Abuzul de drept şi contractele de muncă

Veronica PRIBAC, Wolters Kluwer, 2007

Abuzul de drept şi contractele de muncă
Cod Produs: T.C.MO.003.07
ISBN / ISSN: 973883392-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 198
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 26,97 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Autoarea procedează la o cercetare profundă și, pe această bază, conturează teoria abuzului de drept în dreptul comun, pornind de la evoluția istorică a acestei instituții și reținând elementele sale definitorii.

Lucrarea conține un amplu examen teoretic și practic, structurat pe instituții de drept al muncii, al ipotezelor de abuz de drept în cadrul contractelor de muncă, individuale și colective, fiind abordată cu precădere problema abuzului de drept cu ocazia negocierii individuale și colective a contractelor de muncă, problema concedierii abuzive, autoarea analizând în detaliu concedierea determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat pentru motive ce nu țin de persoană.

Sunt de asemenea surprinse elementele de specificitate ale abuzului de drept în legătură cu raporturile de muncă, pornind de la sediul materiei în dreptul intern și internațional, autoarea abordând problematica drepturilor nesusceptibile de abuz și punctând modalitatea aparte în care intervine interesul în raporturile de muncă.
PARTEA I. Abuzul de drept. Caracteristici generale
CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive
I. Dreptul subiectiv premisă a existenţei abuzului de drept
II. Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelor de muncă

CAPITOLUL 2. Evoluţia teoretică a instituţiei abuzului de drept
I. Negarea existenţei abuzului de drept
II. Naşterea teoriei abuzului de drept
III. Teoria subiectivă
IV. Teoria obiectivă
V. Teoria asimilării abuzului de drept cu răspunderea civilă delictuală şi cvasidelictuală
VI. Abuzul de drept în dreptul socialist

CAPITOLUL 3. Teoria contemporană a abuzului de drept
I. Reglementarea abuzului de drept
II. Noţiunea abuzului de drept în dreptul civil
A. Principiile exercitării dreptului subiectiv
B. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea legii şi a moralei
C. Exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinţă
D. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu depăşirea limitelor sale
E. Exercitarea dreptului subiectiv civil prin nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut
F. Elementele definitorii ale abuzului de drept

CAPITOLUL 4. Natura juridică a abuzului de drept
I. Existenţa dreptului subiectiv – condiţie intrinsecă a existenţei instituţiei abuzului de drept
II. Delimitarea abuzului de drept de fapta juridică ilicită
III. Abuzul de drept şi noţiunea de cauză a actului juridic
IV. Interesul şi abuzul de drept

PARTEA a II-a. Abuzul de drept în dreptul muncii
CAPITOLUL 5. Aspecte generale
I. Sediul materiei
II. Drepturi din conţinutul raportului de muncă nesusceptibile de abuz.
A. Caracterul special al drepturilor nesusceptibile de abuz
B. Enumerarea drepturilor din conţinutul raportului de muncă nesusceptibile de abuz.
III. Interesul şi contractele de muncă
IV. Norme internaţionale şi comunitare în materia abuzului
de drept
A. Norme internaţionale referitoare la abuzul de drept în dreptul muncii
B. Norme comunitare referitoare la abuzul de drept în dreptul muncii

CAPITOLUL 6. Abuzul de drept şi contractul individual de muncă
I. Consideraţii generale
II. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încheierii contractului
individual de muncă
A. Săvârşirea abuzului de drept de către angajator
B. Săvârşirea abuzului de drept de către persoana selectată în vederea angajării
III. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia executării, modificării şi suspendării contractului individual de muncă
A. Exerciţiul abuziv al drepturilor angajatorului
B. Exerciţiul abuziv al drepturilor salariatului
IV. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încetării contractului individual de muncă
A. Probleme specifice intervenţiei abuzului de drept cu ocazia încetării contractului individual de muncă.
B. Exerciţiul abuziv al drepturilor angajatorului
C. Exerciţiul abuziv al drepturilor salariatului
V. Ipoteze false de abuz de drept săvârşit în raporturile individuale de muncă
A. Exerciţiul drepturilor angajatorului
B. Exerciţiul drepturilor salariatului

CAPITOLUL 7. Abuzul de drept şi contractul colectiv de muncă
I. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă
A. Exerciţiul abuziv al drepturilor patronatului.
B. Exerciţiul abuziv al drepturilor organizaţiei sindicale sau după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
C. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă în dreptul comparat.
II. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia executării, modificării şi suspendării contractului colectiv de muncă
A. Exerciţiul abuziv al drepturilor patronatului
B. Exerciţiul abuziv al drepturilor organizaţiei sindicale sau după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
III. Abuzul de drept săvârşit cu ocazia încetării contractului colectiv de muncă
A. Consideraţii privind incidenţa cazurilor de abuz cu ocazia încetării contractului colectiv de muncă
B. Exerciţiul abuziv al drepturilor patronatului
C. Exerciţiul abuziv al drepturilor organizaţiei sindicale ori ale drepturilor reprezentanţilor salariaţilor
IV. Ipoteze false de abuz de drept săvârşit în raporturile colective de muncă

PARTEA a III-a. Răspunderea pentru săvârşirea abuzului de drept
CAPITOLUL 8. Natura juridică a răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept
I. Formele răspunderii juridice
II. Natura juridică a răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept
A. Dreptul comun
B. Dreptul muncii

CAPITOLUL 9. Elementele răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept
I. Elementele răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept în dreptul comun
A. Enumerare
B. Fapta abuzivă
C. Prejudiciul
D. Raportul de cauzalitate
E. Vinovăţia.
F. Cauze care exclud existenţa răspunderii civile
II. Elementele specifice răspunderii pentru săvârşirea unui abuz de drept în contractele de muncă
A. Aspecte generale
B. Răspunderea patrimonială în cazul săvârşirii unui abuz de drept
C. Răspunderea disciplinară în cazul săvârşirii unui abuz de drept

CAPITOLUL 10. Sancţionarea abuzului de drept
I. Sancţiuni generale aplicabile în cazul exercitării abuzive a unui drept subiectiv
II. Sancţiuni aplicabile în cazul intervenţiei abuzului de drept în raporturile de muncă
III. Competenţa de soluţionare a conflictelor izvorâte din săvârşirea unui abuz de drept în domeniul raporturilor de muncă

PARTEA a IV-a. Concluzii. Propuneri de lege ferenda

BIBLIOGRAFIE