Somaţia de plată. Culegere de practică judiciară

Simona Gina PIETREANU, Marcel Dumitru GAVRIȘ, Wolters Kluwer, 2007

Somaţia de plată. Culegere de practică judiciară
Cod Produs: T.C.JP.003.07
ISBN / ISSN: 973883395-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 312
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 33,72 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Procedură specială de utilitate incontestabilă, atât în domeniul dreptului comercial, cât şi în domeniul dreptului civil, somaţia de plată necesită o cunoaştere aprofundată, dincolo de litera legii, ce nu poate fi realizată decât prin studierea jurisprudenţei în domeniu.

Lucrarea de faţă prezintă o selecţie de practică judiciară relevantă, publicată pentru prima dată, ce vine în completarea cazuisticii pe care cei interesaţi au avut posibilitatea să o studieze până în prezent.

Structura lucrării precum şi indexul alfabetic facilitează consultarea conţinutului acesteia şi accesul rapid la informaţia dorită.
PARTEA I. DECIZII ÎN INTERESUL LEGII
1. Somaţie de plată. Ordonanţă de admitere. Cerere de învestire cu formulă executorie. Condiţii de admisibilitate. Comunicarea ordonanţei. Scrisoare recomandată cu confirmare de primire
PARTEA II. DECIZII DE SPEŢĂ
Capitolul I. Condiţii de admisibilitate
Secţiunea I. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă
2. Obligaţie divizibilă. Cerere de somaţie de plată formulată de unul dintre creditori
3. Proces-verbal de recepţie neconfirmat. Facturi neacceptate. Creanţă certă. Citarea debitorului
4. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Recunoaştere implicită a datoriei. Achitarea parţială a debitului
5. Contract de prestări servicii. Creanţă exigibilă. Excepţia de neexecutare a contractului
6. Creanţă certă. Excepţia de neexecutare a contractului. Necesitatea procedurii de drept comun
7. Facturi neacceptate. Lipsa oricărei menţiuni cu privire la contractul în baza căruia au fost emise. Nedovedirea creanţei
8. Agenţie imobiliară. Contract de intermediere vânzare-cum părare. Admisibilitatea procedurii somaţiei de plată
9. Contract de execuţie lucrări. Proces-verbal de recepţie. Recunoaşterea datoriei. Proba creanţei
10. Compensaţia legală a creanţelor. Lipsa consecinţelor asupra caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei
11. Creanţă certă şi lichidă. Dovadă. Probe pe fondul cauzei. Respingerea cererii
12. Creanţă certă. Promisiune de vânzare-cumpărare. Litigiu pe fond
13. Creanţă certă şi lichidă. Neîndeplinirea condiţiilor
14. Creanţă certă. Proba obligaţiei. Lipsa unui înscris
15. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Proces-verbal de conciliere. Recunoaşterea datoriei prin propunerea unei compensări convenţionale
16. Chemare în garanţie. Creanţă certă. Calitate procesuală pasivă. Admiterea cererii de pronunţare a somaţiei de plată
17. Cerere de emitere a somaţiei de plată. Compensaţia legală. Dovada datoriei. Creanţă certă. Neacceptarea facturii
18. Recunoaşterea debitului. Achitarea parţială a facturilor. Cesionarea creanţei
19. Obligaţie legală stabilită în sarcina A.P.A.P.S. Plata unui procent. Creanţă lichidă. Probatoriu complex. Necesitatea judecării în procedura de drept comun
20. Chirie restantă. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Probe. Facturi acceptate
21. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Penalităţi de întârziere. Lipsa concilierii directe
22. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Condiţionarea plăţii diferenţei de preţ de o altă obligaţie
23. Contract de cesiune de creanţă. Acceptul debitorului cedat. Reziliere. Chemare în garanţie. Compensaţie legală
24. Somaţie de plată. Dividende. Hotărâre A.G.A. anulată printr-o hotărâre judecătorească. Creanţă izvorâtă dintr-un text de lege
25. Cerere în anulare. Existenţa unui litigiu cu privire la fondul pretenţiilor deduse judecăţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Anularea somaţiei de plată
26. Excepţia de neexecutare a contractului. Nedovedirea caracte rului cert şi lichid al creanţei. Respingerea cererii de emitere a somaţiei de plată
27. Cerere de emitere a somaţiei de plată. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor contractuale. Respingerea cererii
28. Contract de prestări servicii. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei. Excepţia de neexecutare a contractului. Plata echivalentului în lei. Eroare materială
29. Recunoaşterea datoriei. Protocol semnat. Invocarea forţei majore. Administrarea unor probe complexe. Respingerea cererii de somaţie de plată
30. Cerere de emitere a somaţiei de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Dovadă. Facturi neacceptate. Lipsa menţiunilor legale
31. Autoritate publică locală. Contract de prestări servicii. Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Redistribuirea sumelor de plată. Admiterea somaţiei de plată
32. Contract de vânzare-cumpărare. Dovada livrării mărfii. Excepţia de neexecutare a contractului. Creanţă certă şi lichidă
33. Creanţă certă. Convenţia părţilor. Formalităţi suplimentare pentru efectuarea plăţii. Proces-verbal de recepţie. Nesemnare. Efecte
34. Contract de închiriere. Penalităţi de întârziere. Dobândă legală. Cerere reconvenţională. Creanţă certă. Drept de retenţie. Inadmisibilitate
35. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Îndeplinirea condiţiilor pentru o parte a pretenţiilor. Nerecunoaşterea livrării unei părţi din mărfuri
36. Creanţă certă. Angajament de plată. Inexistenţa unor raporturi contractuale anterioare. Gestiune de afaceri
37. Proces-verbal de conciliere. Efecte. Stabilirea preţului. Preţ determinabil. Valabilitate. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă
38. Contract de antrepriză. Lipsa recepţiei lucrărilor. Debit neînsuşit
39. Girarea a două bilete la ordin de către debitoare în favoarea creditoarei. Lipsa semnăturii emitentului biletelor la ordin la momentul emiterii somaţiei. Lipsa de relevanţă a semnării ulterioare în cadrul cererii în anulare
40. Comandă fermă. Ofertă de preţ. Procedura de achiziţie publică de servicii. Negociere cu o singură sursă
Secţiunea a II-a. Penalităţi de întârziere
41. Contract încheiat în formă simplificată. Penalităţi de întârziere înscrise pe facturi. Semnarea facturii. Reprezentant legal al societăţii comerciale. Evaluarea ulterioară a prejudiciului. Recunoaşterea obligaţiei
42. Contract de prestări servicii. Obiecţiuni la contract. Penalităţi de întârziere stipulate exclusiv în sarcina creditorului. Creanţă certă
43. Raporturi comerciale. Penalităţi de întârziere. Debitor de drept în întârziere. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă
44. Contract de leasing financiar. Neachitarea la scadenţă a ratelor. Penalităţi de întârziere. Necesitatea efectuării unei expertize contabile. Respingerea în parte a cererii
45. Penalităţi de întârziere solicitate ulterior achitării debitului principal. Clauză penală. Admitere
46. Penalităţi de întârziere. Cuantumul maxim egal cu debitul la care au fost calculate
47. Penalităţi de întârziere. Mod de calcul. Creanţă certă. Inadmisibilitate
48. Renegocierea scadenţei. Emiterea unui cec. Garanţie. Somaţie de plată privind penalităţi de întârziere. Inexistenţa unui înscris prin care creditorul renunţă la penalităţi de întârziere
49. Penalităţi de întârziere contractuale stabilite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 469/2002. Clauză abuzivă. Neacordarea acestor penalităţi
50. Contract de vânzare-cumpărare. Achitarea cu întârziere a contravalorii facturilor. Penalităţi de întârziere. Punere în întârziere
51. Cerere de somaţie de plată. Penalităţi de întârziere pentru neplata la termen. Lipsa clauzei penale. Respingerea cererii
52. Penalităţi de întârziere. Cuantum
53. Scadenţă. Penalităţi de întârziere. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Cuantumul penalităţilor
54. Contract de prestări servicii. Recunoaşterea debitului. Ordine de compensare. Penalităţi de întârziere. Prescripţia dreptului la acţiune
55. Penalităţi de întârziere. Menţiune pe facturi. Clauză penală. Lipsa consimţământului. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Neacordarea penalităţilor de întârziere
56. Penalităţi de întârziere. Imputaţia plăţii
57. Obligaţia de plată a preţului mărfii. Reprezentantul societăţii debitoare. Penalităţi calculate doar pentru zilele lucrătoare
58. Modificarea clauzelor contractuale prin act adiţional. Neacor darea penalităţilor
59. Contract de execuţie lucrări. Recunoaşterea debitului de către o reprezentanţă a debitoarei. Calculul greşit al penalităţilor
Secţiunea a III-a. Alte condiţii de admisibilitate
60. Contract de împrumut. Debit şi penalităţi greşit calculate. Con ciliere directă. Proces-verbal de conciliere semnat de debitor. Înscris sub semnătură privată. Recunoaşterea datoriei
61. Cerere de somaţie de plată. Caracter necontencios. Neexecu tarea obligaţiilor de către creditor. Acţiune de drept comun în anularea contractului. Respingerea cererii
62. Neplata preţului contractului. Tranzacţie. Proba creanţei. Penalităţi de întârziere
63. Societate comercială cu capital de stat. Plata dividendelor. Condiţii de admisibilitate. Izvorul obligaţiei de plată. Respin gerea cererii
64. Contract de vânzare-cumpărare. Livrarea mărfurilor. Facturi acceptate la plată. Dovadă. Sarcina probei
65. Creanţă certă. Probe. Factură comercială. Forţă probantă. Modalităţi de acceptare a facturii
66. Cerere de somaţie de plată. Conciliere directă. Inaplicabilitate
67. Contract de furnizare de produse. Factură neacceptată la plată. Lipsa unui înscris. Respingerea cererii de somaţie de plată
68. Cerere de somaţie de plată. Condiţii de admisibilitate. Necontestarea creanţei de către debitor. Invocarea compen saţiei. Caracter contencios. Respingerea cererii
69. Factură semnată şi ştampilată. Contestarea semnăturii de pe factură. Prezumţie de reprezentare
70. Debit rezultat din contract. Plata unor servicii facturate anterior ivirii neînţelegerilor dintre părţi. Conciliere directă
71. Conciliere directă. Procedură prealabilă prevăzută în contract. Lipsa obligativităţii. Competenţă teritorială alternativă
72. Contract de vânzare-cumpărare. Obligaţia de livrare a mărfii. Lipsa unui înscris constatator al creanţei. Netemeinicie
73. Semnarea procesului-verbal de conciliere. Recunoaşterea datoriei. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Termenul de plată stabilit în somaţie
74. Recunoaşterea datoriei. Proces-verbal de conciliere directă. Procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Menţiunea imposibilităţii efectuării plăţii. Efecte. Somaţie de plată
75. Factură acceptată. Modalităţi de acceptare. Forţa probantă. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului facturii
76. Contract de împrumut. Probe. Înscris sub semnătură privată. Admisibilitatea cererii
77. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei. Consecinţe. Cerere de emitere a somaţiei de plată. Inadmisibilitate
78. Lipsa unui înscris. Netemeinicia cererii. Sechestru asigurator. Inadmisibilitate
79. Reprezentare. Împuternicire avocaţială. Contract de asistenţă juridică. Lipsa calităţii de reprezentant a semnatarului acţiunii
80. Somaţie de plată respinsă. Acţiune întemeiată pe dreptul comun. Conciliere directă. Excepţia prematurităţii acţiunii
81. Comandă de contract de transport. Neacceptarea facturii. Dovada creanţei. Scrisoare de transport internaţional
82. Cerere de somaţie de plată. Anulare ca insuficient timbrată. Cale de atac
83. Titlu executoriu reprezentat de cec-ul emis de debitoare. Lipsa de interes în obţinerea unei somaţii de plată. Respingerea cererii
84. Facturi neacceptate. Coroborarea cu alte mijloace de probă (alte înscrisuri). Admiterea în parte a cererii. Neacordarea penalităţilor
85. Facturi neacceptate. Netemeinicia cererii de emitere a somaţiei de plată
86. Corespondenţa prin e-mail. Semnătură electronică. Creanţă nelichidă
87. Servicii de publicitate. Caracterul creanţei. Contract cu exe cutare succesivă. Excepţia de neexecutare a contractului. Facturi acceptate
88. Contract de asistenţă juridică. Dovada limitelor mandatului reprezentantului legal
89. Societate de investiţii. Contravaloare unităţi de fond. Lipsa caracterului cert şi lichid al creanţei

Capitolul II. Actualizarea creanţei cu rata inflaţiei
90. Angajament de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Penalităţi de întârziere. Plafon. Actualizarea cu rata inflaţiei. Imposibilitatea cumulului
91. Proces-verbal de conciliere. Creanţă certă. Lipsa unei scadenţe. Creanţă exigibilă. Dobândă. Penalităţi de întârziere. Actualizarea cu rata inflaţiei. Imposibilitatea cumulului
92. Litigiu de drept comun. Obligarea la plata creanţei. Cerere de somaţie de plată. Dobânzi. Actualizarea cu rata inflaţiei. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Neîndeplinirea condiţiilor

Capitolul III. Competenţa instanţei judecătoreşti
93. Competenţă materială. Competenţă teritorială. Criteriul valoric. Instanţa sediului debitoarei. Excepţie invocată din oficiu
94. Competenţă teritorială alternativă. Locul unde obligaţia a luat naştere. Conciliere directă. Excepţia de neexecutare. Sarcina probei
95. Cerere de somaţie de plată. Competenţă teritorială. Declinarea competenţei. Recurs. Stabilirea competenţei în recurs. Hotărâre irevocabilă
96. Somaţie de plată. Litigiu de natură comercială. Competenţă teritorială alternativă. Instanţa de la locul plăţii
97. Instanţa competentă pentru judecarea fondului în primă instanţă. Raportul dintre procedura specială şi dreptul comun

Capitolul IV. Procedura în faţa primei instanţe
Secţiunea I. Cererea de somaţie de plată
98. Modificarea sumei din cererea de chemare în judecată. Lipsa semnăturii şi a ştampilei creditoarei. In dubio pro reo. Recu noaşterea datoriei
99. Cerere de somaţie de plată. Lipsă de apărare. Cerere de amânare. Motivare
100. Necesitatea administrării de probe specifice dreptului comun pentru stabilirea caracterului cert al sumelor solicitate. Anularea sentinţei de somare a debitorului la plată
101. Contestarea creanţei. Lipsa caracterului cert. Procedură de drept comun
Secţiunea a II-a. Citarea părţilor
102. Dreptul la apărare. Citare legală. Nedepunerea întâmpinării. Nesolicitarea de probe. Respingerea acţiunii în anulare
103. Cerere în anulare. Nelegala citare a debitoarei. Excepţia tardivităţii. Anularea somaţiei de plată
104. Lipsa menţiunilor cu privire la schimbarea sediului în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului. Citarea prin mica publicitate
Secţiunea a III-a. Somaţia de plată
105. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul comun. Precizarea acţiunii în sensul judecării conform procedurii privind somaţia de plată. Admiterea cererii precizatoare. Somaţie de plată. Termen de plată. Începutul curgerii termenului
106. Contestarea cuantumului debitului şi a calităţii procesuale active. Apărări de fond. Inaplicabilitatea dispoziţiilor privitoare la procedura somaţiei de plată
107. Existenţa unei acţiuni întemeiată pe dreptul comun. Intro ducerea ulterioară a unei cereri de emitere a somaţiei de plată. Respingerea cererii

Capitolul V. Hotărârea instanţei
108. Conciliere directă. Inaplicabilitate. Caracterul procedurii somaţiei de plată. Procedură necontencioasă. Excepţia lipsei calităţii procesuale active. Recunoaşterea datoriei
109. Hotărârea instanţei. Ordonanţă. Sentinţă. Recunoaşterea debitului
110. Reeşalonarea datoriei prin înţelegerea părţilor. Nerespectarea graficului de rambursare. Rea-credinţă. Acţiune în anulare admisă în parte. Hotărâre irevocabilă
111. Respingerea capătului de cerere privind plata penalităţilor de întârziere. Nouă cerere de somaţie de plată. Autoritate de lucru judecat. Respingere. Acţiune de drept comun
112. Cesiune de creanţă. Cerere de emitere a somaţiei de plată efec tuată de cedent. Contestarea creanţei. Respingerea cererii. Autoritate de lucru judecat

Capitolul VI. Căile de atac
Secţiunea I. Cererea în anulare
113. Sentinţă ce cuprinde somaţia de plată. Contestaţie în anulare. Neexercitarea căii de atac speciale a cererii în anulare. Inadmisibilitate
114. Cerere în anulare. Tardivitate. Procedura de citare
115. Somaţie de plată. Căi de atac. Competenţă materială. Caracterul căii de atac
116. Cerere în anulare. Termen de decădere. Tardivitate. Respin gerea cererii
117. Acţiune în anulare. Recurs. Admisibilitate. Aplicarea legii procesuale în timp
118. Cerere de emitere a somaţiei de plată respinsă. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate. Amendă judiciară
119. Cerere de somaţie de plată. Anulare ca insuficient timbrată. Cale de atac. Recurs. Inadmisibilitate
120. Cerere în anulare. Netimbrare
Secţiunea a II-a. Anularea somaţiei de plată
121. Somaţie de plată. Achitare parţială după pronunţarea hotărârii dar înainte ca aceasta să rămână irevocabilă. Cerere în anulare. Anulare parţială
Secţiunea a III-a. Respingerea cererii în anulare
122. Cerere în anulare. Respingere. Hotărâre irevocabilă. Recurs. Inadmisibilitate

ANEXĂ
O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

INDEX