Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie penală pe anii 2005-2006

Tribunalul Bucureşti, Wolters Kluwer, 2008

Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie penală pe anii 2005-2006
Cod Produs: T.C.JP.006.08
ISBN / ISSN: 973191116-2
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1167
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 77,06 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea de față, ce se înscrie în seria culegerilor de practică judiciară ale Tribunalului București, cuprinde cele mai semnificative hotărâri pronunțate de secțiile I și a II-a penală în anii 2005-2006. Autorii, reputați judecători ai acestei instanțe, au reușit să pună la îndemâna celor interesați un instrument de lucru extrem de important, care pune în evidență evoluția jurisprudenței în materie penală și procesual penală.
Caracterul obligatoriu al expertizei medico-legale. Certificat de încadrare în grad de handicap. Valoare probatorie
314. Întreruperea executării pedepsei. Condamnată gravidă sau care are un copil mai mic de un an. Dovada cazurilor de întrerupere. Efectuarea expertizei medico-legale. Imposibilitatea de prezentare a condamnatei. Soluţionarea cererii în lipsa acesteia. Durata întreruperii. Verifi cări privind noua cauză de întrerupere
315. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale din cauza cărora executarea pedepsei ar avea consecinţe grave pentru familia condamnatei. Necesitatea îngrijirii copiilor minori, starea de sănătate a fi icei şi a soţului condamnatei
Secţiunea a 3-a. Contestaţia la executare
316. Contestaţie la executare. Competenţă materială
317. Contestaţie la executare. Punerea în executare a unei hotărâri nedefinitive. Comunicarea actelor de procedură. Data rămânerii definitive a hotărârii primei instanţe
318. Contopire pedepse. Contestaţie la executare. Stabilirea de către instanţă a obiectului cererii
319. Contestaţie la executare. Cerere de deducere a prevenţiei din executarea unei hotărâri judecătoreşti exclusă de la procedeul juridic al contopirii pedepselor. Mai multe infracţiuni pentru care s-au pronunţat mai multe hotărâri judecătoreşti de condamnare la intervale de timp diferite. Incidenţa prevederilor art. 36 alin. (3) C. pen. în cazul în care doar unele dintre infracţiuni sunt în concurs iar pedepsele aplicate pentru aceleaşi infracţiuni constituie primul termen al recidivei reţinute cu privire la alte infracţiuni concurente
320. Contestaţie la executare. Cerere de deducere a perioadei de arest preventiv. Caz de micşorare a pedepsei. Cauză pendinte. Admisibilitate
321. Contestaţie la executare. Deducerea greşită a perioadei de arest preventiv, prin hotărârea de condamnare, în favoarea inculpatului. Eroare de judecată. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 461 C. pr. pen.
322. Contestaţie la executare. Împiedicare la executarea dispozi-ţiei prevăzută în sentinţa penală
323. Măsuri de siguranţă. Expulzarea. Înlăturarea executării acesteia. Condiţii
324. Contestaţie la executare. Cerere de reducere a pedepsei cu ½ în condiţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002. Admisibilitate
325. Expulzare. Contestaţie la executare. Încălcarea dreptului la viaţa de familie. Examen din perspectiva dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
326. Contestaţie la executare. Expulzare. Existenţa indiciilor că prin executarea măsurii expulzării condamnatul va fi supus la pedepse inumane sau degradante. Înlăturarea executării măsurii. Măsură dispusă prin hotărârea de condamnare. Autoritate de lucru judecat. Dreptul la viaţa de familie. Aplicarea directă a dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
327. Expulzare. Existenţa datelor privind riscul ca cel faţă de care s-a dispus măsura să fi e supus la tortură sau tratamente inumane. Contestaţie la executare
328. Contestaţie la executare. Graţiere individuală. Natura actului de graţiere. Revocare. Legalitate. Dreptul la libertate. Dreptul de acces la instanţă, drept efectiv. Aplicarea directă a dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
329. Contestaţie la executare. Incident vizând executarea dispoziţiilor hotărârii penale
330. Pedeapsă accesorie. Liberarea condiţionată a condamnatului. Cerere de înlăturare a executării acesteia până la data împlinirii duratei pedepsei. Admisibilitate. Natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite. Interzicerea drepturilor părinteşti. Respecta jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
331. Contestaţie la executare. Modificarea pedepsei ca urmare a intervenirii unei legi penale mai favorabile
332. Prescripţia executării pedepsei. Contestaţie la executare. Calculul termenului de prescripţie. „Durata pedepsei ce urmează a fi executată”. Înţeles
333. Revocarea măsurilor de siguranţă. Expulzare. Contestaţie la executare. Măsură de siguranţă executată. Relevanţă
Secţiunea a 4-a. Contestaţia privitoare la dispoziţiile civile
334. Contestaţie la executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii penale. Competenţă

Capitolul VI. Procedura în cauzele cu infractori minori
335. Procedura în cauzele cu infractori minori. Obligativitatea efectuării anchetei sociale. Cazul de nulitate absolută. Înţeles. Anchetă socială efectuată în altă cauză. Făptuitor minor, devenit major la momentul începerii urmăririi penale. Consecinţe. Procedura aplicabilă. Obligaţia efectuării expertizei medico-legale psihiatrice. Infracţiune continuată. Verifi carea condiţiilor de tragere la răspundere penală pentru fi ecare act material în parte
336. Neefectuarea anchetei sociale în cursul urmăririi penale. Consecinţe. Nulitate relativă
337. Procedura de judecată a cauzelor în care sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori. Publicitatea şedinţei de judecată. Nulitatea absolută atrasă de nerespectarea art. 486 C. pr. pen.

Index