Institutii de drept procesual penal Vol. I

George COCA, Wolters Kluwer, 2010

Institutii de drept procesual penal Vol. I
Cod Produs: T.R.BD.008.10
ISBN / ISSN: 606820125-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 288
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 1,05 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Cursul universitar „Instituţii de drept procesual penal” oferă studenţilor facultăţilor de drept o ABORDARE PROFESIONISTĂ a materiei de Drept procesual penal, Partea generală.

Autorul, George Coca, este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii Spiru Haret Bucureşti, titularul cursului „Instituţii de drept procesual penal”, Secţia Drept şi Administraţie Publică şi avocat în Baroul Bucureşti.
Calitatea sa de cadru didactic şi de practician îşi spun pe deplin cuvântul în modul de prezentare a noţiunilor de drept, în grija deosebită pentru construirea unei structuri clare, coerente, care să susţină procesul de asimilare a informaţiei.

Cartea este organizată în zece părţi denumite teme care tratează riguros noţiunile specifice părţii generale a procedurii penale.

Structura clară şi concisă este asigurată de:
- reprezentări grafice, schematice ale noţiunilor esenţiale la începutul fiecărei teme, dar şi în interiorul acesteia ori de câte ori autorul simte că imaginea reuşeşte să transmită mai bine informaţia;
- cuprinsul specific fiecărei instituţii cu rol de fixare a noţiunilor de bază;
- prezentarea sediului materiei pentru fiecare secţiune;
- formularea problemelor importante sub forma unor întrebări specifice;
- construirea unei structuri riguroase pe puncte şi subpuncte;
- suplimentarea informaţiei teoretice cu jurisprudenţă în vederea dezvoltării laturii practice.

Recomandăm acest curs oricărei persoane interesate de o lectură uşoară şi de o învăţare rapidă a Dreptului procesual penal.
CUVÂNT ÎNAINTE

TEMA I. Noţiuni introductive privind procesul penal şi dreptul procesual penal
1. Procesul penal
1.1. Definiţie
1.2. Scopul procesului penal
1.3. Fazele procesului penal
2. Dreptul procesual penal
2.1. Definiţie
2.2. Autonomia dreptului procesual penal
2.3. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului
3. Ştiinţa dreptului procesual penal
3.1. Metoda dialectică
3.2. Metoda logică
3.3. Metoda istorică
3.4. Metoda comparativă
4. Normele dreptului procesual penal
4.1. Clasificarea normelor de drept procesual penal
4.2. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal
4.3. Interpretarea normelor juridice procesual penale
4.4. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu şi timp
5. Faptele şi raporturile juridice procesual penale
5.1. Faptele juridice procesual penale
5.2. Raportul juridic procesual penal

TEMA II. Principiile fundamentale ale procesului penal
1. Definiţia principiilor fundamentale
2. Clasificarea principiilor fundamentale ale procesului penal
2.1. Legalitatea
2.2. Oficialitatea
2.3. Aflarea adevărului
2.4. Prezumţia de nevinovăţie
2.5. Rolul activ al organelor judiciare
2.6. Garantarea libertăţii individuale
2.7. Principiul respectării demnităţii umane
2.8. Principiul garantării dreptului la apărare
2.9. Principiul egalităţii persoanelor în faţa legii şi a organelor judiciare
2.10. Principiul desfăşurării procesului penal în limba română
2.11. Principiul operativităţii procesului penal

TEMA III. Participanţii în procesul penal
1. Noţiunea de participant în procesul penal
2. Organele judiciare
2.1. Instanţele de judecată
2.2. Ministerul Public
2.3. Organele de cercetare penală
3. Părţile în procesul penal
3.1. Inculpatul
3.2. Partea vătămată
3.3. Partea civilă
3.4. Partea responsabilă civilmente
4. Alţi participanţi
4.1. Subiecţii procesuali care pot înlocui părţile în procesul penal
4.2. Ceilalţi participanţi

TEMA IV. Acţiunile în procesul penal
1. Activitatea umană – acţiune – scop
2. Acţiunea în justiţie
3. Acţiunea penală
3.1. Definiţie
3.2. Obiectul acţiunii penale
3.3. Subiecţii acţiunii penale
3.4. Trăsăturile acţiunii penale
3.5. Momentele acţiunii penale
3.6. Rezolvarea acţiunii penale în procesul penal
4. Acţiunea civilă
4.1. Noţiune
4.2. Condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal
4.3. Obiectul acţiunii civile
4.4. Subiecţii acţiunii civile
4.5. Trăsăturile acţiunii civile
4.6. Momentele acţiunii civile
4.7. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

TEMA V. Competenţa penală
1. Definiţia competenţei
2. Formele competenţei
3. Instituţii conexe competenţei
3.1. Prorogarea de competenţă
3.2. Incompatibilitatea
3.3. Abţinerea
3.4. Recuzarea
3.5. Strămutarea cauzelor penale
4. Declinarea de competenţă
5. Conflictul de competenţă
6. Excepţiile de necompetenţă

TEMA VI. Competenţa organelor judiciare. Competenţa organelor de urmărire penală şi competenţa instanţelor de judecată
1. Competenţa organelor de urmărire penală
2. Competenţa instanţelor de judecată
2.1. Civile
2.2. Competenţa tribunalului militar

TEMA VII. Probele în procesul penal
1. Adevărul şi adevărul juridic
2. Probele şi importanţa lor
3. Clasificarea probelor
3.1. După sursa de la care provin
3.2. După caracterul lor
3.3. După legătura cu obiectul probării
4. Obiectul activităţii de probare
5. Cerinţele probelor
6. Sarcina administrării probelor
7. Administrarea probelor
9. Aprecierea probelor

TEMA VIII. Mijloacele de probă
1. Definiţie
2. Clasificare
3. Declaraţiile
3.1. Declaraţiile învinuitului sau inculpatului
3.2. Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente
3.3. Declaraţiile martorilor
4. Înscrisurile
4.1. Noţiune
4.2. Clasificare
4.3. Valoarea probatorie a înscrisurilor ca mijloc de probă
5. Mijloacele materiale de probă
5.1. Definiţie
5.2. Clasificare
5.3. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă
5.4. Procedeele de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă
6. Interceptările şi înregistrările audio sau video
6.1. Noţiune
6.2. Condiţiile de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare
6.3. Titularii cererii de interceptare şi înregistrare
6.4. Organele judiciare care efectuează interceptarea sau înregistrarea
6.5. Actele prin care se autorizează interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor
6.6. Procedura de efectuare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor
6.7. Înregistrarea de imagini
6.8. Valoarea probatorie a înregistrărilor ca mijloace de probă
7. Constatările tehnico-ştiinţifice
7.1. Cazuri
7.2. Cine le poate dispune?
7.3. Cine le efectuează?
7.4. Procedura
7.5. Valoarea probatorie a constatărilor tehnico-ştiinţifice
8. Constatările medico-legale
8.1. Cazuri
8.2. Procedura
8.3. Valoare probatorie
9. Expertizele
9.1. Clasificare
9.2. Procedura generală a expertizei
9.3. Situaţii speciale când nu se efectuează expertiza
9.4. Raportul de expertiză
9.5. Valoarea probatorie a raportului de expertiză

TEMA IX. Măsurile procesuale
1. Generalităţi
1.1. Definiţie
1.2. Trăsături
1.3. Clasificare
2. Măsurile preventive
2.1. Luarea măsurilor preventive, înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept
2.2. Plângerea împotriva măsurilor preventive şi căi de atac
3. Măsurile de ocrotire
4. Măsurile de siguranţă
5. Măsuri asiguratorii
5.1. Sechestrul penal propriu-zis
5.2. Inscripţia ipotecară
5.3. Poprirea
5.4. Restituirea lucrurilor
5.5. Restabilirea situaţiei anterioare

TEMA X. Actele procesuale şi procedurale comune
1. Noţiunea de act procesual şi procedural
2. Clasificarea actelor procesuale şi procedurale comune
3. Actele procedurale comune
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
4.1. Modificarea actelor procedurale
4.2. Îndreptarea erorilor materiale
4.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Termenele în procesul penal şi sancţiunile procedural penale
5.1. Termenele în procesul penal
5.2. Sancţiunile procedural penale
6. Cheltuielile judiciare şi amenda
6.1. Cheltuielile judiciare
6.2. Amenda judiciară

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ