Economia asigurărilor. Metode, tehnici, soluții

Titel NEGRU, Wolters Kluwer, 2010

Economia asigurărilor. Metode, tehnici, soluții
Cod Produs: T.R.EC.008.10
ISBN / ISSN: 606-8201-14-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 312
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 55,87 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Aidoma celorlalte societăţi comerciale, societăţile de asigurări se înscriu pe traiectoria profitabilităţii maxime. Pe lângă cunoaşterea legislaţiei, respectiv a normelor de aplicare şi funcţionare proprii, asigurătorii trebuie să dispună de personal specializat în aplicarea tehnicilor, metodelor şi soluţiilor specifice domeniului asigurărilor.
În virtutea legităţilor ce determină cadrul evolutiv în ansamblul său, domeniul asigurărilor şi reasigurărilor se perfecţionează continuu, urmărind totodată adaptarea la fenomenele economico-sociale aflate într-o permanentă schimbare.
Dacă în cazul asigurărilor generale, determinarea primei de asigurare nu ridică probleme deosebite, situaţia este diferită pentru asigurările de viaţă – în cadrul acestora, calcularea primei de asigurare, indiferent dacă este vorba de prime nete sau de prime brute, trebuie fundamentată actuarial. În acest scop, cartea reprezintă un real sprijin pentru economistul din asigurări specializat în actuariat.
Cu această lucrare, autorul vine în întâmpinarea unei cereri tot mai mari de lucrări axate pe domeniul asigurărilor, care să dispună de un suport ştiinţific adecvat. Prin conţinutul său, ea oferă specialiştilor care activează în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu un instrumentar de lucru adecvat.
Cuvânt înainte
Introducere

CAPITOLUL 1. Considerente generale ale economiei asigurărilor
1.1. Premisele economice ale asigurării
1.2. Asigurarea sub aspect juridic, economic şi financiar
1.3. Funcţiile asigurărilor
1.4. Clasificarea asigurărilor

CAPITOLUL 2. Evaluarea pagubelor, stabilirea despăgubirilor şi determinarea tarifelor de prime la asigurările de bunuri
2.1. Condiţii de asigurare
2.2. Principii de acoperire a pagubelor
2.3. Paguba sau dauna la asigurările de bunuri
2.3.1. Determinarea cuantumului pagubei
2.3.2. Rolul mediei şi dispersiei variabilei aleatoare în diverse tipuri de repartiţii ale solicitărilor de despăgubire
2.4. Determinarea primei de asigurare
2.5. Indicele de despăgubire
2.6. Determinarea primei nete
2.7. Determinarea gradului de stabilitate financiară

CAPITOLUL 3. Fundamentarea primelor de asigurare la asigurările de viaţă prin metode actuariale
3.1. Importanţa şi rolul actuariatului asigurărilor de persoane
3.1.1. Legea numerelor mari
3.1.2. Rolul actuarului şi al analistului de risc în cadrul asigurărilor generale şi de viaţă
3.1.2.1. Definirea şi caracterizarea actuarului
3.1.2.2. Analistul de risc
3.1.3. Tabela de mortalitate
3.1.4. Funcţia de supravieţuire
3.1.5. Viaţa medie
3.2. Probabilităţi de supravieţuire şi de deces
3.2.1. Probabilităţi calculate pentru o singură persoană
3.2.2. Probabilităţi calculate pentru grupuri de persoane

CAPITOLUL 4. Determinarea primei nete la asigurările de viaţă
4.1. Determinarea primei nete unice în cazul asigurărilor de supravieţuire
cu plata unică a sumei asigurate
4.2. Determinarea primei nete unice la asigurările de supravieţuire cu
plata anuală a sumei asigurate
4.3. Determinarea primei nete unice în asigurările de supravieţuire cu
plata fracţionată a sumei asigurate
4.4. Determinarea primei nete anuale sau subanuale la asigurările de viaţă
4.5. Fundamentarea primei nete la asigurările de deces
4.6. Fundamentarea primei nete unice în asigurări mixte de viaţă

CAPITOLUL 5. Determinarea primei brute şi a rezervei matematice la asigurările de viaţă
5.1. Determinarea primei brute
5.2. Rezerva matematică
5.2.1. Definiţie
5.2.2. Rezerva matematică netă
5.2.3. Rezerva matematică brută

CAPITOLUL 6. Sistemul pensiilor private obligatorii şi facultative
6.1. Pensiile administrate privat – pilonul II
6.1.1. Participanţi şi contribuţii
6.1.2. Schema şi fondul de pensii administrate privat
6.1.3. Autorizarea prospectului schemei de pensii administrate privat
6.1.4. Investiţiile fondului de pensii administrate privat
6.1.5. Administratorul
6.1.5.1. Autorizarea administratorului
6.1.5.2. Funcţionarea administratorului
6.1.6. Marketingul pensiilor administrate privat
6.1.7. Plata pensiilor administrate privat
6.2. Pensiile facultative – pilonul III
6.2.1. Participanţi şi contribuţii
6.2.2. Schema şi fondul de pensii facultative
6.2.3. Prospectul schemei de pensii facultative
6.2.4. Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative
6.2.5. Conturile participanţilor şi evaluarea activelor
6.2.6. Administratorul
6.2.6.1. Autorizarea administratorului
6.2.6.2. Funcţionarea administratorului
6.2.7. Investiţiile fondului de pensii facultative
6.2.8. Marketingul pensiilor facultative
6.2.9. Plata pensiilor facultative
6.3. Elemente comune pensiilor private obligatorii şi pensiilor facultative
6.3.1. Obligaţiile de raportare şi transparenţă ale administratorului
fondurilor de pensii private
6.3.2. Auditorul fondului de pensii private şi al administratorului acestuia
6.3.3. Depozitarul activelor fondului de pensii private
6.3.4. Supravegherea şi administrarea specială
6.3.5. Fondul de garantare a pensiilor reglementate şi supravegheate de către C.S.S.P.P.
6.3.6. Autorizarea, supravegherea şi controlul în sistemul de pensii private
6.4. Calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat
6.4.1. Activele care acoperă provizionul tehnic
6.4.2. Calculul provizionului tehnic
6.5. Calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de
pensii administrate privat şi pentru fondurile de pensii facultative
6.6. Calculul ratelor de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

CAPITOLUL 7. Rezervele tehnice pentru asigurări generale
7.1. Definiţia rezervelor tehnice
7.2. Rezervele tehnice ale asigurătorului
7.3. Rezervele de daune ale reasigurătorului
7.4. Coeficientul de lichiditate

CAPITOLUL 8. Forme şi metode de reasigurare
8.1. Consideraţii generale
8.2. Contractul de reasigurare şi principiile care se află la baza acestuia
8.3. Forme de reasigurare
8.3.1. Reasigurarea proporţională
8.3.2. Reasigurarea neproporţională
8.4. Metode de reasigurare
8.4.1. Metoda facultativă
8.4.2. Metoda contractuală
8.4.3. Pool-urile de reasigurare

CAPITOLUL 9. Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale asigurătorului
9.1. Veniturile asigurătorului
9.2. Cheltuielile societăţii de asigurări
9.3. Rezultatele financiare ale societăţii de asigurări
9.3.1. Bilanţul
9.3.2. Contul de profit şi pierdere
9.3.3. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii
9.3.4. Situaţia fluxurilor de trezorerie
9.3.5. Notele explicative la situaţiile financiare anuale

CAPITOLUL 10. Solvabilitatea societăţilor de asigurări
10.1. Caracterizarea solvabilităţii
10.2. Marja de solvabilitate
10.3. Indicatorii de solvabilitate
10.4. Calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, a marjei de solvabilitate minime şi a fondului de siguranţă
10.4.1. Determinarea marjei de solvabilitate disponibile
10.4.2. Determinarea marjei de solvabilitate minime
10.4.3. Metodologia de calcul a fondului de siguranţă
10.4.4. Formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă şi fondul de siguranţă pentru asigurările generale
10.5. Insolvabilitatea asigurătorului şi administratorul special

CAPITOLUL 11. Eficienţa activităţii, profitul şi politica de dividend la societatea de asigurări
11.1. Conceptul şi indicatorii eficienţei economice în asigurări
11.2. Profitul asigurătorului
11.3.Ciclicitatea profitului
11.4.Politica de dividend
11.5. Exemple de calcul

CAPITOLUL 12. Managementul financiar al activităţii de asigurare
12.1. Rolul asigurărilor în calitate de componentă a sistemului financiar
12.2. Importanţa deciziei de investire în strategia financiară a unei societăţi de asigurări
12.3. Investiţiile în active financiare ale unei societăţi de asigurări
12.4. Auditul financiar

CAPITOLUL 13. Interdependenţa dintre sistemul bancar şi cel al asigurărilor
13.1. Conceptul de bancassurance
13.2. Motivaţiile operaţiunilor de bancassurance
13.3. Restructurarea financiară şi perspectiva conceptului integrat de bancassurance
13.4. Produsele de tip bancassurance

CAPITOLUL 14. Piaţa asigurărilor, supravegherea şi controlul acesteia
14.1. Caracteristicile pieţei asigurărilor
14.2. Concurenţa pe piaţa asigurărilor
14.3. Trăsăturile pieţei asigurărilor din România
14.4. Piaţa unică europeană a asigurărilor
14.5. Activitatea de supraveghere şi control a pieţei asigurărilor din România
ANEXA NR. 1. Tabela de mortalitate
ANEXA NR. 2. Formatul bilanţului
ANEXA NR. 3. Contul tehnic al asigurării generale şi al asigurării de viaţă, contul netehnic şi contul de profit şi pierdere pentru brokerii de asigurare
ANEXA NR. 4. Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de pentru asigurările generale
BIBLIOGRAFIE
LISTA FIGURILOR
LISTA TABELELOR