Ghidul asociațiilor de proprietari/locatari

Virginia GRECEANU-COCOŞ, Wolters Kluwer, 2010

Ghidul asociațiilor de proprietari/locatari
Cod Produs: T.C.EC.010.10
ISBN / ISSN: 606820116-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 328
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 54,90 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
„GHIDUL ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI – Contabilitatea şi legislaţia specifică aplicată” este util celor care vor să se atesteze ca administratori-contabili la un condominium – bloc de locuinţe, scară de bloc independent funcţional, tronson, vilă – activitate foarte căutată în timp de criză, dar şi atractivă material şi profesional. De asemenea, este destinată celor care sunt administratori, contabili, cenzori, preşedinţi, experţi contabili sau chiar proprietari/locatari ai unor imobile. Prin parcurgerea acestei lucrări oricine dorește se poate informa despre tot ceea ce este nou în acest domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte perspectiva de a se trece la ţinerea evidenţei contabile în partidă dublă, care prezintă mai multă siguranţă şi dă posibilitatea unui control mai riguros asupra administrării fondurilor băneşti, temă tratată în prezentul titlu.
CUVÂNT ÎNAINTE

PARTEA I CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ

CAPITOLUL 1. Modificările aduse contabilităţii în partidă simplă a persoanelor juridice prin intermediul Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 (M. Of. nr. 846 bis din 10 decembrie
2007 – Anexa nr. 2)

CAPITOLUL 2. Reglementări privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului
Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007

CAPITOLUL 3. Registrele şi formularele obligatorii şi de utilitate folosite la ţinerea evidenţei contabile în partidă simplă de asociaţiile de proprietari şi baza lor legală

CAPITOLUL 4. Modalităţi de întocmire, verificare, contare, certificare şi corectare
a documentelor justificative înscrise în registre şi formulare

CAPITOLUL 5. Tehnica înregistrării operaţiunilor în contabilitatea în partidă
simplă a persoanelor juridice, organizată după noile norme

CAPITOLUL 6. Corelaţia dintre contul contabil, balanţa de verificare şi Situaţia
soldurilor elementelor de Activ şi de Pasiv

CAPITOLUL 7. Modul de completare a registrelor şi formularelor folosite de o
asociaţie de proprietari utilizând cifrele din Exerciţiul-chestionar nr. 1

CAPITOLUL 8. Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1826/2003 de aprobare a Precizărilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune

PARTEA A II-A
LEGISLAŢIA PRIVIND FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

CAPITOLUL 1. Noutăţi aduse de Legea nr. 230/2007 cu privire la asociaţiile de proprietari

CAPITOLUL 2. Prevederile noilor Norme de aplicare ale Legii nr. 230/2007

CAPITOLUL 3. Procedura somaţiei de plată conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 şi ultimele modificări aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 142/2002

CAPITOLUL 4. Noutăţi aduse în repartizarea cheltuielilor de întreţinere în apartamentele care şi-au montat contoare de măsură a consumului de apă rece şi caldă şi centrale proprii pentru căldură

CAPITOLUL 5. Noile prevederi ale Legii nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

PARTEA A III-A
IMPOZITAREA VENITURILOR SPECIALE LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

CAPITOLUL 1. Modul de impozitare a profitului realizat din activitatea fără scop patrimonial desfăşurată de asociaţii şi fundaţii conform Codului fiscal

CAPITOLUL 2. Alte reglementări conexe privind impozitarea

CAPITOLUL 3. Extras din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse nr. 1019/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 (M. Of. nr. 831 din 5 decembrie 2007), aprobate prin Ordinul nr. 340/2001

CAPITOLUL 4. Clarificări privind aplicarea reglementărilor de asigurări sociale de sănătate la asociaţiile care angajează salariaţi prin contract civil de prestări servicii

CAPITOLUL 5. Noile reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor

CAPITOLUL 6. Prevederile Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

CAPITOLUL 7. Un regulament de mult aşteptat

PARTEA A IV-A
TRANSPUNEREA ÎN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ DUBLĂ

CAPITOLUL 1. Caracteristicile evidenţei contabile simple la asociaţiile de proprietari în raport cu contabilitatea în partidă dublă

CAPITOLUL 2. Transpunerea datelor evidenţei contabile simple în evidenţa
contabilă dublă la o asociaţie sau fundaţie

CAPITOLUL 3. Cum se întocmeşte şi se verifică Situaţia soldurilor la o asociaţie
de proprietari cu ajutorul balanţei de verificare cu opt coloane

CAPITOLUL 4. Transpunerea datelor din Situaţia soldurilor în balanţa de verificare în vederea aplicării contabilităţii în partidă dublă la o asociaţie de proprietari pe un exemplu concret

CAPITOLUL 5. Monografia înregistrării în contabilitate a principalelor operaţiuni ale activităţii fără scop patrimonial la asociaţiile de proprietari la 1 ianuarie 2010

CAPITOLUL 6. Metoda includerii pe listă a cheltuielilor pe baza programării acestora (includerii în avans) în vederea încasării lor de la clienţii blocului, ca metodă optimă pentru controlul efectuat de cenzor

CAPITOLUL 7. Corelaţia dintre Registrul de casă şi Situaţia soldurilor în cazul aplicării metodei programării cheltuielilor pe un exemplu concret

CAPITOLUL 8. Planul de conturi folosit de asociaţiile de proprietari care ţin evidenţa contabilă în partidă dublă, delimitat pe cele trei activităţi şi sistematizat pe naturile de venituri şi cheltuieli specifice acestora. Soluţii propuse

PARTEA A V-A
LEGISLAŢIE UTILĂ COMENTATĂ ȘI NECOMENTATĂ

CAPITOLUL 1. Legea nr. 230/6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M. Of. nr. 490 din 23 iulie 2007)

CAPITOLUL 2. Hotărârea Guvernului nr. 1588/19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M. Of. nr. 43 din 18 ianuarie 2008)

CAPITOLUL 3. Legea Locuinţei nr. 114/11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997)

CAPITOLUL 4. Decretul nr. 209/5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice sau instituţii publice (B. Of. nr. 64 din 6 iulie 1976)

CAPITOLUL 5. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 (Codul muncii) (extras)

CAPITOLUL 6. Cum se modifică Legea nr. 130/1999 prin Legea nr. 403/2005?

CAPITOLUL 7. Noi reglementări care modifică legislaţia privind asociaţiile de proprietari/locatari

CAPITOLUL 8. Clasificarea persoanelor fizice independente prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 791/2010 de aplicare

CAPITOLUL 9. Extras din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 (art. III) şi Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 (Anexa nr. 2)

CAPITOLUL 10. Modalitatea de determinare anticipată a venitului lunar net impozabil de natură profesională realizat de persoanele fizice, în afara unei relaţii de angajare, plecând de la venitul brut realizat, pentru aplicarea operativă a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010. Contradicţii şi neclarităţi ce contravin legilor anterioare, nemodificate

CAPITOLUL 11. Ce aduce nou Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 faţă de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 791/2010