Ghid privind comparabilitatea planurilor de conturi din România

Virginia GRECEANU-COCOŞ, Wolters Kluwer, 2010

Ghid privind comparabilitatea planurilor de conturi din România
Cod Produs: T.R.EC.009.10
ISBN / ISSN: 978-606-8201-17-7
Număr pagini: 128
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 37,57 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Pentru uzul practic al funcționarilor publici și privați, al contabililor autorizați, experților contabili, auditorilor financiari, lichidatorilor, consultanților fiscali, studenților și elevilor care se specializează în domeniul contabilității, controlului fiscal, auditului financiar, controlului intern și managementului fondurilor externe nerambursabile am alcătuit acest GHID privind comparabilitatea planurilor de conturi din România, aliniate la standardele europene și între ele, la 1 septembrie 2010.

Acesta este creat pentru cele trei entități principale:
– întreprinderi și microîntreprinderi;
– organizații non-profit: asociații, fundații, federații, unități de cult și asociații de proprietari care țin evidența contabilă în partidă dublă, la care am făcut și o delimitare pe cele trei activități a planului de conturi în: activitatea non-profit, activitatea finanțată din fonduri speciale și activitatea economică;
– instituții publice, inclusiv consiliile locale comunale, orășenești (de sector), municipale, județene.

Prezenta lucrare are un caracter sintetic evident și o utilitate practică incontestabilă, motive pentru care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui salariat al unei întreprinderi, instituții publice sau persoane juridice fără scop patrimonial, precum nici liber-profesioniștilor care deservesc aceste entități.
CAPITOLUL 1. PLANUL DE CONTURI GENERAL AL ÎNTREPRINDERILOR aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 (M. Of. nr. 1080 bis/2005) actualizat până la 1 septembrie 2010 prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2374/2007 – M. Of. nr. 25 bis/2008 și Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 – M. Of. nr. 766 bis/2009

CAPITOLUL 2. PLANUL DE CONTURI GENERAL AL PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL conform Ordinului ministrului economiei și finanţelor nr. 1969/2007 (pct. 227 și pct. 228 din Anexa nr. 1), aplicabil de la 1 ianuarie 2008, valabil la 1 septembrie 2010

CAPITOLUL 3. PLANUL DE CONTURI AL PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL aprobat prin Ordinului ministrului economiei și finanţelor nr. 1.969/2007, Anexa nr. 1 – M. Of. nr. 846 bis/2007 – cu DELIMITAREA ORIENTATIVĂ a conturilor din noul plan de conturi pe cele 3 activităţi ale persoanei juridice fără scop patrimonial, conform Cap. V „Funcţiunea conturilor” din Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile de către persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinului ministrului economiei și finanţelor nr. 1.969/2007, Anexa nr. 1.

CAPITOLUL 4. PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTIŢUTII PUBLICE ACTUALIZAT LA 31 IULIE 2010
I. PLANUL DE CONTURI aplicabil instituţiilor publice şi consiliilor locale (fără contabilitatea fondurilor externe nerambursabile şi contabilitatea trezoreriei centrale prezentate distinct pentru claritate)

II. PLANUL DE CONTURI aplicabil contabilităţii fondurilor nerambursabile conform Ordinului ministrului economiei și finanţelor nr. 1187 din 16 aprilie 2008 (M. Of. nr. 410 bis/2 iunie 2008), completat cu Ordinul nr. 2169/2009 (M. Of. nr. 513 bis/27 iulie 2009)

III. PLANUL DE CONTURI aplicabil operaţiunilor contabile specifice trezoreriei centrale conform Ordinului ministrului economiei și finanţelor nr. 529/2009 (M. Of. nr. 221 din 6 aprilie 2009)

BIBLIOGRAFIE