Drept procesual penal

Mircea DAMASCHIN, Wolters Kluwer, 2010

Drept procesual penal
Cod Produs: T.R.BD.007.10
ISBN / ISSN: 973-1911-90-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 624
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 81,88 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Elaborat prin consultarea materialului legislativ în vigoare la 1 octombrie 2010, cursul universitar Drept procesual penal reprezintă o lucrare ştiinţifică, cu caracter didactic, care se adresează studenţilor facultăţilor de drept şi studenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi administrative. De asemenea, lucrarea poate fi consultată pentru pregătirea examenelor de acces în profesiile juridice. În egală măsură, autorul a avut în vedere practicienii dreptului, cu referire specială la organele judiciare penale (instanţe de judecată, procurori, organe de cercetare ale poliţiei judiciare, alte organe de cercetare penală) şi la avocaţi. În redactarea acestui curs a fost avută în vedere practica instanţelor de judecată din România, precum şi opiniile exprimate în literatura de specialitate din România. Foarte importante din perspectiva consecinţelor juridice pe care le determină, deciziile în interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite sunt analizate în lucrare.

Autorul cursului universitar Drept procesual penal are o vechime în învăţământul superior juridic de peste 12 ani, fiind conferenţiar universitar în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. De asemenea, autorul are o importantă activitate editorială, fiind și editor al publicaţiei ştiinţifice a Universităţii „Nicolae Titulescu” Lex ET Scientia International Journal (LESIJ).

Prof. univ. dr. ION NEAGU
CAPITOLUL I. Aspecte generale cu privire la procesul penal şi dreptul procesual penal
Secţiunea I. Procesul penal, mijloc de realizare a justiţiei penale
§1. Justiţia penală şi activitatea judiciară în materie penală
§2. Noţiunea, elementele definitorii, scopul şi rolul educativ al procesului penal
§3. Fazele procesului penal

Secţiunea a II-a. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept
§1. Noţiunea de drept procesual penal
§2. Obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal
§3. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept
§4. Faptele şi raporturile juridice procesual penale

Secţiunea a III-a. Ştiinţa dreptului procesual penal
§1. Noţiunea, obiectul şi metodele ştiinţei dreptului procesual penal
§2. Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe auxiliare ale dreptului

Secţiunea a IV-a. Izvoarele dreptului procesual penal român
§1. Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal
§2. Norme juridice în vigoare, izvoare de drept procesual penal
Secţiunea a V-a. Interpretarea normelor de drept procesual penal
§1. Aspecte generale
§2. Felul interpretării normelor juridice procesual penale

Secţiunea a VI-a. Aplicarea normelor de drept procesual penal în spaţiuşi în timp
§1. Aplicarea normelor procesual penale în spaţiu
§2. Aplicarea normelor procesual penale în timp

CAPITOLUL II. Principiile fundamentale ale procesului penal în România
Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale
§1. Noţiunea de principiu fundamental
§2. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal

Secţiunea a II-a. Conţinutul principiilor fundamentale ale procesului penal român
§1. Legalitatea procesului penal
§2. Oficialitatea procesului penal
§3. Aflarea adevărului
§4. Rolul activ
§5. Garantarea libertăţii persoanei
§6. Respectarea demnităţii umane
§7. Prezumţia de nevinovăţie
§8. Garantarea dreptului de apărare
§9. Limba în care se desfăşoară procesul penal
§10. Egalitatea persoanelor în procesul penal
§11. Operativitatea în procesul penal

CAPITOLUL III. Participanţii în procesul penal
Secţiunea I. Noţiunea de participanţi în procesul penal

Secţiunea a II-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali
§1. Consideraţii preliminare
§2. Succesorii
§3. Reprezentanţii
§4. Substituiţii procesuali

Secţiunea a III-a. Organele judiciare
§1. Instanţele judecătoreşti
§2. Ministerul Public
§3. Organele de cercetare penală

Secţiunea a IV-a. Părţile în procesul penal
§1. Noţiunea de părţi în procesul penal
§2. Făptuitorul şi învinuitul
§3. Inculpatul
§4. Partea vătămată
§5. Partea civilă
§6. Partea responsabilă civilmente

Secţiunea a V-a. Apărătorul
§1. Noţiunea de apărare
§2. Calitatea de apărător în procesul penal
§3. Asistenţa juridică

CAPITOLUL IV. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
Secţiunea I. Noţiuni generale privind acţiunile în procesul penal
§1. Noţiunea de acţiune în justiţie
§2. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie
§3. Factorii acţiunii
§4. Acţiunile ce se pot exercita în procesul penal

Secţiunea a II-a. Acţiunea penală
§1. Noţiunea, obiectul şi subiecţii acţiunii penale
§2. Trăsăturile acţiunii penale
§3. Momentele acţiunii penale

Secţiunea a III-a. Acţiunea civilă
§1. Noţiunea şi trăsăturile specifice acţiunii civile
§2. Obiectul acţiunii civile în procesul penal
§3. Subiecţii acţiunii civile în procesul penal
§4. Condiţiile necesare pentru exercitarea acţiunii civileîn cadrul procesului penal
§5. Exercitarea acţiunii civile
§6. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă

CAPITOLUL V. Competenţa în materie penală
Secţiunea I. Noţiunea, importanţa şi formele competenţei
§1. Noţiunea de competenţă
§2. Importanţa competenţei
§3. Formele competenţei penale

Secţiunea a II-a. Competenţa instanţelor judecătoreşti
§1. Consideraţii preliminare
§2. Competenţa instanţelor penale civile
§3. Competenţa instanţelor penale militare
§4. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. 29 C. pr. pen.)

Secţiunea a III-a. Instituţii legate de competenţa în materie penală
§1. Prorogarea de competenţă
§2. Incompatibilitatea
§3. Strămutarea
§4. Rezolvarea unor incidente de competenţă

CAPITOLUL VI. Probaţiunea în procesul penal
Secţiunea I. Probele în procesul penal
§1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor
§2. Obiectul probaţiunii (thema probandum)
§3. Cerinţele probelor
§4. Sarcina probaţiunii (onus probandi)
§5. Administrarea şi aprecierea probelor

Secţiunea a II-a. Mijloacele de probă în procesul penal
§1. Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă
§2. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor
§3. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă
§4. Interceptările şi înregistrările audio sau video şi fotografiile
§5. Constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele
§6. Administrarea probelor prin comisie rogatorie şi delegare

CAPITOLUL VII. Măsurile procesuale
Secţiunea I. Noţiunea, caracterizarea şi clasificarea măsurilor procesuale
§1. Noţiunea de măsuri procesuale şi caracterizarea lor
§2. Clasificarea măsurilor procesuale

Secţiunea a II-a. Măsurile preventive
§1. Consideraţii preliminare
§2. Dispoziţii generale privind măsurile preventive
§3. Analiza măsurilor preventive
§4. Liberarea provizorie

Secţiunea a III-a. Alte măsuri procesuale
§1. Măsurile de ocrotire şi de siguranţă
§2. Măsurile asigurătorii
§3. Restituirea lucrurilor
§4. Restabilirea situaţiei anterioare

CAPITOLUL VIII. Actele procesuale şi procedurale comune
Secţiunea I. Noţiunea şi clasificarea actelor procesuale şi procedurale
§1. Noţiunea de act procesual şi act procedural
§2. Clasificarea actelor procesuale şi procedurale

Secţiunea a II-a. Citarea, mandatul de aducere, comunicarea altor acte procedurale
§1. Citarea
§2. Comunicarea altor acte procedurale
§3. Mandatul de aducere

Secţiunea a III-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
§1. Modificarea actelor procedurale
§2. Îndreptarea erorilor materiale
§3. Înlăturarea unor omisiuni vădite

Secţiunea a IV-a. Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale
§1. Prezentare generală
§2. Termenele în procesul penal
§3. Sancţiuni procedurale penale
§4. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară

CAPITOLUL IX. Urmărirea penală
Secţiunea I. Noţiuni generale privind urmărirea penală
§1. Consideraţii introductive
§2. Obiectul urmăririi penale
§3. Limitele urmăririi penale
§4. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale
§5. Dispoziţii generale privind urmărirea penală

Secţiunea a II-a. Competenţa organelor de urmărire penală
§1. Consideraţii introductive
§2. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare
§3. Competenţa organelor de cercetare penală speciale
§4. Competenţa procurorului în efectuarea urmării penale
§5. Acte încheiate de unele organe din afara structurilor judiciare

Secţiunea a III-a. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală
§1. Consideraţii introductive
§2. Obiectul supravegherii urmăririi penale
§3. Procurorul competent să exercite supravegherea
§4. Modalităţi de exercitare a supravegherii

Secţiunea a IV-a. Efectuarea urmăririi penale (art. 221-260 C. pr. pen.)
§1. Sesizarea organelor de urmărire penală (art. 221–227 C. pr. pen.)
§2. Desfăşurarea urmăririi penale (art. 228-238 C. pr. pen.)
§3. Suspendarea urmăririi penale (art. 239-241 C. pr. pen.)
§4. Soluţii procesuale de netrimitere în judecată (art. 242-249C. pr. pen.)
§5. Procedura prezentării materialului de urmărire penală (art. 250-254 C. pr. pen.)
§6. Terminarea urmăririi penale (art. 255-260 C. pr. pen.)

Secţiunea a V-a. Trimiterea în judecată (art. 261-269 C. pr. pen.)
§1. Consideraţii introductive
§2. Verificarea lucrărilor urmăririi penale
§3. Rezolvarea cauzelor de către procuror

Secţiunea a VI-a. Reluarea urmăririi penale (art. 270-274 C. pr. pen.)
§1. Consideraţii preliminare
§2. Cazurile de reluare a urmăririi penale
§3. Durata arestării inculpatului după reluare

Secţiunea a VII-a. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală §1. Consideraţii preliminare
§2. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală ale organelor de cercetare penală
§3. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor procurorului
§4. Plângerea în faţa instanţei împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată

CAPITOLUL X. Dispoziţii generale privind faza de judecată
Secţiunea I. Consideraţii generale. Principiile specific fazei de judecată
§1. Judecata - fază a procesului penal
§2. Principiile specifice fazei de judecată

Secţiunea a II-a. Reglementări generale privind judecata
§1. Consideraţii preliminare
§2. Rolul activ al instanţei de judecată
§3. Locul unde se desfăşoară judecata
§4. Reglementări generale privind pregătirea şedinţei de judecată
§5. Reglementări generale privind desfăşurarea şedinţei de judecată
§6. Reglementări generale privind soluţionarea cauzei

CAPITOLUL XI. Judecata în primă instanţă
Secţiunea I. Obiectul judecăţii în primă instanţă. Participanţii la judecata în primă instanţă
§1. Obiectul judecăţii în primă instanţă
§2. Participanţii la judecata în primă instanţă

Secţiunea a II-a. Desfăşurarea judecăţii în primă instanţă
§1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată
§2. Şedinţa de judecată în primă instanţă
§3. Deliberarea
§4. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea sentinţei
§5. Structura şi conţinutul sentinţei

CAPITOLUL XII. Judecata în căile ordinare de atac
Secţiunea I. Aspecte generale cu privire la căile de atac
§1. Controlul judiciar şi corelarea lui cu dreptul la folosirea căilor de atac
§2. Clasificări ale căilor de atac

Secţiunea a II-a. Apelul
§1. Condiţii pentru apelarea hotărârilor
§2. Hotărârile supuse apelului
§3. Titularii dreptului de apel
§4. Termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen
§5. Declararea apelului, renunţarea la apel şi retragerea apelului
§6. Efectele apelului
§7. Judecarea apelului
§8. Soluţionarea apelului
§9. Rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel

Secţiunea a III-a. Recursul
§1. Consideraţii preliminare
§2. Trăsăturile caracteristice şi condiţiile exercitării recursului
§3. Hotărârile supuse recursului
§4. Titularii dreptului de recurs
§5. Termenul de declarare a recursului
§6. Cazurile în care se poate face recurs şi motivele de recurs
§7. Renunţarea la recurs şi retragerea recursului
§8. Efectele recursului
§9. Judecarea recursului
§10. Soluţionarea recursului
§11. Procedura de rejudecare şi limitele

CAPITOLUL XIII. Căile extraordinare de atac
Secţiunea I. Consideraţii generale privind căile extraordinare de atac
§1. Noţiune. Raţiunea căilor extraordinare de atac
§2. Paralelă între căile extraordinare de atac şi căile ordinare de atac

Secţiunea a II-a. Contestaţia în anulare
§1. Noţiune. Natura juridică a contestaţiei în anulare
§2. Cazurile de contestaţie în anulare
§3. Procedura introducerii contestaţiei în anulare
§4. Procedura judecării contestaţiei în anulare

Secţiunea a III-a. Revizuirea
§1. Noţiune. Natura juridică a revizuirii
§2. Cazurile de revizuire
§3. Procedura introducerii cererii de revizuire
§4. Procedura prealabilă a revizuirii desfăşurată în faţa procurorului
§5. Procedura judecării revizuirii
§6. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a IV-a. Recursul în interesul legii

CAPITOLUL XIV. Executarea hotărârilor penale
Secţiunea I. Consideraţii generale privind executarea hotărârilor penale
§1. Punerea în executare a hotărârilor penale definitive - ultima fază a procesului penal
§2. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor penale
§3. Momentele la care hotărârile judecătoreşti penale rămân definitive
§4. Instanţa de executare

Secţiunea a II-a. Punerea în executare a pedepselor principale
§1. Consideraţii preliminare
§2. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
§3. Punerea în executare a pedepsei închisorii cu executare la locul de muncă
§4. Punerea în executare a pedepsei amenzii

Secţiunea a III-a. Punerea în executare a pedepselor complementare
§1. Consideraţii preliminare
§2. Punerea în executare a pedepsei interzicerii exerciţiului unor drepturi
§3. Punerea în executare a pedepsei degradării militare

Secţiunea a IV-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
§1. Consideraţii preliminare
§2. Punerea în executare a obligării la tratament medical
§3. Punerea în executare a internării medicale
§4. Punerea în executare a interzicerii unei funcţii sau profesii
§5. Punerea în executare a interzicerii de a se afla în anumite localităţi
§6. Punerea în executare a expulzării
§7. Executarea confiscării speciale
§8. Punerea în executare a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată

Secţiunea a V-a. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a celor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.
§1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale
§2. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181

Secţiunea a VI-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
§1. Punerea în executare a amenzii judiciare
§2. Punerea în executare a dispoziţiilor privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea a VII-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
§1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate
§2. Înscrisurile declarate false
§3. Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare

Secţiunea a VIII-a. Alte dispoziţii privind executarea
§1. Schimbări în executarea unor hotărâri
§2. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
§3. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
§4. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Secţiunea a IX-a. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare şi contestaţia la executare
§1. Procedura la instanţa de executare
§2. Contestaţia la executare

CAPITOLUL XV. Procedurile speciale
Secţiunea I. Consideraţii generale. Clasificarea procedurilor speciale
§1. Conceptul de procedură specială
§2. Clasificarea procedurilor speciale

Secţiunea a II-a. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante
§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă
§2. Cazurile de aplicare a procedurii speciale de urmărire şi judecare a
unor infracţiuni flagrante
§3. Urmărirea penală în cadrul procedurii speciale aplicabile unor infracţiuni flagrante
§4. Judecata în cadrul procedurii speciale aplicabile unor infracţiuni flagrante
§5. Unele aspecte privind aplicarea acestei proceduri speciale în anumite situaţii

Secţiunea a III-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
§1. Aspecte introductive
§2. Punerea în executare a pedepsei principale a amenzii (art. 4799 C. pr. pen.)
§3. Punerea în executare a pedepselor complementare aplicabile persoanelor juridice

Secţiunea a IV-a. Procedura în cauzele cu infractori minori
§1. Aspecte introductive
§2. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori
§3. Judecata în cauzele cu infractori minori
§4. Punerea în executare a măsurilor aplicabile minorilor

Secţiunea a V-a. Procedura reabilitării judecătoreşti
§1. Consideraţii preliminare
§2. Cererea de reabilitare
§3. Judecarea cererii de reabilitare

Secţiunea a VI-a. Procedura de reparare a pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal
§1. Consideraţii preliminare
§2. Cazurile care dau dreptul la reparaţie
§3. Acţiunea pentru reparare

Secţiunea a VII-a. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare
§1. Consideraţii preliminare
§2. Obiectul procedurii speciale
§3. Efectuarea procedurii special