Dreptul muncii – Reglementări interne şi comunitare

Nicolae VOICULESCU, Wolters Kluwer, 2007

Dreptul muncii – Reglementări interne şi comunitare
Cod Produs: T.C.MO.001.07
ISBN / ISSN: 973881412-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 384
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 43,34 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Această lucrare îşi propune să prezinte prevederile esenţiale cuprinse în Codul muncii, precum şi ale celor mai recente acte normative, inclusiv Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, menite să armonizeze cadrul juridic intern cu cel comunitar şi să contribuie la reglementarea raporturilor juridice de muncă specifice unei economii de piaţă funcţionale.
Partea I. DREPTUL MUNCII INTERN

Capitolul I. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Definiţia contractului individual de muncă
2. Trăsături caracteristice ale contractului individual de muncă
3. Durata contractului individual de muncă
4. Condiţiile încheierii contractului individual de muncă
5. Conţinutul contractului individual de muncă
6. Forma contractului individual de muncă
7. Încheierea contractelor individuale de muncă cu unele unităţi străine care au reprezentanţe în România
8. Munca desfăşurată de cetăţenii români în străinătate
9. Munca străinilor în România
10. Desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent

Capitolul II. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Delegarea
2. Detaşarea
3. Trecerea temporară în altă muncă

Capitolul III. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Suspendarea de drept
2. Suspendarea prin acordul părţilor
3. Suspendarea din iniţiativa salariatului
4. Suspendarea din iniţiativa angajatorului

Capitolul IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă
2. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor
3. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a angajatorului
4. Condiţii procedurale privind concedierea
5. Decizia de concediere
6. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a salariatului

Capitolul V. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
1. Timpul de muncă
2. Durata redusă a timpului de muncă
3. Munca în timpul nopţii
4. Munca suplimentară
5. Timpul de odihnă
6. Concediul de odihnă
7. Concediul fără plată
8. Concediul pentru formare profesională

Capitolul VI. SALARIZAREA
1. Salariul în dreptul internaţional al muncii
2. Reglementarea salarizării în dreptul intern
3. Modul de stabilire a salariilor
4. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
5. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
6. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
7. Salarizarea personalului din societăţile comerciale şi regiile autonome
8. Salarizarea personalului din unităţile bugetare
9. Tichetele de masă

Capitolul VII. SECURITATEA şI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
1. Securitatea şi sănătatea muncii în normele Organizaţiei
Internaţionale a Muncii şi ale Uniunii Europene
2. Sistemul juridic românesc
3. Obligaţiile angajatorilor
4. Obligaţiile lucrătorilor
5. Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
6. Inspecţia muncii
7. Evenimente, accidente de muncă şi boli profesionale
8. Răspunderea juridică
9. Locuri de muncă în condiţii deosebite şi speciale
10. Protecţia maternităţii la locurile de muncă
11. Protecţia salariaţilor în perioadele cu temperaturi extreme
12. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
13. Autorizaţia de protecţie a muncii
14. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Capitolul VIII. FORMAREA PROFESIONALĂ

Capitolul IX. DIALOGUL SOCIAL. SINDICATELE
1. Dispoziţii în dreptul internaţional al muncii
2. Cadrul normativ intern
3. Libertatea sindicală
4. Sindicatele - definiţie şi trăsături caracteristice
5. Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor
6. Dobândirea personalităţii juridice
7. Patrimoniul organizaţiei sindicale
8. Acţiunea sindicală
9. Reprezentanţii salariaţilor

Capitolul X. PATRONATELE
1. Dreptul internaţional al muncii
2. Reglementări în dreptul intern

Capitolul XI. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ
1. Consideraţii introductive
2. Definirea şi scopul contractului colectiv de muncă
3. Negocierea contractului colectiv de muncă
4. Încheierea contractului colectiv de muncă
5. Conţinutul contractului colectiv de muncă
6. Efectele contractului colectiv de muncă
7. Executarea contractului colectiv de muncă
8. Modificarea contractului colectiv de muncă
9. Suspendarea contractului colectiv de muncă
10. Încetarea contractului colectiv de muncă

Capitolul XII. NEGOCIEREA COLECTIVĂ
1. Negocierea colectivă în dreptul internaţional al muncii
2. Domenii ale negocierii colective

Capitolul XIII. CONFLICTELE DE MUNCĂ
1. Consideraţii generale
2. Normele internaţionale ale muncii şi conflictele de muncă
3. Scopul principal al procedurilor de reglementare a conflictelor de muncă
4. Reglementarea conflictelor de muncă în legislaţia românească
5. Conflictele de interese
6. Greva
7. Acţiuni patronale
9. Conflictele de drepturi

Capitolul XIV. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
REGULAMENTUL INTERN
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Capitolul XV. JURISDICŢIA MUNCII

Capitolul XVI. INSTITUŢII CU ATRIBUŢII ÎN STRUCTURAREA POLITICII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL FORŢEI DE MUNCĂ
1. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
2. CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Capitolul XVII. ŞOMAJUL ŞI MĂSURILE ACTIVE PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI

Partea a II-a. ELEMENTE DE DREPT COMUNITAR AL MUNCII
I. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI A FORŢEI DE MUNCĂ
II. REGLEMENTĂRI COMUNITARE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE
A. EGALITATEA SEXELOR
B. CONDIŢIILE DE MUNCĂ
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
SALARIILE ŞI TIMPUL DE MUNCĂ; STATISTICI
RELAŢIILE PROFESIONALE
ŞOMAJ ŞI OCUPARE
PROTECŢIA LUCRĂTORILOR
C. SECURITATEA SOCIALĂ
III. FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI RECUNOAŞTEREA STAGIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

BIBLIOGRAFIE