Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice

Victor MUNTEANU, Marilena ZUCA, Ştefan ZUCA, Wolters Kluwer, 2010

Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice
Cod Produs: T.C.EC.002.10
ISBN / ISSN: 973-1911-72-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 472
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 67,20 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Modul în care o cercetare de audit poate conduce la îmbunătăţirea evidentă a performanţelor unei firme sau entităţi publice, la eficientizarea activităţii, la reducerea costurilor, la evitarea pierderilor generate de fraude sau de valorificarea insuficientă a resurselor interne reprezintă doar câteva aspecte care ar trebui să motiveze managerii în adoptarea deciziei de a înfiinţa un departament de audit intern în cadrul organizaţiilor pe care le conduc.

În încercarea de a contribui la cunoaşterea mai exactă a conceptului de audit intern, a modalităţilor de desfăşurare a unei astfel de activităţi, precum şi a responsabilităţilor pe care aceasta le implică, această lucrare este un studiu aprofundat. Ea se adresează în egală măsură celor ce doresc să practice profesia de auditor intern, celor care deţin competenţa decizională în cadrul unei firme sau entităţi publice, precum şi managerilor, specialiştilor din domeniul financiar-contabil, experţilor contabili, analiştilor financiari, studenţilor şi masteranzilor din învăţământul superior economic.
INTRODUCERE
1. AUDITUL INTERN – CONCEPT, EVOLUŢIE, DEFINIRE, CARACTERISTICI, ROL DE DETECTARE A FRAUDELOR
1.1. Contextul apariţiei auditului intern
1.2. Evoluţia auditului intern
1.3. Definirea conceptului de audit intern
1.4. Caracteristicile auditului intern
1.5. Relaţia audit intern – audit extern: colaborare şi comunicare
1.6. Implicarea funcţiei de audit intern în procesul guvernării organizaţiei
1.7. Auditul intern şi rolul acestuia în prevenirea şi detectarea fraudelor
1.7.1. Responsabilităţi şi oportunităţi pentru auditul intern
1.7.2. Dezvoltarea profesională a auditorilor interni
1.7.3. Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă
1.7.4. Auditul intern – o investiţie profitabilă

2. AUDITUL PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA – REGLEMENTARE, ORGANIZARE, DESFĂŞURARE, COORDONARE
2.1. Cadrul legislativ
2.1.1. Contextul general
2.1.2. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului intern
2.1.3. Organizarea auditului intern
2.1.4. Tipurile de audit intern
2.1.5. Desfăşurarea auditului intern
2.1.6. Statutul, numirea, obligaţiile şi interdicţiile auditorilor interni
2.2. Cadrul normativ
2.2.1. Cadrul normativ pentru activitatea de asigurare
2.2.2. Cadrul normativ pentru activitatea de consiliere
2.2.2.1. Dispoziţii generale
2.2.2.2. Independenţa, obiectivitatea şi conştiinţa profesională
2.2.2.3. Norme privind desfăşurarea misiunilor de consiliere
2.2.2.4. Dezvoltarea procedurală a misiunilor de consiliere
2.3. Cadrul procedural

3. VALENŢE INTERNAŢIONALE ŞI STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN
3.1. Organizarea internaţională a auditului intern
3.2. Standardele de audit intern
3.2.1. Codul deontologic al auditorului intern
3.2.1.1. Integritatea
3.2.1.2. Obiectivitatea
3.2.1.3. Confidenţialitatea
3.2.1.4. Competenţa
3.2.2. Standardele de calificare
3.2.3. Standardele de realizare
3.2.4. Standardele de implementare
3.3. Responsabilitatea auditului intern
3.4. Dezvoltarea profesiei de auditor intern – o provocare internaţională

4. METODOLOGIA DERULĂRII UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN
4.1. Planificarea auditului intern – programul de audit intern
4.2. Sistemul de planificare a activităţilor de audit intern
4.2.1. Pregătirea misiunii de audit intern
4.2.2. Intervenţia la faţa locului (etapa de realizare)
4.2.3. Încheierea misiunii (raportul de audit intern)
4.2.4. Urmărirea recomandărilor

5. PROGRAME ŞI CAZURI DE AUDIT INTERN
5.1. Programe de audit intern la nivelul întreprinderilor
5.1.1. Auditarea activităţii de administrare a imobilizărilor corporale
5.1.2. Auditarea activităţii de gestionare a stocurilor
5.1.3. Auditarea funcţiei de producţie
5.1.4. Auditarea activităţilor de aprovizionare
5.1.5. Auditarea activităţilor de vânzări, facturări, creanţe
5.1.6. Auditarea funcţiei de personal
5.1.7. Auditarea activităţii de administrare a lichidităţilor
5.2. Cazuri practice de audit public intern la instituţiile publice
5.2.1. Audit de regularitate privind achiziţiile publice
5.2.2. Audit de conformitate/regularitate privind activitatea financiar-contabilă
5.2.3. Audit de regularitate privind trezoreria şi contabilitatea publică
5.2.4. Audit de sistem şi regularitate privind evaluarea anuală a bilanţului contabil

BIBLIOGRAFIE