Forţa majoră în raporturile de muncă

Valeriu ZANFIR, Wolters Kluwer, 2010

Forţa majoră în raporturile de muncă
Cod Produs: T.C.MO.018.10
ISBN / ISSN: 606820136-8
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 408
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 55,87 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Pentru prima dată este supusă doctrinarilor şi practicienilor din domeniul dreptului o lucrare amplă, temeinic documentată, ancorată în cerinţele practicii social-juridice, care acoperă într-o măsură cuprinzătoare subiectul dificil al forţei majore în raporturile de muncă. Autorul nu omite anumite probleme, nu se fereşte să le abordeze frontal, propune interpretări şi soluţii raţionale, pragmatice, cu o puternică şi notabilă dimensiune teoretică, dar şi practică.

Contribuţia esenţială a lucrării, care merită a fi subliniată, rezidă în aceea că se pun în lumină variatele aspecte pe care le poate înfăţişa în practică noţiunea de forţă majoră în raporturile de muncă. Sunt identificate soluţii ingenioase, unele cu reală utilitate pentru o posibilă intervenţie legislativă, care să îmbunătăţească actualul cadru reglementar în privinţa forţei majore şi a efectelor acesteia în relaţiile dintre angajator şi salariaţi.

Un merit incontestabil al lucrării îl constituie vasta documentare de drept comparat, demers ce se materializează într-un suport solid pentru formularea propunerilor de lege ferenda. Sintetizând, lucrarea reprezintă o monografie cu pronunţat caracter de actualitate, o abordare inedită, deosebit de utilă în egală măsură teoreticienilor şi practicienilor în domeniul dreptului în general și al dreptului muncii, în particular.
Forţa majoră

ABREVIERI

PARTEA I. CONCEPTUL DE FORŢĂ MAJORĂ
SCURTĂ INTRODUCERE

TITLUL I. IZVOARELE CONCEPTULUI DE FORŢĂ MAJORĂ
CAPITOLUL 1. Consideraţii istorice

CAPITOLUL 2. Izvoare legale privind conceptul de forţă majoră
Secţiunea 1. Izvoare legale interne
1.1. Drept constituţional
1.2. Drept substanţial
1.3. Drept procesual
Secţiunea a 2-a. Izvoare legale externe
2.1. Izvoare internaţionale
2.2. Izvoare ale dreptului Uniunii Europene
Secţiunea a 3-a. Forţa majoră în dreptul internaţional al muncii şi în dreptul muncii al Uniunii Europene
3.1. Forţa majoră în dreptul internaţional al muncii
3.1.1. Acte ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
3.1.2. Acte ale altor organizaţii sau organisme internaţionale
3.2. Forţa majoră în dreptul muncii al Uniunii Europene
3.3. Concluzii privind forţa majoră în normele internaţionale şi europene
Secţiunea a 4-a. Forţa majoră în dreptul comparat
4.1. Forţa majoră în sistemul de drept al unor state
4.1.1. State europene
4.1.1.1. State membre ale Uniunii Europene
4.1.1.2. State din afara Uniunii Europene
4.1.2. State asiatice
4.1.3. State americane
4.1.4. State africane
4.2. Concluzii privind forţa majoră în dreptul comparat

CAPITOLUL 3. Contribuţii doctrinare
Secţiunea 1. Doctrina română
Secţiunea a 2-a. Doctrina străină

CAPITOLUL 4. Contribuţii jurisprudenţiale
Secţiunea 1. Jurisprudenţa română
Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa străină
Secţiunea a 3-a. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

TITLUL II. Fundamentul juridic al forţei majore
CAPITOLUL 1. Mecanismul de formare a raportului de răspundere – condiţie esenţială pentru aplicarea/invocarea forţei majore
Secţiunea 1. Preexistenţa unui raport juridic
Secţiunea a 2-a. Neexecutarea obligaţiilor
Secţiunea a 3-a. Răspunderea debitorului şi invocarea forţei majore

CAPITOLUL 2. Trăsăturile tradiţionale ale forţei majore şi efectele sale generale
Secţiunea 1. Caracterul extern (exterioritatea)
Secţiunea a 2-a. Imprevizibilitatea absolută
Secţiunea a 3-a. Invincibilitatea (insurmontabilitatea, irezistibilitatea) absolută
Secţiunea a 4-a. Efectele generale ale forţei majore
Secţiunea a 5-a. Diversitatea extrinsecă şi relativitatea forţei majore

CAPITOLUL 3. Delimitarea conceptului de forţă majoră de alte noţiuni similare
Secţiunea 1. Forţa majoră şi cazul fortuit
Secţiunea a 2-a. Forţa majoră şi impreviziunea
Secţiunea a 3-a. Forţa majoră şi starea de necesitate
Secţiunea a 4-a. Forţa majoră şi fapta terţului
Secţiunea a 5-a. Forţa majoră şi fapta părţii contractante (angajator/salariat-salariaţi)

PARTEA A II-A. SPECIFICITATEA FORŢEI MAJORE ÎN RAPORTURILE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE DE MUNCĂ

TITLUL I. FORŢA MAJORĂ ŞI DREPTUL MUNCII
CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive

CAPITOLUL 2. Domeniul de aplicare a forţei majore în raporturile de muncă

TITLUL II. FORŢA MAJORĂ ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
CAPITOLUL 1. Consideraţii preliminare

CAPITOLUL 2. Situaţii de forţă majoră referitoare la contractul individual de muncă prevăzute în Codul muncii
Secţiunea 1. Forţa majoră şi munca forţată
Secţiunea a 2-a. Modificarea contractului individual de muncă datorită forţei majore
Secţiunea a 3-a. Suspendarea contractului individual de muncă datorită forţei majore
Secţiunea a 4-a. Forţa majoră – cauză de nerăspundere patrimonială
Secţiunea a 5-a. Forţa majoră – cauză de nerăspundere disciplinară

CAPITOLUL 3. Situaţii de forţă majoră referitoare la contractul individual de muncă, prevăzute în alte reglementări din legislaţia muncii decât cele din Codul muncii
Secţiunea 1. Prevederi din legislaţia muncii
Secţiunea a 2-a. Prevederi din reglementări conexe legislaţiei muncii

CAPITOLUL 4. Clauza de forţă majoră în contractul individual de muncă
Secţiunea 1. Posibilitatea inserării unei clauze de forţă majoră
Secţiunea a 2-a. Condiţiile clauzei de forţă majoră
Secţiunea a 3-a. Limitele clauzei de forţă majoră

CAPITOLUL 5. Întinderea efectelor forţei majore asupra contractului individual de muncă
Secţiunea 1. Exonerarea de răspundere
Secţiunea a 2-a. Regula afectării temporare a contractului individual de muncă – suspendarea şi modificarea în caz de forţă majoră
Secţiunea a 3-a. Excepţia afectării definitive a contractului individual de muncă – încetarea raportului individual de muncă
Secţiunea a 4-a. Situaţia specială a apariţiei forţei majore la încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 6. Proba forţei majore în contractul individual de muncă
Secţiunea 1. Forţa majoră şi conflictul individual de drepturi
Secţiunea a 2-a. Sarcina probei
Secţiunea a 3-a. Mijloace de probă
Secţiunea a 4-a. Lipsa probei

TITLUL III FORŢA MAJORĂ ÎN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
CAPITOLUL 1. Consideraţii generale

CAPITOLUL 2. Forţa majoră referitoare la contractul colectiv de muncă
Secţiunea 1. Norme privind suspendarea contractului colectiv de muncă
Secţiunea a 2-a. Lipsa normelor privind încetarea contractului colectiv de muncă datorită unei cauze de forţă majoră

CAPITOLUL 3. Clauza de forţă majoră în contractul colectiv de muncă
Secţiunea 1. Posibilitatea inserării unei clauze de forţă majoră
Secţiunea a 2-a. Condiţiile clauzei de forţă majoră
Secţiunea a 3-a. Limitele clauzei de forţă majoră

CAPITOLUL 4. Efectele forţei majore asupra contractului colectiv de muncă
Secţiunea 1. Suspendarea contractului colectiv de muncă
Secţiunea a 2-a. Exonerarea de răspundere a părţilor contractului colectiv de muncă
Secţiunea a 3-a. Încetarea contractului colectiv de muncă

CAPITOLUL 5. Proba forţei majore în contractul colectiv de muncă
Secţiunea 1. Forţa majoră şi conflictul de interese
Secţiunea a 2-a. Sarcina probei
Secţiunea a 3-a. Mijloace de probă
Secţiunea a 4-a. Lipsa probei

TITLUL IV FORŢA MAJORĂ ŞI GREVA
CAPITOLUL 1. Consideraţii prealabile

CAPITOLUL 2. Greva „internă” şi forţa majoră

CAPITOLUL 3. Greva „externă” şi forţa majoră

CAPITOLUL 4. Greva – cazuri exoneratoare de răspundere

CAPITOLUL 5. Clauza de forţă majoră şi greva

PARTEA A III-A. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

TITLUL I. CONCLUZII
CAPITOLUL 1. Trăsături comune şi trăsături specifice ale reglementării forţei majore în dreptul român al muncii şi în dreptul comparat al muncii
Secţiunea 1. Asemănări de reglementare în privinţa forţei majore în dreptul român şi în dreptul comparat
Secţiunea a 2-a. Deosebiri ale reglementării forţei majore din dreptul român al muncii faţă de cele din dreptul comparat

CAPITOLUL 2. Forţa majoră – un concept necesar în cadrul reglementat al muncii

CAPITOLUL 3. Forţa majoră – un concept dinamic în dreptul muncii
Secţiunea 1. Noi frontiere ale conceptului de forţă majoră
Secţiunea a 2-a. Imperativul reformării conceptuale a forţei majore

CAPITOLUL 4. Repere esenţiale privind forţa majoră în raporturile de muncă ale funcţionarilor publici

TITLUL II. PROPUNERI DE REGLEMENTARE ÎN DREPTUL ROMÂN AL MUNCII
Secţiunea 1. Definirea legală şi stabilirea generalităţii aplicării conceptului de forţă majoră. Enunţarea principalelor cauze care constituie forţă majoră în raporturile de muncă
Secţiunea a 2-a. Reglementarea vechimii în muncă în raport cu forţa majoră sau alte situaţii similare
Secţiunea a 3-a. Reglementarea forţei majore în raport cu greva
Secţiunea a 4-a. Reglementarea forţei majore în privinţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
Secţiunea a 5-a. Reglementarea forţei majore şi a cazului fortuit drept cauze exoneratoare de răspundere disciplinară
Secţiunea a 6-a. Reglementarea regulii suspendării parţiale şi a excepţiei suspendării totale a contractului colectiv de muncă în caz de forţă majoră
Secţiunea a 7-a. Reglementarea dreptului angajatorului de a încadra în muncă salariaţi pe perioadă determinată, în mod specific şi în formă simplificată, pentru a face faţă unei situaţii de forţă majoră (cu excepţia grevei) sau altor situaţii similare
Secţiunea a 8-a. Reglementarea dreptului salariatului la remunerarea muncii pentru îndeplinirea altor activităţi, care nu fac obiectul contractului individual de muncă, la solicitarea angajatorului sau a autorităţilor publice, în caz de forţă majoră sau în alte situaţii similare
Secţiunea a 9-a. Reglementarea efectului extinctiv al forţei majore care afectează iremediabil contractul individual sau colectiv de muncă
Secţiunea a 10-a. Modificarea şi completarea regimului sarcinii probei privitor la forţa majoră şi la alte situaţii similare în conflictele de muncă
Secţiunea a 11-a. Alte ipoteze în care reglementările actuale din Codul muncii s-ar impune să fie completate cu privire la forţa majoră sau la alte situaţii similare

BIBLIOGRAFIE