Răspunderea disciplinară a salariaţilor

Irina SORICĂ, Wolters Kluwer, 2010

Răspunderea disciplinară a salariaţilor
Cod Produs: T.C.MO.011.10
ISBN / ISSN: 973-1911-87-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 256
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 41,42 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Prin prisma ansamblului reglementărilor legale referitoare la normele de disciplină, la abaterile disciplinare, la sancţiunile disciplinare şi la procedura de aplicare a acestora, se poate vorbi şi în legislaţia română a muncii despre existenţa unui drept disciplinar în sens de suită de instituţii juridice strâns legate între ele, ca o subramură a dreptului muncii.

Volumul de faţă reprezintă o analiză completă a răspunderii disciplinare a salariaţilor, oferind explicaţii într-o manieră clară şi coerentă privind interpretarea şi aplicarea normelor ce reglementează această materie.
ABREVIERI

CAPITOLUL I. Răspunderea juridică
§1. Răspunderea juridică
I. Noţiune
II. Elementele (condiţiile) răspunderii juridice
III. Formele răspunderii juridice
§2. Răspunderea juridică reglementată de legislaţia muncii
I. Noţiune
II. Formele răspunderii disciplinare

CAPITOLUL II. Răspunderea disciplinară a salariaţilor în dreptul comparat
§1. Consideraţii introductive
§2. Reglementarea răspunderii disciplinare a salariaţilor în state membre ale Uniunii Europene
I. Franţa
II. Germania
III. Spania
IV. Italia
V. Polonia
VI. Ungaria
VII. Bulgaria
§3. Reglementarea răspunderii disciplinare a salariaţilor în state europene care nu fac parte din Uniunea Europeană
I. Republica Moldova
II. Federaţia Rusă
§4. Răspunderea disciplinară a salariaţilor în alte state
I. Republica Populară Chineză
II. Emiratele Arabe Unite

CAPITOLUL III. Răspunderea disciplinară a salariaţilor
§1. Disciplina socială şi disciplina muncii
I. Noţiune
II. Izvoare
A) Regulamentul intern
B) Contractul colectiv de muncă
C) Codurile deontologice
1) Codurile deontologice ale salariaţilor
2) Codurile deontologice ale funcţionarilor publici
3) Coduri deontologice care conţin prevederi aplicabile atât salariaţilor cât şi funcţionarilor publici
4) Coduri deontologice ale profesiilor liberale
5) Coduri deontologice ale altor categorii de personal
III. Căile de înfăptuire a disciplinei muncii
A) Căi stimulative
B) Căi sancţionatorii
§2. Răspunderea disciplinară a salariaţilor
I. Noţiune
II. Istoric
III. Prerogativa disciplinară a angajatorului
IV. Elementele (condiţiile) definitorii ale răspunderii disciplinare
A) Conduita ilicită
B) Vinovăţia
C) Rezultatul dăunător
V. Trăsături caracteristice
VI. Condiţiile răspunderii disciplinare a salariaţilor
A) Noţiune
B) Elementele constitutive ale abaterii disciplinare
a) Obiectul abaterii disciplinare
b) Latura obiectivă
c) Subiectul abaterii disciplinare
d) Latura subiectivă (vinovăţia)
VII. Cauzele de nerăspundere disciplinară
VIII. Cercetarea abaterii disciplinare
A) Obligativitatea efectuării cercetării disciplinareprealabile
B) Procedura cercetării disciplinare prealabile
C) Suspendarea contractului individual de muncă al salariatului pe perioada efectuării cercetării disciplinare prealabile
D) Efectele neprezentării salariatului fără un motiv obiectiv, la cercetarea disciplinară prealabilă
E) Raportul dintre propunerea comisiei de cercetare disciplinară şi actul juridic al sancţionării disciplinare
IX. Sancţiunile disciplinare
A) Noţiunea şi clasificarea sancţiunilor disciplinare
B) Sancţiunile disciplinare generale
a) Avertismentul scris
b) Suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare
c) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 zile [art. 264 alin. (1) lit. c) C. muncii]
d) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% [art. 264 alin. (1) lit. d) C. muncii]
e) Reducerea salariului şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%[art. 264 alin. (1) lit. e) C. muncii]
f) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă [art. 264 alin. (1) lit. a)]
C) Inadmisibilitatea amenzilor disciplinare
X. Aplicarea sancţiunilor disciplinare generale
A) Criteriile avute în vedere de angajator la individualizarea sancţiunii disciplinare
B) Termenele de aplicare a sancţiunilordisciplinare generale
C) Decizia de sancţionare disciplinară
XI. Punerea în executare a sancţiunilor disciplinare generale
A) Punerea în executare a sancţiunilor disciplinare care nu implică încetarea raporturilor de muncă
B) Punerea în executare a sancţiunilor disciplinare care implică încetarea raportului de muncă
XII. Căile de atac împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
A) Contestaţia împotriva măsurilor disciplinare
B) Rolul instanţelor judecătoreşti în înlocuirea sancţiunilor disciplinare
C) Căile de atac
1) Recursul
2) Revizuirea
XIII. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme de răspundere juridică
A) Consideraţii introductive
B) Răspunderea disciplinară şi răspunderea penală
C) Răspunderea disciplinară şi răspunderea contravenţională
D) Răspunderea disciplinară şi răspunderea patrimonială
XIV. Reglementări speciale
A) Consideraţii introductive
B) Clasificarea statutelor profesionale
C) Particularităţi speciale referitoare la anumite categorii de salariaţi
1) Particularităţi ale abaterii disciplinare
2) Reguli procedurale specifice
3) Sancţiunile disciplinare speciale
4) Caracteristicile regimului sancţionator cuprins în statutele de personal se înfăţişează sub două aspecte
D) Reglementări speciale referitoare la membrii profesiunilor liberale
1) Consideraţii introductive
2) Particularităţi ale abaterii disciplinare
3) Reguli procedurale specifice
4) Sancţiunile disciplinare
5) Probleme speciale

CAPITOLUL IV. Concluzii şi propuneri de lege ferenda
§1. Concluzii
§2. Propuneri de lege ferenda

BIBLIOGRAFIE