Achiziții publice. Principii, proceduri, operaţiuni, metodologie

Sebastian LAZĂR, Wolters Kluwer, 2009

Achiziții publice. Principii, proceduri, operaţiuni, metodologie
Cod Produs: T.C.EC.005.09
ISBN / ISSN: 973191168-5
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 248
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 40,95 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cheltuirea banilor publici, atât a celor ce provin din bugetul de stat, cât și a celor ce provin din fonduri europene se face după reguli stricte, a căror cunoaștere și respectare generează deseori probleme majore. Dificultățile înregistrate de România în absorbția fondurilor europene se datorează, în bună măsură, și necunoașterii procedurilor de achiziții publice, ce îngreunează și întârzie derularea proiectelor.

Această lucrare prezintă sistematizat și sintetic principiile, procedurile și operațiunile caracteristice achizițiilor publice, aducând un aport semnificativ la dezvoltarea cunoașterii acestui domeniu. Ea prezintă într-o manieră concisă, clară și logică metodologia de derulare a achizițiilor publice în acord cu cele mai noi reglementări în vigoare, oferind o îmbinare optimă între rigurozitatea științifică, universitară și pragmatismul necesar abordării cotidiene a achizițiilor publice de către practicieni, fiind deopotrivă un util suport de curs, dar și un eficient instrument de lucru.

Din tematica lucrarii: Cadrul organizatoric și administrativ; Proceduri, tehnici și reguli utilizate în atribuirea contractelor; Licitație deschisă - licitație restrânsă - dialog competitiv; Contracte sectoriale și contracte de concesiune; SEAP; Contestații, litigii și contravenții.
INTRODUCERE
1. CADRUL ORGANIZATORIC ŞI ADMINISTRATIV PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE
1.1. Principii utilizate în achiziţiile publice
1.2. Sfera de cuprindere, participanţi şi noţiuni reprezentative
1.3. Tipurile de contracte de achiziţie publică

2. PROCEDURI, TEHNICI ŞI REGULI COMUNE UTILIZATE ÎN ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
2.1. Proceduri şi tehnici de estimare a valorii contractului de achiziţie publică
2.2. Proceduri şi tehnici de elaborare a documentaţiei de atribuire
2.3. Reguli de participare la procedura de atribuire şi de elaborare a ofertei
2.4. Publicitatea în achiziţiile publice
2.4.1. Anunţul de intenţie
2.4.2. Anunţul de participare
2.4.3. Anunţul de atribuire
2.5. Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate
2.6. Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor
2.7. Reguli de evitare a conflictului de interese

3. PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
3.1. Licitaţia deschisă
3.2. Licitaţia restrânsă
3.3. Dialogul competitiv
3.4. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
3.5. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
3.6. Cererea de oferte
3.7. Concursul de soluţii
3.8. Cumpărarea directă
3.9. Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică
3.9.1. Acordul-cadru
3.9.2. Sistemul de achiziţii dinamic
3.9.3. Licitaţia electronică

4. ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
4.1. Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice
4.2. Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2.1. Elaborarea caietului de sarcini sau, după caz, a documentaţiei descriptive
4.2.2. Stabilirea clauzelor contractuale obligatorii
4.2.3. Stabilirea cerinţelor minime de calificare şi a criteriilor de selectare
4.2.4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achiziţie publică
4.2.5. Completarea fişei de date a achiziţiei şi a altor formulare necesare
4.2.6. Constituirea garanţiei de participare
4.2.7. Notificarea MFP privind verificarea procedurală
4.2.8. Definitivarea documentaţiei de atribuire
4.3. Lansarea şi derularea competiţiei
4.4. Derularea şi finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
4.5. Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru
4.6. Definitivarea dosarului de achiziţie publică
4.7. Derularea contractului sau a acordului-cadru
4.8. Finalizarea contractului şi analiza procesului

5. CONTRACTELE SECTORIALE ŞI CONTRACTELE DE CONCESIUNE
5.1. Domenii de aplicare şi excepţii specifice
5.2. Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
5.3. Principii şi reguli de atribuire a contractelor de concesiune

6. SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE
6.1. Înregistrarea în SEAP
6.2. Aplicarea procedurilor de atribuire prin SEAP
6.3. Licitaţia electronică şi catalogul electronic
6.4. Tarife de participare şi tarife de utilizare

7. CONTESTAŢII, LITIGII ŞI CONTRAVENŢII
7.1. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi măsuri de remediere
7.2. Soluţionarea litigiilor în instanţă
7.3. Contravenţii şi sancţiuni

ANEXA NR. 1. ANUNŢUL DE INTENŢIE
ANEXA NR. 2. ANUNŢUL DE PARTICIPARE
ANEXA NR. 3. ANUNŢUL DE ATRIBUIRE
ANEXA NR. 4. PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR
ANEXA NR. 5. RAPORTUL PROCEDURII
TESTE DE CONTROL
LISTA FIGURILOR
BIBLIOGRAFIE