Integrarea economică

Emilian M. DOBRESCU, Wolters Kluwer, 2012

Integrarea economică
Cod Produs: T.C.EC.004.10
ISBN / ISSN: 973-191186-3
Număr / Ediţie: a III-a, revăzută şi adăugită
Număr pagini: 264
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 41,42 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
“Integrarea economică” este una dintre primele, dacă nu chiar prima lucrare de acest fel din literatura ştiinţifică economică românească. În cadrul acestui demers, se sintetizează original şi constructiv conceptele, teoriile şi aplicaţiile mondiale, europene şi româneşti. Pentru meritele de excepţie ştiinţifică, prima ediţie a acestei lucrări a fost distinsă de Academia Română cu Premiul „Victor Slăvescu”, acordat în 1998 pentru lucrări editate în 1996.
In nucce, lucrarea conţine aspectele esenţiale ale tezei de doctorat a autorului susţinută în anul 1994 – prima teză de doctorat din România axată pe problematica integrării economice. Primele două ediţii au servit ca suport parţial de curs de integrare europeană, curs ţinut prima dată la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi apoi şi la alte universităţi de stat şi private.

A treia ediţie a lucrării actualizează, clasifică şi explică principalele concepte, teorii şi aplicaţii în domeniul integrării economice apărute în intervalul 2001-2009. În acest interval, ca şi în perioadele anterioare, corespunzătoare primelor două ediţii, practica fenomenului complex al integrării economice s-a situat de multe ori înaintea teoriei integrării. Aceasta se află într-o continuă adaptare şi reformulare, în strânsă legătură cu integrarea economică reală – fenomen amplu şi complex al vremurilor noastre, caracteristic tuturor perioadelor istorice.
ACRONIME UTILIZATE ÎN LUCRARE
CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIŢIA I
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

PARTEA I. CONCEPTE ŞI TEORII ALE INTEGRĂRII ECONOMICE. INSTRUMENTE ŞI TENDINŢE
CAPITOLUL 1. Conceptul de integrare economică
1.1. Etimologie; evoluţia semnificaţiei conceptului de integrare
1.2. Concepte derivate care ajută la delimitarea mai clară şi punerea în evidenţă a conceptului de bază, cel de integrare economică
1.3. Concepte conexe conceptului de integrare economică

CAPITOLUL 2. Teorii ale integrării economice
2.1. Teoria uniunii vamale
2.2. Teoria Uniunii Economice şi Monetare
2.3. Teoria uniunii politice şi alte teorii semnificative

CAPITOLUL 3. Instrumente ale integrării economice
3.1. Organisme şi organizaţii cu rol în integrarea economică
3.2. Dispunerea zonală a instrumentelor integrării economice
3.3. Noi organisme ale integrării economice

CAPITOLUL 4. Tendinţe integraţioniste în economia mondială
4.1. Zona europeană
4.2. Zona americană
4.3. Zona asiatică
4.4. Factori de influenţare a tendinţelor integraţioniste

PARTEA A II-A. REALITĂŢI ŞI DEZIDERATE PRIVIND INTEGRAREA ECONOMICĂ

CAPITOLUL 5. Unificarea europeană. Creaţie şi dezvoltare
5.1. Retrospectiva ideii de Comunitate Europeană
5.2. Mişcarea paneuropeană
5.3. Eforturile postbelice de creare a unei Europe unite
5.4. Unificarea europeană azi

CAPITOLUL 6. Instituţii şi politici cantitative ale Uniunii Europene
6.1. Reforma instituţională a Uniunii Europene
6.2. Principalele politici aplicate
6.3. Viitorul construcţiei europene
6.4. Caracterizarea generală a politicilor economice ale UE
6.5. Tipurile de politici economice practicate
6.6. Politica privind concurenţa în cadrul UE

CAPITOLUL 7. Politicile calitative ale Uniunii Europene
7.1. Construcţia şi evoluţia Uniunii Economice şi Monetare
7.2. Politica monetară comunitară
7.3. Politica financiară comunitară
7.4. Politica socială a UE
7.5. Politica de mediu
7.6. Politica europeană privind cercetarea ştiinţifică şi învăţământul
7.7. Integrarea şi întărirea Spaţiului European al Cercetării
7.8. Societatea, ştiinţa şi educaţia

CAPITOLUL 8. Zonele economice libere – instrumente importante ale integrării economice
8.1. Prezentarea generală a zonelor economice libere
8.2. Avantajele şi eficienţa zonelor economice libere
8.3. Distribuţia pe mapamond a zonelor economice libere
8.4. Zonele economice libere din România

CAPITOLUL 9. Dezvoltarea economică regională în Uniunea Europeană
9.1. Premise ale politicii regionale a Uniunii Europene
9.2. Evoluţia politicii regionale a Uniunii Europene
9.3. Politica românească de dezvoltare regională în context european

CAPITOLUL 10. Raporturile economice externe ale Uniunii Europene
10.1. Relaţiile externe ale UE
10.2. Responsabilii şi domeniile Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC)
10.3. Liniile directoare ale PESC

CONCLUZII

ANEXA 1. Documente referitoare la organizarea unui regim de uniune federală
ANEXA 2. Preocupări privind integrarea europeană şi conceptele utilizate în perioada interbelică
ANEXA 3. Componentele Uniunii Europene. Concluziile raportului Tindemans (1975)
ANEXA 4. Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare Europeană (noiembrie 1972-iulie 1992)
ANEXA 5. Strategia Delors pentru Comunitatea Europeană (februarie 1988)
ANEXA 6. Evoluţia ideii de Uniune Economică şi Monetară
ANEXA 7. Organizaţii ale integrării economice
ANEXA 8. Patru decenii de construcţie europeană
ANEXA 9. De la Adunarea CECA la Parlamentul European (1952-1992)
ANEXA 10. De la Piaţa Comună la Piaţa Unică
ANEXA 11. Principalele prevederi ale Tratatului de la Maastricht (decembrie 1991)
ANEXA 12. Consiliul Europei
ANEXA 13. Instrumente ale integrării economice
ANEXA 14. Principalele prevederi ale acordului privind crearea Spaţiului Economic European (SEE)
ANEXA 15. Integrarea României în structurile europene
ANEXA 16. Documente europene ale integrării
ANEXA 17. Adunarea Regiunilor Europei
ANEXA 18. Carta socială europeană
ANEXA 19. Criterii pe care ţările candidate la aderare trebuie să le îndeplinească
ANEXA 20. Durate ale negocierilor de aderare la UE
ANEXA 21. Perspectivele de integrare a României în UE – conform documentului „Agenda 2000” al Comisiei Europene
ANEXA 22. Orizontul integrării
ANEXA 23. Indici ai integrării
ANEXA 24. Opinii ale experţilor români în legătură cu perspectiva integrării României în UE
ANEXA 25. Opinii ale experţilor străini privind integrarea
ANEXA 26. Tabloul cronologic al integrării europene

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
ABSTRACT
CONTENTS