Excepţiile procesuale în materie civilă

Andreea Cătălina CIUREA, Wolters Kluwer, 2009

Excepţiile procesuale în materie civilă
Cod Produs: T.C.MO.013.09
ISBN / ISSN: 973191157-X
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 224
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 36,55 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea de față conține o prezentare inedită a temei excepțiilor procesuale, privite și cercetate din interiorul procesului civil, și nu extrăgându-le din acest iter procedural.

Autoarea face o cercetare complexă a celor două concepte, "excepțiile" și "procesul civil" - cu dezideratul de a identifica și îndepărta obstacolele care pot obtura, temporar sau definitiv, demersul justițiabililor. Tocmai de aceea, este analizat, mai întâi, procesul civil în lumina funcției sociale pe care o îndeplinește. Astfel, în viziunea autoarei, scopul procesului civil rezidă în obținerea unui act jurisdicțional de calitate, în condițiile unei bune administrări a justiției.

Aceasta presupune finalizarea procesului printr-o soluție pe fond, necesară, adecvată și proporțională, în urma unei gestionări pozitive a resurselor: timp, bani, capacități volitive și intelectuale ale judecătorilor etc. Sunt supuse unei analize științifice premisele necesare realizării scopului procesului: recunoașterea accesului liber la justiție, existența dreptului la acțiune, exercitarea celor două drepturi - accesul la justiție și dreptul la acțiune, crearea unui cadru procesual (formal) care să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și o bună administrare a resurselor justiției. Așadar, autoarea observă că prin invocarea excepțiilor procesuale se invocă existența unui incident de natură să pericliteze realizarea scopului procesului: o soluție adecvată pe fond cu minimum de resurse. În acest context, remarcăm ca interesantă și utilă - pentru practicienii dreptului, în special, analiza instituției "incidentelor procesuale". Observând o anumită suprapunere între cele două noțiuni: "excepția" și "incidentul", autoarea a făcut o conturare clară a acestor concepte, o redefinire a lor prin stabilirea funcției procesuale a fiecărei instituții și modului în care interacționează în angrenajul judecății.

Lucrarea se bucură de originalitate, dar și de rigoare științifică, fiind temeinic argumentată și având un real caracter contributiv în cercetarea temei alese. La elaborarea acesteia și-a pus amprenta experiența autoarei de cadru didactic și avocat. Recomandăm juriștilor să parcurgă această monografie ce constituie un instrument de lucru atât pentru teoreticienii, cât și pentru practicienii dreptului, contribuind la tranșarea unor controverse "clasice" ale doctrinei și jurisprudenței.
Abrevieri
Cuvânt înainte

CAPITOLUL I. Istoric

CAPITOLUL II. Procesul civil
Secţiunea I. Aspecte noţionale
§1. Procesul şi scopul său
Secţiunea a II-a. Premisele pentru realizarea scopului procesului
§1. Accesul la justiţie
1.1. Concept
1.2. Condiţia accesului la justiţie: Capacitatea de folosinţă
§2. Dreptul la acţiune
2.1. Consideraţii istorice
2.2. Concept
2.3. Condiţiile acţiunii
2.3.1. Afirmarea unui drept
2.3.2. Interesul
2.3.3. Calitatea procesuală (legitimatio ad causam)
2.3.4. Autoritatea de lucru judecat
2.3.5. Prescripţia extinctivă
2.3.6. Litisconsorţiul necesar
2.3.7. Procedura prealabilă obligatorie
2.3.8. Caracterul subsidiar al acţiunii în constatare faţă de cea în realizare
§3. Cadrul formal al procesului
3.1. Teoria premiselor procesuale
3.2. Cerinţele procesuale (formale) ale judecăţii
3.2.1. Aspecte noţionale
3.2.2. Cererea de chemare în judecată Excepţiile procesuale în materie civilă
Secţiunea a III-a. Încadrarea premiselor în structura logicăa procesului
§1. Ordinea verificării premiselor pentru realizarea scopului procesului

CAPITOLUL III. Obstacole în realizarea scopului procesului
Secţiunea I. Excepţiile şi scopul lor
§1. Aspecte noţionale
§2. Clasificarea excepţiilor
§3. Reglementarea în România
3.1. Noţiuni generale
3.1.1. Obiectul şi scopul celor două mijloace de apărare
3.1.2. Momentul invocării diferitelor mijloace de apărare
3.1.3. Ordinea în care instanţa trebuie să cerceteze mijloacele de apărare ale părţilor
31.4. Persoanele sau organele de drept care pot invoca diferite mijloace de apărare
3.1.5. Actul de procedură prin care instanţa se pronunţă asupra mijloacelor de apărare ale părţilor
3.1.6. Efectele soluţiei pronunţată de către instanţă asupra apărărilor făcute de părţi
3.1.7. În privinţa timbrajului diferitelor mijloace de apărare
3.2. Excepţia de necompetenţă
3.2.1. Noţiuni introductive
3.2.2. Condiţiile invocării excepţiei de necompetenţă
3.2.3. Soluţionarea excepţiei de necompetenţă
3.3. Excepţia de litispendenţă
3.3.1. Noţiune, reglementare, importanţa instituţiei
3.3.2. Condiţiile litispendenţei
3.3.3. Mijloace procedurale de invocare şi soluţionare
3.3.4. Litispendenţa internaţională
3.4. Excepţia de conexitate
3.4.1. Noţiune, reglementare, importanţa instituţiei
3.4.2. Condiţiile conexităţii
3.4.3. Mijloace procedurale de invocare şi soluţionare
§4. Drept comparat
Secţiunea a II-a. Incidentele
§1. Reglementarea actuală în România
§2. Drept comparat
§3. O definire a conceptului

CAPITOLUL IV. Excepţia procesuală – un nou concept
Secţiunea I. Aspecte noţionale
§1. Redefinirea conceptului
Secţiunea a II-a. Categorii de excepţii
§1. Excepţii referitoare la lipsa dreptului la acţiune
1.1. Identificarea excepţiilor de fond. Probleme conceptuale şi terminologice
1.1.1. Reglementare
1.1.2. Excepţia de inadmisibilitate
1.1.3. Concluzii şi definiţie
1.2. Problema „creării” excepţiilor privind lipsa dreptului la acţiune
1.3. Regularizarea excepţiilor privind lipsa dreptului la acţiune
1.4. Soluţionarea excepţiilor privind lipsa dreptului la acţiune
§2. Excepţii referitoare la cadrul formal al judecăţii
2.1. Identificarea „excepţiilor de procedură”. Probleme conceptuale şi terminologice
2.2. Soluţionarea şi regularizarea excepţiilor referitoare la cadrul formal al judecăţii
Secţiunea a III-a. Ordinea invocării şi soluţionării excepţiilor procesuale
§1. Introducere. Necesitatea stabilirii unei ordini de soluţionare a excepţiilor
§2. Reguli de prioritate între excepţii procesuale din categorii diferite
§3. Reguli de prioritate între excepţii procesuale din aceeaşi categorie
3.1. Categoria excepţiilor de procedură propriu-zise
3.2. Categoria excepţiilor de fond
§4. Importanţa practică a soluţionării excepţiilor procesuale cu respectarea unei anumite ordini

BIBLIOGRAFIE