şi prima de asigurare
3.3. Obligaţiile asiguratului
3.4. Limitele de răspundere şi drepturile asigurătorului
3.5. Principii de bază aplicate la acoperirea pagubelor
3.6. Constatarea şi evaluarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor
3.7. Metode de acoperire a daunelor
3.7.1. Metoda costului de înlocuire
3.7.2. Metoda preţului de vânzare la producător
3.7.3. Metoda evaluării funcţionale
3.8. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva pagubelor produse de incendiu şi de alte calamităţi
3.9. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului
3.10.Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor împotriva avariilor accidentale
3.11. Asigurarea bunurilor, respectiv a valorilor împotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie
3.12. Asigurarea banilor şi a altor valori
3.13. Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

CAPITOLUL 4. Asigurările de persoane
4.1. Asigurările de persoane ca modalitate de transfer al riscului
4.2. Asigurările de viaţă
4.2.1. Definiţie
4.2.2. Caracteristici
4.2.3. Asigurarea de supravieţuire
4.2.4. Asigurarea de rentă
4.2.5. Asigurarea de deces
4.2.6. Asigurarea mixtă de viaţă
4.2.7. Asigurarea tip dotă
4.3. Determinarea primei de asigurare la asigurările de viaţă
4.4. Asigurările de persoane, altele decât cele de viaţă
4.4.1. Asigurările medicale (de boală)
4.4.2. Asigurările de accidente
4.5. Clauze suplimentare

CAPITOLUL 5. Asigurările de răspundere civilă
5.1. Caracteristici
5.2. Asigurările de răspundere civilă în transportul rutier
5.2.1. Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului pentru mărfurile transportate
5.2.2. Condiţiile generale de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului rutier
5.2.3. Asigurarea de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule
5.2.4. Asigurarea transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu vehicule (poliţa CMR)
5.2.5. Reglementări legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României
5.2.6. Asigurarea facultativă de răspundere civilă auto – sistemul „Cartea Verde”
5.3. Asigurarea de răspundere civilă profesională
5.3.1. Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului, a producătorului şi a managerului
5.3.2. Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii
5.3.3. Asigurarea de răspundere civilă a societăţii specializată în activităţi de pază şi securitate
5.3.4. Asigurarea de răspundere civilă a unităţii de service auto
5.3.5. Asigurarea de răspundere civilă a saloanelor de igienă şi înfrumuseţare
5.3.6. Asigurarea de răspundere civilă a societăţii de transport călători şi/sau turişti
5.3.7. Asigurarea de răspundere civilă a societăţii specializate în transportul de bani/valori
5.3.8. Asigurarea de răspundere civilă profesională a interpreţilor şi traducătorilor
5.3.9. Asigurarea de răspundere civilă profesională a operatorilor de Arhivă Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
5.3.10. Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală
5.3.11. Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală a personalului medical din laboratoare
5.3.12. Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală a medicilor stomatologi
5.3.13. Asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor veterinari
5.3.14. Asigurarea de răspundere civilă a farmaciştilor
5.3.15. Asigurarea de răspundere civilă a societăţii/unităţii de turism şi alimentaţie publică
5.3.16. Asigurarea de răspundere civilă a agenţiilor de turism
5.3.17. Asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici
5.3.18. Asigurarea de răspundere civilă a avocaţilor
5.3.19. Asigurarea de răspundere civilă profesională a practicienilor în reorganizare şi lichidare
5.3.20. Asigurarea de răspundere civilă profesională a arhitecţilor şi inginerilor constructori
5.3.21. Asigurarea de răspundere civilă profesională a auditorilor
5.3.22. Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, a evaluatorilor şi experţilor tehnici membri ai ANEVAR
5.3.23. Asigurarea de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare
5.3.24. Asigurarea de răspundere civilă a cadrelor didactice şi pedagogice
5.4. Asigurarea de răspundere civilă legală
5.4.1. Asigurarea de răspundere civilă legală a societăţii faţă de proprii angajaţi
5.5. Asigurarea privind răspunderea publică

CAPITOLUL 6. Asigurarea facultativă a autovehiculelor de avarii şi furt (casco)
6.1. Condiţii specifice pentru avarii
6.1.1. Despăgubiri acordate
6.1.2. Acoperiri suplimentare
6.1.3. Excluderi
6.1.4. Condiţii specifice la asigurarea facultativă de avarii a autovehiculelor de producţie externă
6.2. Condiţii specifice pentru furt
6.3. Stabilirea uzurii autovehiculului
6.4. Suma la care se încheie asigurarea, plata primelor de asigurare, modul de încheiere a asigurării şi modificările intervenite în perioada asigurării
6.5. Obligaţiile asiguraţilor
6.6. Constatarea şi evaluarea pagubei, stabilirea şi plata despăgubirii

CAPITOLUL 7. Asigurările de riscuri financiare
7.1. Asigurarea creditelor interne şi a creditelor de export
7.2. Asigurarea creditelor de consum, de investiţii şi de cauţiune
7.2.1. Asigurarea creditelor de consum
7.2.2. Asigurarea creditelor pentru investiţii
7.2.3. Asigurarea de cauţiune
7.2.4. Garanţii oferite la asigurările de cauţiune
7.3. Asigurarea de fidelitate
7.4. Rolul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK SA în asigurarea şi reasigurarea creditelor de comerţ exterior
7.5. Atribuţiile şi competenţele Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior în asigurarea şi reasigurarea creditelor de comerţ exterior

CAPITOLUL 8. Asigurările maritime şi fluviale
8.1. Conceptul de avarie
8.1.1. Avaria totală şi avaria parţială
8.1.2. Avaria particulară
8.1.3. Avaria comună (generală)
8.2. Condiţii de asigurare
8.2.1. Riscurile asigurate
8.2.2. Durata asigurării
8.3. Elementele contractului de asigurare maritimă
8.4. Tipuri de poliţe
8.4.1. Poliţa deschisă
8.4.2. Poliţa de asigurare a navlului (freight policy)
8.5. Asigurarea navelor maritime şi fluviale (casco)
8.6. Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului maritim şi fluvial (cargo)
8.7. Asigurarea reciprocă a răspunderii armatorilor

CAPITOLUL 9. Asigurările de aviaţie
9.1. Specificul asigurărilor în domeniul aviaţiei
9.2. Asigurarea aparatelor de zbor
9.3. Asigurarea de răspundere civilă în cadrul aviaţiei
9.3.1. Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului sau a utilizatorului unei aeronave
9.3.2. Asigurarea de răspundere civilă pentru aeroporturi
9.4. Convenţii şi organizaţii internaţionale

CAPITOLUL 10. Asigurările de culturi vegetale şi animale
10.1. Asigurarea culturilor agricole, pomicole şi viticole
10.2. Asigurarea animalelor

CAPITOLUL 11. Reasigurarea
11.1. Esenţa economică a reasigurării
11.2. Caracteristici de bază ale reasigurărilor facultative şi contractuale
11.2.1. Reasigurarea facultativă
11.2.2. Reasigurarea contractuală
11.3. Tipuri de reasigurări obligatorii proporţionale
11.3.1. Prezentare generală
11.3.2. Reasigurarea cotă-parte
11.3.3. Reasigurarea excedent de sumă asigurată
11.3.4. Pool-urile de reasigurare
11.4. Tipuri de reasigurări obligatorii neproporţionale
11.4.1. Caracteristici
11.4.2. Reasigurarea excedent de daună
11.4.3. Reasigurarea oprire de daună

CAPITOLUL 12. Piaţa asigurărilor şi specificul marketingului în asigurări
12.1. Caracteristicile, dimensiunea şi structura pieţei asigurărilor
12.2. Intermedierea în asigurări şi reasigurări
12.3. Firmele care oferă servicii specializate, asociate activităţii de asigurare
12.4. Specificul marketingului în domeniul asigurărilor

CAPITOLUL 13. Modul de organizare şi de supraveghere în asigurări şi reasigurări
13.1. Structura organizatorică la o societate de asigurări
13.2. Activitatea de supraveghere a asigurărilor şi reasigurărilor
13.3. Solvabilitatea în cadrul asigurărilor şi reasigurărilor
13.4. Sistemul informaţional din sfera asigurărilor
13.5. Necesitatea promovării unei deontologii profesionale în asigurări şi reasigurări

CAPITOLUL 14. Asigurările sociale de stat din România
14.1. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
14.1.1. Principii în baza cărora este organizat şi funcţionează sistemul public de pensii
14.1.2. Categorii de pensii
14.1.3. Calculul pensiilor
14.1.4. Alte drepturi de asigurări sociale
14.2. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate
14.2.1. Obiective, principii, termeni şi noţiuni
14.2.2. Persoanele asigurate
14.2.3. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
14.2.4. Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
14.2.5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
14.2.6. Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
14.3. Sistemul asigurărilor pentru şomaj


ANEXA NR. 1. Asigurarea bunurilor împotriva riscurilor de incendiu şi alte calamităţi (model poliţă)
ANEXA NR. 2. Declaraţie de asigurare (model)
ANEXA NR. 3. Declaraţie de asigurare privind clădiri/construcţii aparţinând persoanelor fizice (model)
ANEXA NR. 4. Condiţiile contractului de asigurare „Clauza suplimentară de deces din accident”
ANEXA NR. 5. Condiţiile contractului de asigurare „Clauza suplimentară de invaliditate permanentă din accident”
ANEXA NR. 6. Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate (model poliţă
ANEXA NR. 7. Asigurarea de accidente (model poliţă)
ANEXA NR. 8. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule (RCA) (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 9. Asigurarea facultativă de răspundere civilă auto cu valabilitate numai în afara teritoriului României „Cartea Verde” (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 10. Asigurarea facultativă auto de avarii şi furt (casco) (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 11. Asigurarea de accidente a conducătorilor auto, precum şi a altor persoane aflate în autovehicul (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 12. Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu autovehicule numai pe teritoriul României (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 13. Asigurarea de Mal praxis (model poliţă)
ANEXA NR. 14. Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului de spaţii comerciale faţă de chiriaşii săi (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 15. Asigurarea de răspundere civilă a chiriaşului faţă de proprietar (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 16. Asigurarea de răspundere civilă a agentului economic faţă de proprii angajaţi (condiţii de asigurare)
ANEXA NR. 17. Asigurarea de cauţiune (model poliţă)

MIC DICŢIONAR DE ASIGURĂRI

BIBLIOGRAFIE