Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări de servicii

Mara IOAN, Wolters Kluwer, 2009

Contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări de servicii
Cod Produs: T.C.MO.005.09
ISBN / ISSN: 973191141-3
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 320
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 47,20 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea de față este dedicată delimitării contractului individual de muncă și convenției civile de prestări de servicii. Pentru realizarea acestui demers, cele două instituții sunt prezentate din perspectivă istorică, trecând apoi la studiul comparativ între acestea și alte categorii de contracte ce au ca obiect munca și prezentarea trăsăturilor juridice specifice.
Abrevieri

CAPITOLUL I. Noţiunea şi istoricul reglementării relaţiilor de muncă
§1. Aspecte generale
§2. Noţiunea şi trăsăturile raportului juridic individual de muncă
§3. Noţiunea raportului juridic colectiv de muncă
§4. Privire istorică asupra reglementării muncii în Dreptul roman
§5. Reglementarea în Codul civil român a unor relaţii de muncă
§6. Scurt istoric al evoluţiei reglementărilor specice în România şi pe plan internaţional
6.1. Perioada 1885-1944
6.2. Perioada 1945 – 1972
6.2.1. Renunţarea la legislaţia restrictivă ca urmare aîncetării războiului
6.2.2. Constituţia din 1948
6.2.3. Primul Cod al muncii şi efectele sale
6.3. Perioada 1972 - 2008
6.3.1. Perioada 1972-1989
6.3.2. Perioada 1989-2008

CAPITOLUL II. Specificul şi categoriile contractului individual de muncă şi ale convenţiei civile prestări de servicii
§1. Contractul individual de muncă
1.1. Noţiunea contractului individual de muncă
1.2. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă
1.3. Contractul individual de muncă şi alte contracte
1.3.1. Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă
1.3.2. Contractul individual de muncă şi contractul de voluntariat
1.3.3. Contractul individual de muncă şi contractul de punere la dispoziţie.
1.3.4. Contractul individual de muncă şi contractul de solidaritate
1.3.5. Contractul individual de muncă şi contractul de antrepriză
1.3.6. Contractul individual de muncă şi contractul de mediere (intermediere)
1.4. Categorii de contracte individuale de muncă
1.4.1. Contractul individual de muncă „standard”
1.4.2. Contractul individual de muncă pe durată determinată
1.4.3. Munca prin agent de muncă temporară
1.4.4. Contractul individual de muncă cu timp parţial
1.4.5. Contractul individual de muncă cu munca la domiciliu
1.4.6. Contractul de ucenicie la locul de muncă
§ 2. Convenţia civilă de prestări de servicii
2.1. Prestările de servicii – obiect al convenţiei civile de prestări de servicii
2.2. Noţiunea şi caracteristicile convenţiei civile de prestări de servicii
2.3. Aspecte comparative între convenţia civilă de prestări de servicii şi alte contracte civile
2.3.1. Convenţia civilă de prestări de servicii şi contractul de antrepriză
2.3.2. Convenţia civilă de prestări de servicii şi contractul de locaţiune a lucrurilor în general
2.3.3. Convenţia civilă de prestări de servicii şi contractul de mandat
2.4. Situaţiile în care se încheie convenţii civile de prestări de servicii
2.4.1. Prestarea unor activităţi continue
2.4.2. Prestarea unor activităţi incidental
2.4.3. Prestările de servicii săvârşite de către persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente (meseriaşi)
2.4.4. Prestarea serviciilor către clienţi de cei ce exercită profesiuni liberale

CAPITOLUL III. Asemănări şi deosebiri între contractul individual de muncă şi convenţia civilă de prestări de servicii
§1. Preliminarii
§2. Asemănări
2.1. Caracterele juridice
2.2. Durata
2.3. Condiţiile generale de valabilitate
2.3.1. Capacitatea de a contracta
2.3.2. Consimţământul
2.3.3. Obiectul
2.3.4. Cauza
2.4. Forma
2.5. Conţinutul contractelor
2.5.1. Clauze obligatorii
2.5.2. Clauze facultative
2.6. Efecte
2.6.1. Sănătatea şi securitatea muncii
2.6.2. Impozitul pe venit
2.6.3. Obligaţia de cotizare la asigurările sociale desănătate
2.6.5. Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate
2.7. Încetarea contractelor
§3. Deosebiri
3.1. Reglementarea şi natura juridică
3.2. Elemente
3.3. Sfera persoanelor care pot avea calitatea de salariat
şi, respectiv, pe aceea de prestator de servicii
3.4. Condiţiile de fond prevăzute de art. 948 C. civ.
3.4.1. Capacitatea de a contracta
3.4.2. Consimţământul
3.4.3. Obiectul
3.4.4. Cauza
3.5. Condiţiile prealabile încheierii contractului individual de muncă
3.6. Condiţiile de formă
3.7. Conţinutul
3.7.1. Reglementarea conţinutului convenţiei civile de prestări de servicii şi al contractului individual de muncă
3.7.2. Clauzele facultative specifice contractului individual de muncă
3.7.3. Clauzele ce nu pot fi inserate în contractul individual de muncă şi fac obiectul de studiu strict al dreptului muncii
3.8. Efectele contractelor
3.8.1. Contractul individual de muncă dă naştere unui raport de subordonare
3.8.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor
3.8.3. Specificul neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale
3.8.4. Răspunderea disciplinară – instituţie specifică dreptului muncii
3.8.5. Specificul infracţiunilor din domeniul dreptului penal al muncii
3.9. Modificare şi suspendare
3.9.1. Modificare
3.9.2. Suspendare
3.10. Încetarea contractelor
3.10.1. Cauze de încetare specifice contractului individual de muncă
3.10.2. Cauze de încetare specifice convenţiei civile de prestări de servicii

CAPITOLUL IV. Concluzii şi propuneri de lege ferenda
§1. Inexistenţa unei limite minime a timpului de muncă în cazul contractului individual de muncă
§2. Propunere de denumire unitară în legislaţie
§3. Cazurile în care se pot încheia convenţii civile de prestări de servicii
§4. Delimitarea contractului individual de muncă de convenţia civilă de prestări de servicii
§5. Cumulul celor două contracte
§6. Interdicţii privind încheierea de convenţii civile de prestări de servicii
§7. Necesitatea reglementării muncii minorilor cu vârsta sub 15 ani