Managementul strategic al firmei de comerț și turism

Gheorghiţa CĂPRĂRESCU, Wolters Kluwer, 2009

Managementul strategic al firmei de comerț și turism
Cod Produs: T.C.MO.002.09
ISBN / ISSN: 973191137-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 200
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 36,60 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Contextul actual în care evoluează firmele - indiferent de mărime, obiect de activitate și localizare - se caracterizează prin mutații profunde. Anii '70-'80 au reprezentat o ruptură dramatică față de anii prosperității glorioase ce au urmat celui de al doilea război mondial. Era producției de masă, a produselor standardizate, a creșterilor și a profiturilor sigure este de domeniul trecutului.

Pentru a face față complexității mediului și transformărilor profunde din sistemele economice, firma a fost obligată să adopte o viziune care îi depășește frontierele, care îi prelungește și îi conexează obiectivele, constrângerile și oportunitățile cu cele ale mediului în care evoluează. Managementul strategic înlocuiește viziunea clasică a managementului întors exclusiv către propria persoană, către mediul intern al firmei, devenind elementul fundamental al menținerii și dezvoltării firmei.

Din tematica lucrării: Cadrul conceptual al managementului strategic; strategia, instrument central al managementului strategic; analiza capacității strategice a firmei; analiza mediului extern; analiza corelată a capabilității strategice și a mediului extern; tipuri de strategii; pilotajul global strategic.
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. Cadrul conceptual al managementului strategic
1.1. Managementul strategic: definire, necesitate, avantajele practicării
1.2. Evoluţia tehnicilor specifice
1.3. Cadrul conceptual specific

CAPITOLUL 2. Strategia, instrument central al managementului strategic
2.1. Definirea conceptului de strategie
2.2. Componentele strategiei
2.3. Asemănări şi deosebiri între strategia afacerilor şi strategia militară

CAPITOLUL 3. Analiza capabilităţii strategice a firmei de comerţ şi turism
3.1. Identitatea firmelor de comerţ şi turism
3.2. Analiza diagnostic, metodă de evaluare a capabilităţii
strategice a firmei de comerţ şi turism
3.2.1. Conceptul, necesitatea şi obiectivele specifice
3.2.2. Tipologia analizelor diagnostic
3.2.3. Metodologia de elaborare a analizei diagnostic
3.2.4. Date de caracterizare a domeniilor de activitate ale firmei
3.3. Analiza vocaţiei firmei
3.4. Segmentarea strategică şi analiza atractivităţii DAS
3.5. Analiza lanţului valorii

CAPITOLUL 4. Analiza mediului extern
4.1. Definirea, caracteristicile şi variabilele mediului extern
4.2. Componentele şi influenţele mediului extern general asupra firmei de comerţ şi turism
4.3. Analiza mediului extern specific al firmei de comerţ şi turism
4.3.1. Analiza contextului strategic al firmei de comerţ şi turism
4.3.2. Analiza industriei
4.3.3. Analiza pieţei specifice

CAPITOLUL 5. Analiza corelată a capabilităţii strategice şi a mediului extern al firmei de comerţ şi turism
5.1. Analiza matricială
5.1.1. Matricea SWOT
5.1.2. Matricea B.C.G.
5.1.3. Matricea General Electric – Mc Kinsey (ABC)
5.1.4. Matricea Arthur D. Little (A.D.L.)
5.2. Analiza portofoliului de activităţi
5.3. Selectarea domeniilor de activitate strategică
5.4. Stabilirea tipului de strategie pentru fiecare DAS

CAPITOLUL 6. Tipuri de strategii
6.1. Strategii la nivelul firmei
6.1.1. Determinanţii endogeni ai strategiei
6.1.2. Determinanţii exogeni ai strategiei
6.1.3. Tipuri de strategii la nivelul firmei
6.2. Strategii de afaceri
6.2.1. Clasificarea lui Igor Ansoff
6.2.2. Clasificarea lui Michael Porter
6.2.3. Clasificarea lui Henry Mintzberg
6.3. Strategii funcţionale

CAPITOLUL 7. Pilotajul global strategic
7.1. Definire, trăsături şi tipuri de pilotaj global strategic
7.2. Principiile pilotajului global strategic
7.3. Etapele pilotajului global strategic
7.3.1. Reflecţia strategică
7.3.2. Planificarea strategică
7.3.3. Planificarea operaţională
7.4. Structuri specifice pilotajului strategic

CONCLUZII
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
BIBLIOGRAFIE