Dreptul penal al muncii

Radu Răzvan POPESCU, Wolters Kluwer, 2008

Dreptul penal al muncii
Cod Produs: T.C.MO.002.08
ISBN / ISSN: 978-973-1911-04-5
Număr pagini: 232
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 38,54 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
În timp, în special după 1989, se constată o tendință de multiplicare a faptelor penale săvârșite în cadrul sau cu prilejul derulării raporturilor de muncă. În acest context, pe baza analizei efectuate, autorul și-a propus sa releve în ce măsură se poate vorbi, în România, de o legislație penală a muncii. S-ar putea ajunge la concluzia că o serie de fapte ar trebui dezincriminate, însă, mai curând, evoluția raporturilor de muncă, în condițiile economiei de piață, va antrena incriminarea unora noi, în acord cu experiența altor state (Franța, Italia, Belgia), unde fără temeri că s-ar leza unitatea tradițională a dreptului penal, dreptul penal al muncii este recunoscut ca atare.

Prin prezenta lucrare, autorul a urmărit, pe de o parte, analizarea infracțiunilor din legislația muncii, cât și a celor din Codul penal, care au un subiect calificat (salariatul), iar, pe de altă parte, să identifice dacă există sau nu un drept penal al muncii și în România.
INTRODUCERE

TITLUL I. Legislaţia penală a muncii în dreptul comparat

CAPITOLUL I. Răspunderea penală a persoanei fizice în dreptul comparat
Secţiunea I. Dreptul penal social în Belgia
Secţiunea a II-a. Dreptul penal al muncii în Franţa
2.1. Evoluţia dreptului penal al muncii
2.2. Dezincriminarea în legislaţia muncii
2.3. Constatarea infracţiunilor
2.3.1. Infracţiuni prevăzute de Codul muncii francez
2.3.2. Infracţiuni prevăzute de Codul penal cu referire la relaţiile de muncă
2.4. Răspunderea penală a persoanei juridice
Secţiunea a III-a. Dreptul penal al muncii în Italia
3.1. Sistemul sancţionator şi dezincriminarea
3.2. Noţiunea de drept penal al muncii
3.3. Delicte şi contravenţii
Secţiunea a IV-a. Infracţiuni vizând raporturile de muncă din legislaţia comparată
4.1. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Algeria
4.2. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Camerun
4.3. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Canada
4.4. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Republica Populară Chineză
4.5. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Coasta de Fildeş
4.6. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Republica Coreeană
4.7. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Elveţia
4.8. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Germania
4.9. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din India
4.10. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Iran
4.11. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Japonia
4.12. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Luxemburg
4.13. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Republica Moldova
4.14. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Norvegia
4.15. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din S.U.A.
4.16. Infracţiuni cu privire la raporturile de muncă din Tunisia
Secţiunea a V-a. Concluzii cu privire la legislaţia penală a muncii în dreptul comparat. Dreptul penal al muncii – stadiul actual

CAPITOLUL al II-lea. Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul comparat
Secţiunea I. Scurt istoric al evoluţiei conceptului de răspundere penală a persoanei juridice
Secţiunea a II-a. Elementul subiectiv în cazul persoanelor juridice
Secţiunea a III-a. Caracterul personal al răspunderii penale
Secţiunea a IV-a. Utilitatea răspunderii penale a persoanelor juridice
Secţiunea a V-a. Condiţii de fond pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice
Secţiunea a VI-a. Cumulul răspunderii penale a persoanei fizice cu răspunderea penală a persoanei juridice

TITLUL al II-lea. Corelaţia dreptului muncii cu dreptul penal
CAPITOLUL I. Dreptul muncii şi dreptul penal - ramuri distincte de drept
Secţiunea I Dreptul muncii - ramură de drept
1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii
1.2. Principiile fundamentale ale dreptului muncii
Secţiunea a II-a. Dreptul penal – ramură de drept
2.1. Noţiunea, obiectul şi scopul dreptului penal
2.2. Principiile fundamentale ale dreptului penal
Secţiunea a III-a. Corelaţia dreptului muncii cu dreptul penal

CAPITOLUL al II-lea. Corelaţia raportului juridic de muncă cu raportul juridic penal
Secţiunea I. Raportul juridic de muncă
Secţiunea a II-a. Raportul juridic penal
Secţiunea a III-a. Corelaţia raportului juridic de muncă cu raportul juridic penal
3.1. Noţiunea de raport juridic de muncă şi noţiunea de raport juridic penal
3.2. Subiectele raportului juridic de muncă şi subiectele raportului juridic penal
3.3. Conţinutul raportului juridic de muncă şi al raportului juridic penal
3.4. Obiectul raportului juridic de muncă şi al raportului juridic penal
3.5. Corelaţia cu privire la constituirea, executarea, modificarea şi stingerea raportului juridic de muncă, respectiv, ale celui penal

CAPITOLUL al III-lea. Corelaţia răspunderii disciplinare cu răspunderea penală
Secţiunea I. Răspunderea disciplinară
Secţiunea a II-a. Răspunderea penală
Secţiunea a III-a. Corelaţia răspunderii penale cu răspunderea disciplinară a salariaţilor
3.1. Corelaţii cu privire la trăsăturile caracteristice
3.2. Corelaţia cu privire la fazele tragerii la răspundere juridică

TITLUL al III-lea. Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă

CAPITOLUL I. Consideraţii generale
Secţiunea I. Noţiunea de funcţionar public în dreptul penal, dreptul administrativ şi în dreptul muncii

Secţiunea a II-a. Delimitarea răspunderii contravenţionale de răspunderea penală

CAPITOLUL al II-lea. Infracţiuni cu privire la încheierea contractului individual de muncă
Secţiunea I. Infracţiuni referitoare la unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
§1. Consideraţii referitoare la măsurile de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 130/1999
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 130/1999
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
§4. Infracţiunea prevăzută de art. 10 alin. (3) din Legea nr. 130/1999
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
Secţiunea a II-a. Infracţiuni referitoare la încadrarea în muncă a minorilor
§1. Consideraţii generale cu privire la munca minorilor
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 280¬¬¬1 C. muncii
1. Noţiuni generale şi de finiţia legală
2. Elemente constitutive

CAPITOLUL al III-lea. Infracţiuni cu privire la executarea contractului de muncă
A. Legislaţia muncii
Secţiunea I. Infracţiuni cu privire la regimul stabilit pentru gestionarea bunurilor materiale
§1. Noţiuni generale şi definiţii legale
§2. Elementele constitutive
Secţiunea a II-a. Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă
§1. Evoluţia în timp a instituţiei protecţiei muncii
§2. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale securităţii şi sănătăţii în muncă
§3. Accidentul de muncă şi boala profesională
§4. Aspecte comune privind infracţiunile din domeniul protecţiei muncii
§5. Infracţiunea de neluare a măsurilor prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la securitatea
şi sănătatea în muncă
1. Definiţia infracţiunii
2. Elementele constitutive
§6. Infracţiunea de neluare, din culpă, a măsurilor prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§7. Infracţiunea de neluare a măsurilor prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă dacă fapta a produs consecinţe deosebite
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspecte specifice
§8. Infracţiunea de neluare, din culpă, a măsurilor prevăzute de dispoziţiile legale referitoare securitatea şi sănătatea în muncii dacă fapta a produs consecinţe deosebite
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§9. Infracţiunea de nerespectare a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elemente constitutive
§10. Infracţiunea de nerespectare, din culpă, a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§11. Infracţiunea de nerespectare a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta a produs consecinţe deosebite
1 Noţiuni generale şi definiţie legală
2. Elementele constitutive
§12. Infracţiunea de nerespectare, din culpă, a măsurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta a produs consecinţe deosebite
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§13. Infracţiunea de repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§14. Infracţiunea de repunere în funcţiune, din culpă, a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor anterior eliminării tuturor deficienţelor
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Aspectele specifice
§15. Delimitarea infracţiunilor de securitatea şi sănătatea în muncă de infracţiunile de serviciu
Secţiunea a III-a. Infracţiuni referitoare la conflictele de muncă
§ 1. Consideraţii introductive
§2. Aspecte generale privind infracţiunile reglementate de Codul muncii
§3. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
§4. Declararea ilegală a grevei
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
Secţiunea a IV-a. Infracţiuni referitoare sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj
§1. Consideraţii generale privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
1. Noţiuni generale
2. Sistemul asigurărilor pentru şomaj
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 111 din Legea nr. 76/2002
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
Secţiunea a V-a. Infracţiunea de nedepunere a sumelor încasate de la salariaţi cu titlu de contribuţie de asigurări sociale
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive
Secţiunea a VI-a. Infracţiunea de hărţuire sexuală
1. Noţiuni generale şi definiţie
2. Elementele constitutive
B. Legislaţia penală
Secţiunea I. Infracţiuni prevăzute de Codul penal
§1. Noţiuni generale şi definiţii
1.1. Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului
1.2. Divulgarea secretului profesional
1.3. Gestiunea frauduloasă
1.4. Delapidarea
1.5. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
1.6. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi
1.7. Abuzul în serviciu contra intereselor publice
1.8. Neglijenţa în serviciu
1.9. Purtarea abuzivă
1.10. Neglijenţa în păstrarea secretului de stat
1.11. Conflictul de interese
1.12. Luarea de mită
1.13. Primirea de foloase necuvenite
1.14. Traficul de influenţă
1.15. Omisiunea sesizării organelor judiciare
1.16. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă
1.17. Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
1.18. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate
1.19. Distrugerea şi semnalizarea falsă
1.20. Falsul material în înscrisuri oficiale
1.21. Falsul intelectual
1.22. Divulgarea secretului economic
1.23. Deturnarea de fonduri
§2. Trăsături caracteristice vizând elementele constitutive
Secţiunea a II-a. Infracţiuni prevăzute de alte legi speciale
§1. Noţiuni generale şi definiţii
2.1. Falsul intelectual reglementat de legea contabilităţii
2.2. Falsul intelectual reglementat de legea privind pensiile militare de stat
2.3. Falsul intelectual în formularele tip privind contribuţia de asigurări sociale
2.4. Falsul intelectual reglementat de legea asigurărilor cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale
2.5. Deteriorarea sau afectarea sub orice formă a infrastructurii căilor ferate române
2.6. Infracţiuni referitoare la activitatea aeronautică
2.7. Deturnarea de fonduri prevăzută în legea privind reforma în domeniul sănătăţii
2.8. Deturnare de fonduri prevăzută de legea privind prevenirea descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
§2. Trăsături caracteristice vizând elementele constitutive

CAPITOLUL al IV-lea. Infracţiuni cu privire la încetarea contractului de muncă
Secţiunea I. Infracţiuni referitoare la conflictele de muncă
§1. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă
1. Noţiuni generale şi definiţia legală
2. Elementele constitutive

CAPITOLUL al V-lea. Alte infracţiuni cu privire la relaţii conexe raporturilor de muncă
Secţiunea I. Infracţiuni referitoare la activitatea sindicală
§1. Consideraţii generale
§2. Împiedicarea exerciţiului dreptului la liberă organizare sau asociere sindicală
1. Definiţia legală
2. Elementele constitutive
§3. Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor
1. Noţiuni generale. Definiţia legală
2. Elementele constitutive
§4. Furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităţii juridice a organizaţiei sindicale
1. Noţiuni generale şi de finiţia legală
2. Elementele constitutive

TITLUL al IV-lea. Concluzii. Propuneri de lege ferenda
I. Concluzii
II. Propuneri de lege ferenda

Bibliografie selectivă