Comunicarea managerială. Metodologie și eficiență

Emilian M. DOBRESCU, Wolters Kluwer, 2011

Comunicarea managerială. Metodologie și eficiență
Cod Produs: T.C.EC.001.11
ISBN / ISSN: 606-8201-29-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 192
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 36,75 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea “Comunicarea managerială” este realizată ca o succesiune de studii de specialitate despre comunicarea managerială, scrise de autori diferiţi, care au lucrat independent unii de alţii. Acestea sunt aranjate într-o anumită ordine, pentru a fi de folos în primul rând managerilor, dar şi cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi altor cititori potenţiali, atraşi direct sau indirect de fascinaţia acestei forme speciale de comunicare.
Autorii studiilor prezentate în volum sunt specialişti remarcabili în domeniile lor de activitate, comunicarea managerială fiind doar un subiect comun de referinţă propus, în cadrul curriculumului didactic al unui master pe care l-au urmat cu toţii.
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

1. INTRODUCERE ÎN COMUNICAREA MANAGERIALĂ
1.1. Conceptul de comunicare managerială
1.2. Comunicarea managerială din perspectiva diferitelor stiluri de conducere
1.2.1. Conducerea autocratică
1.2.2. Conducerea democratică
1.2.3. Conducerea situaţională
1.3. Tipuri de comunicare managerială
1.4. Funcţiile comunicării manageriale
1.4.1. Funcţia de planificare
1.4.2. Funcţia de organizare
1.4.3. Funcţia de coordonare
1.4.4. Funcţia de antrenare
1.4.5. Funcţia de evaluare-control

2. COMUNICAREA ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
2.1. Comunicarea organizaţională – noţiuni generale
2.2. Comunicarea managerială, tip special de comunicare organizaţională
2.3. Rolul comunicării manageriale în limitarea crizelor organizaţionale
2.4. Rolul comunicării în relaţia manager-angajat

3. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN CADRUL FIRMEI
3.1. Comunicarea managerială – aspecte generale
3.2. Obiectivele comunicării manageriale
3.3. Tipuri specifice de comunicare managerială în cadrul firmei
3.4. Stiluri de comunicare managerială

4. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN AFARA ORGANIZAŢIEI. CLIENŢII
4.1. Comunicarea managerială cu clienţii
4.2. Etapele comunicării manageriale cu clienţii
4.3. Asumarea răspunderii în managementul achiziţiilor publice

5. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN SITUAŢII DE CONFLICT
5.1. Noţiuni generale despre conflict
5.2. Comunicarea managerială în situaţii tensionate
5.3. Tactici comunicaţionale pentru managementul conflictelor

6. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ
6.1. Planificarea în cazul situaţiei de criză
6.2. Tipuri de criză şi managementul crizei
6.3. Strategii şi erori în gestionarea crizelor

7. COMUNICAREA MANAGERIALĂ VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ
7.1. Comunicarea managerială verbală
7.2. Comunicarea managerială nonverbală
7.3. Îmbunătăţirea comunicării manageriale

8. SPECIFICUL COMUNICĂRII ŞEF – SUBORDONAT
8.1. Relaţia emiţător – receptor în comunicarea managerială
8.2. Cinci portrete-robot de manageri şi patru stiluri de comunicare managerială
8.3. Rolul aprecierilor în relaţia şef – subordonat

9. ETICA ÎN COMUNICAREA MANAGERIALĂ
9.1. Etica în comunicarea managerială. Concept şi caracteristici
9.2. Dileme de etică a comunicării manageriale
9.3. Spre o etică liber înţeleasă a comunicării manageriale

10. STRATEGII DE COMUNICARE MANAGERIALĂ
10.1. Specificul comunicării manageriale
10.2. Tipuri şi roluri în comunicarea managerială
10.3. Strategii de comunicare managerială
10.4. Tăcerea ca strategie de comunicare managerială

11. LEADERSHIP ŞI COMUNICARE MANAGERIALĂ
11.1. Comunicarea – calitate a liderului de succes
11.2. Rolul brainstorming-ului în comunicarea managerială
11.3. Comunicarea interculturală şi comunicarea managerială

12. BARIERE ÎN COMUNICAREA MANAGERIALĂ
12.1. Tabloul general al barierelor în comunicare
12.2. Macrobariere în comunicare
12.3. Microbariere în comunicare

13. COMUNICAREA MANAGERIALĂ LA O SOCIETATE COMERCIALĂ CU CAPITAL DE STAT. STUDIU DE CAZ SC TELECOMUNICAŢII CFR SA
13.1. Prezentarea societăţii şi a subunităţii analizate
13.2. Comunicarea managerială la SC Telecomunicaţii CFR SA
13.3. Comunicarea managerială în cadrul Zonei de Întreţinere Oradea

14. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN FIRMELE DE MICI DIMENSIUNI
14.1. Comunicarea obişnuită în afacerile de familie
14.2. Comunicarea managerială în cadrul firmei SC ABC SRL

15. COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE. STUDIU DE CAZ SC XYZ SRL
15.1. Prezentarea SC XYZ SRL
15.2. Comunicarea managerială în cadrul SC XYZ SRL
15.3. Concluzii despre comunicarea managerială într-o întreprindere mijlocie

MIC GLOSAR DE COMUNICARE
BIBLIOGRAFIE