Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie penală 2000 - 2004

Tribunalul Bucureşti, Wolters Kluwer, 2007

Tribunalul Bucureşti - Culegere de practică judiciară în materie penală 2000 - 2004
Cod Produs: T.C.JP.002.07
ISBN / ISSN: 973883391-4
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 1008
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 62,61 LEI
stoc limitat
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea se înscrie în linia tradiţională a culegerilor de practică judiciară realizate de către instanţe, dar în acelaşi timp aduce un plus de valoare prin adnotările unor hotărâri, menite să ofere un comentariu al soluţiei din speţă, şi, nu în ultimul rând, corelarea cu modificările legislative ulterioare pronunţării deciziilor. În sistemul juridic român, jurisprudenţa nu este izvor formal de drept, însă necesitatea cunoaşterii acesteia pentru interpretarea legii este astăzi unanim acceptată.

În acest context, volumul impresionant al celor mai importante hotărâri definitive pronunţate de cele două secţii penale ale Tribunalului Bucureşti în perioada 2000-2004, ce acoperă problematica de drept penal şi drept procesual penal cu care se confruntă orice practician, constituie un instrument care îşi găseşte locul în biblioteca fiecărui jurist.
DREPT PENAL
Partea generală

Capitolul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare
Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu
1. Extrădare. Intervenţia prescripţiei executării pedepsei. Efecte
2. Cerere de rejudecare în caz de extrădare. Admisibilitate. Judecarea fondului. Soluţii
Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. Modificarea cuantumului „consecinţelor deosebit de grave”. Schimbarea încadrării juridice. Contestaţie la executare

Capitolul II. Infracţiunea
Secţiunea I. Pericolul social al unei infracţiuni
4. Mai multe fapte ce nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Amendă administrativă unică. Interpretare gramaticală
5. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Circumstanţe şi împrejurări favorabile. Antecedente penale
6. Recidivă postexecutorie. Pericolului social al unei infracţiuni. Apreciere
7. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Criterii pentru stabilirea pericolului. Aprecierea probelor. Relaţie de rudenie între parte şi martor. Aprecierea depoziţiei
Secţiunea II. Pluralitatea de infracţiuni
I. Concurs de infracţiuni
8. Contopirea pedepselor. Revocarea suspendării condiţionate a executării unei pedepse aplicată pentru o infracţiune concurentă. Contopirea cu pedeapsa rezultată ca urmare a revocării
9. Revocarea liberării condiţionate. Infracţiuni concurente. Pedeapsa rezultantă
10. Infracţiune continuată. Concurs de infracţiuni. Unitatea rezoluţiei infracţionale
11. Cerere de contopire a pedepselor. Competenţă materială
12. Infracţiuni concurente. Omisiunea contopirii pedepselor. Casare cu trimitere spre rejudecare
13. Furt. Concurs real. Legătură mijloc-scop. Înapoierea cheii sustrase
II. Recidiva
14. Faptă săvârşită în interiorul termenului de graţiere condi- ţionată. Încadrare juridică. Recidivă postcondamnatorie
III. Pluralitate intermediară
15. Pluralitate intermediară. Săvârşirea unei noi infracţiuni. Revocarea liberării condiţionate. Dispoziţii speciale
16. Concurs de infracţiuni. Pluralitate intermediară. Aplicarea art. 40 C. pen.
IV. Infracţiune continuată
17. Furt calificat. Infracţiune în formă continuată. Concurs de infracţiuni. Rezoluţie infracţională unică
18. Infracţiune continuată. Culpă. Rezoluţie infracţională. Neglijenţă în serviciu. Raport de cauzalitate între fapta săvârşită şi urmarea prevăzută de lege
Secţiunea III. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
I. Legitima apărare
19. Legitimă apărare. Lipsa atacului material. Circumstanţe atenuante. Depăşirea limitelor legitimei apărări
20. Vătămare corporală gravă. Praeterintenţie. Exces justificat. Exces scuzabil. Condiţiile atacului
21. Legitimă apărare. Exces justificat. Exces scuzabil. Condiţiile atacului. Proporţionalitatea apărării. Lovitură cu pumnul. Folosirea cuţitului
22. Provocare. Legitimă apărare. Diferenţe. Condiţii
II. Starea de necesitate
23. Legitima apărare. Starea de necesitate. Deosebiri
III. Eroarea de fapt
24. Eroare de fapt. Proxenetism. Minore. Circumstanţă agravantă

Capitolul III. Pedepsele
Secţiunea I. Individualizarea pedepselor
I. Criteriile generale de individualizare
25. Individualizarea pedepsei. Amendă penală. Minim special prevăzut de lege. Lipsa circumstanţelor atenuante
26. Tentativă la infracţiunea de tâlhărie. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Criterii de individualizare
27. Individualizarea pedepsei. Formă continuată a infracţiunii. Circumstanţe atenuante
28. Ucidere din culpă. Accident rutier. Individualizarea pedepsei
29. Concurs de infracţiuni. Aplicarea sporului de pedeapsă. Criterii
30. Individualizarea pedepsei. Cauze de agravare şi cauze de atenuare
II. Circumstanţele atenuante şi agravante
31. Omor. Provocare. Intenţie indirectă. Crierii de apreciere
32. Provocare. Condiţii
33. Omor. Circumstanţe atenuante. Provocare
34. Provocare. Condiţii. Greşita reţinere
35. Lovire şi alte violenţe. Circumstanţe atenuante. Provocare. Condiţii
III. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei
36. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Revocare
37. Pedeapsă graţiată ce atrage revocarea suspendării condi- ţionate a executării altei pedepse. Greşita cumulare a celor două pedepse
38. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei printr-o sentinţă anterioară. Nelegalitatea aplicării din nou a dispoziţiilor art. 85 C. pen.
IV. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
39. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Competenţa teritorială a serviciului de reintegrare socială şi supraveghere
40. Revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a execu- tării pedepsei în cazul nerespectării obligaţiei de prezentare la termenele fixate. Motive justificate de neprezentare
41. Suspendarea executării pedepsei. Revocare pentru neînde- plinirea obligaţiilor. Săvârşirea unei noi infracţiuni. Recidivă. Contopirea pedepselor
Secţiunea II. Liberarea condiţionată
42. Liberare condiţionată. Neîndeplinirea fracţiunii din pedeapsă. Prematuritate
43. Cerere de liberare condiţionată. Inadmisibilitate. Neexecu- tarea fracţiunii de pedeapsă. Obligativitatea fixării ter- menului de reiterare
44. Liberare condiţionată. Neexecutarea fracţiunii de pedeapsă. Prematuritate. Obligaţia de fixare a termenului de reiterare
45. Liberare condiţionată. Termen de reiterare. Formularea unei noi cereri înainte de termen. Autoritate de lucru judecat
46. Liberare condiţionată. Condamnat inapt de muncă. Calcu- larea fracţiunii de pedeapsă
47. Săvârşirea infracţiunii în timpul minorităţii. Inculpat devenit major la data condamnării. Condiţiile liberării condiţionate. Cazuri speciale
48. Liberare condiţionată. Fixarea termenului de reiterare a cererii
49. Liberare condiţionată. Criterii. Gravitatea infracţiunii săvâr- şite – lipsă de relevanţă
50. Liberare condiţionată. Criterii. Lipsa de relevanţă a stării de recidivă şi a gravităţii infracţiunii săvârşite
51. Liberare condiţionată. Dovezi temeinice de îndreptare. Condamnat care a fost recompensat în timpul detenţiei
52. Liberare condiţionată. Criterii de apreciere. Dovezi temeinice de îndreptare
53. Liberare condiţionată. Condiţii. Criterii de apreciere

Capitolul IV. Minoritatea
54. Minor. Individualizarea sancţiunii aplicabile
55. Minor. Internare într-un centru de reeducare. Liberare. Condiţii
56. Minor. Individualizare sancţiune. Internare într-un centru de reeducare. Soluţionarea acţiunii civile
57. Minor. Liberare condiţionată
58. Minor. Individualizare sancţiune. Libertate supravegheată. Obligaţia de a înştiinţa Serviciului de Reintegrare Socială şi Supraveghere. Interdicţia de a se afla în anumite locuri

Capitolul V. Măsurile de siguranţă
Secţiunea I. Obligarea la tratament medical
59. Măsuri de siguranţă. Obligarea inculpatului la tratament medical în propria cale de atac. Neagravarea situaţiei
60. Măsuri de siguranţă. Înlocuirea internării medicale cu măsura obligării la tratament medical. Condiţii. Avizul unităţii sanitare
Secţiunea II. Internarea medicală
61. Internare medicală. Neascultarea inculpatului. Lipsa asistenţei juridice. Încălcarea dreptului la apărare
62. Internare medicală. Expertiză medico-legală anterioară. Rolul activ al instanţei
63. Măsuri de siguranţă. Cerere de internare medicală. Hotărâre definitivă. Inadmisibilitate
Secţiunea III. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi
64. Măsuri de siguranţă. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Furt calificat. Criterii de apreciere
Secţiunea IV. Expulzarea
65. Expulzare executată. Contestaţie la executare. Revocarea măsurii de siguranţă a expulzării
66. Expulzare. Hotărâre definitivă. Contestaţie la executare. Admisibilitate
67. Expulzare. Luare în custodie publică. Contestaţie la executare. Admisibilitate. Hotărâre nedefinitivă. Consecinţe asupra executării
Secţiunea V. Confiscarea specială
68. Părţi vătămate ce nu se constituie părţi civile. Confiscare specială
69. Confiscare specială. Trafic de influenţă. Sume pretinse sau promise. Mijloace de probă. Înregistrarea convorbirilor dintre apărătorul inculpatului şi soţia acestuia
70. Confiscare specială. Neacoperirea prejudiciului cauzat părţii vătămate constituită parte civilă. Nelegalitate. Participaţie penală. Confiscarea unei sume globale. Nelegalitate
71. Măsuri de siguranţă. Încetarea procesului penal. Confiscarea specială. Aplicare obligatorie. Scop

Capitolul VI. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării
Secţiunea I. Graţierea
72. Graţiere condiţionată. Revocare.Săvârşirea unei noi infracţiuni. Cumularea restului de pedeapsă rămas neexecutat
73. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Săvârşirea unei noi infracţiuni. Graţierea primei pedepse
74. Concurs de infracţiuni. Spor. Graţiere. Înlăturarea sporului. Revocarea graţierii. Aplicarea sporului
75. Graţiere. Excepţii. Noţiunea de „recidivişti prin condamnări anterioare”
76. Amendă administrativă. Neaplicarea Legii de graţiere nr. 543/2002
77. Concurs de infracţiuni. Graţiere. Aplicare
78. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Graţiere. Săvârşirea unei noi infracţiuni. Revocarea suspendării condiţionate şi a graţierii
79. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Graţiere. Efecte
80. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Pedeapsă rezultantă. Graţiere. Aplicare
81. Graţiere. Contestaţie la executare
Secţiunea II. Prescripţia răspunderii penale
82. Prescripţia răspunderii penale. Invocare din oficiu. Încetarea procesului penal
83. Prescripţia răspunderii penale. Prescripţie specială. Minor
Secţiunea III. Prescripţia executării pedepsei
84. Prescripţia executării pedepsei. Sustragerea de la executare anterior începerii executării pedepsei
85. Prescripţia executării pedepsei. Întreruperea executării pedepsei urmată de sustragere de la executare. Termen. Pedeapsa ce urmează a fi executată
86. Prescripţia executării pedepsei. Înţelesul noţiunii de „pedeapsă ce urmează a fi executată” în cazul graţierii pedepsei. Calculul termenului de prescripţie
87. Prescripţia executării pedepsei. Împlinirea termenului în cursul judecării apelului. Constatarea termenului ca fiind împlinit
88. Prescripţia executării pedepsei. Suspendarea cursului pres- cripţiei. Amânarea executării pedepsei
Secţiunea IV. Reabilitarea
89. Reabilitare. Condamnări succesive. Graţiere condiţionată. Curgerea termenului de reabilitare
90. Reabilitare judecătorească. Neplata despăgubirilor civile. Rea-credinţă
91. Reabilitare. Respingerea cererii ca prematur introdusă. Pedeapsă graţiată la jumătate. Calculul termenului
92. Reabilitare judecătorească. Graţiere parţială. Liberare condi- ţionată. Calculul termenului de reabilitare

Partea specială
Capitolul I. Infracţiuni contra persoanei
Secţiunea I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii
I. Omuciderea
93. Tentativă la omor. Faptă săvârşită în public. Locuinţa unui martor
94. Omor deosebit de grav. Cruzimi
95. Omor. Loc public. Holul unui bloc de locuinţe
96. Omor. Lovituri cauzatoare de moarte. Abandonarea victimei aflate în viaţă. Intenţie indirectă
97. Tentativă la omor. Vătămare corporală gravă ce a pus în primejdie viaţa persoanei. Deosebiri. Forma vinovăţiei. In dubio pro reo
98. Tentativă la omor. Intenţie indirectă. Lipsa punerii în pericol a vieţii victimei. Provocare. Daune morale. Respingerea cererii
99. Tentativă la omor. Vătămare corporală. Diferenţiere
100. Omor calificat. Noţiunea de „loc public”. Condiţii ce se cer întrunite pentru reţinerea infracţiunii de omor calificat
II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
101. Vătămare corporală. Tâlhărie. Acţiunea scop. Dovadă. In dubio pro reo. Încadrare juridică
102. Vătămare corporală gravă. Sluţire. Prejudiciu estetic remediabil prin intervenţie chirurgicală
Secţiunea II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
I . Violarea de domiciliu
103. Violare de domiciliu. Intenţie
II. Ameninţarea
104. Ameninţare. Formă continuată. Concurs de infracţiuni
105. Infracţiunea de ameninţare. Latură obiectivă. Achitare
Secţiunea III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
106. Tentativă la viol. Corupţie sexuală. Fapte săvârşite asupra unui membru al familiei. Absorbirea unora dintre actele de corupţie sexuală în infracţiunea de tentativă la viol. Schimbarea încadrării juridice fără a fi pusă în discuţia părţilor. Neagravarea situaţiei inculpatului
107. Viol. Noţiunea de „act sexual de orice natură”. Perversiuni sexuale
108. Viol asupra unui membru al familiei (fiica minoră). Variantă agravantă. Absorbirea circumstanţei agravante. Corupţia sexuală absorbită de viol. Incest. Deosebirea dintre infracţiu- nea de viol asupra unei rude în linie directă şi infracţiunea de incest
Secţiunea IV. Infracţiuni contra demnităţii
109. Insultă. Mai mulţi inculpaţi. Infracţiuni distincte. Obligaţii de despăgubire distincte
110. Calomnie. Libertatea presei. Informaţii de interes public. Limite. Surse de informare
111. Calomnie prin presă. Informaţii de interes public. Lipsa intenţiei
112. Calomnie prin presă. Intenţie. Limitele libertăţii de exprimare prin presă. Lipsa documentării. Denaturarea unor date oficiale
113. Calomnie. Insultă. Libertate de exprimare a presei. Informaţii obiective. Judecăţi de valoare
114. Calomnie prin presă. Latură obiectivă. Daune morale
115. Insultă şi calomnie. Libertate de exprimare. Condiţiile realizării laturii subiective. Buna-credinţă

Capitolul II. Infracţiuni contra patrimoniului
Secţiunea I. Furtul
116. Încadrare juridică. Pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. Persoane divorţate
117. Furt calificat. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă. Distincţie
118. Furt calificat. Săvârşirea faptei în timpul nopţii. Restaurant fast-food. Permis de conducere. Act ce serveşte pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare
119. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă. Locuinţă comună. Condiţii
120. Furt. Unitate naturală. Pluritate de subiecţi pasivi. Acte materiale similare. Rezoluţie infracţională unică. Infracţiune continuată. Concurs de infracţiuni
121. Furt. Abandonarea bunului. Forma consumată
122. Furt. Tentativă
123. Autoturism. Furt calificat în scopul dezmembrării. Conducere pe drumurile publice. Încadrare juridică
124. Card bancar. Sustragere. Extrageri de numerar. Încadrare juridică. Furt calificat. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
125. Furt calificat. Violare de domiciliu. Efracţie. Infracţiune complexă
126. Furt între soţi. Bijuterii. Bunuri proprii
127. Furt. Abandonarea telefonului mobil în apropierea părţii vătămate. Lipsa vinovăţiei. Achitare
128. Pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. A locui împreună. A găzdui. Contract de închiriere
129. Furt calificat. Săvârşirea faptei în timpul nopţii. Magazin iluminat
130. Încredinţarea telefonului mobil. Furt. Abuz de încredere. Încadrare juridică
131. Încadrare juridică. Furtul unei borsete. Furt calificat al unor acte care servesc pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare. Intenţie indirectă
132. Sustragerea unui card bancar. Extragerea de numerar prin folosirea codului PIN. Bancomat în loc public. Încadrare juridică. Furt calificat
133. Tentativă la tâlhărie. Ultraj. Surprinderea autorilor înaintea consumării furtului. Complicitate la tentativa de furt calificat
134. Furtul folosinţei. Abuz de încredere. Autoturism aparţinând unităţii angajatoare. Detenţia bunului. Încadrare juridică
135. Încadrare juridică. Pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. Sensul expresiei „a locui împreună“. Efracţie
136. Furt calificat. Complice. Coautor
137. Complicitate la furt calificat. Tăinuire. Favorizarea infractorului. Distincţii.
Secţiunea II. Tâlhăria
138. Tâlhărie. Furt. Constrângere morală. Încadrare juridică
139. Tâlhărie. Smulgerea telefonului mobil de la gâtul părţii vătămate. Violenţe
140. Tâlhărie. Varianta agravantă „în timpul nopţii”. Loc iluminat artificial
141. Furt calificat. Întâlnire ulterioară între făptuitor şi partea vătămată. Întrebuinţare de violenţe. Tâlhărie
142. Tâlhărie. Infracţiune complexă. Pluralitate de persoane vătămate. Concurs real de infracţiuni
143. Tâlhărie. Infracţiune consumată. Tentativă. Surprindere în flagrant delict. Teoria apropriaţiunii
144. Tâlhărie. Coautorat
145. Tâlhărie. Loc public. Marginea unei păduri
146. Lipsire de libertate. Tâlhărie. Şantaj. Deosebire
147. Infracţiunea de tâlhărie. Acţiunea simultană a doi inculpaţi asupra a două victime ce se aflau împreună. Exercitarea actelor de violenţă de către fiecare asupra câte unei victime. Încadrare juridică
Secţiunea III. Abuzul de încredere
148. Abuz de încredere. Refuz de restituire a bunurilor. Calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile
149. Tâlhărie. Abuz de încredere. Schimb de telefoane mobile. Încadrare juridică
150. Abuz de încredere. Împrumut de consumaţie. Bunuri consumptibile. Refuzul restituirii. Litigiu civil
151. Abuz de încredere. Refuz de restituire. Litigiu civil
152. Infracţiunea de abuz de încredere. Neexecutarea obligaţiilor rezultând dintr-un contract de mandat. Faptă de natură civilă
Secţiunea IV. Înşelăciunea
153. Bilet de ordin. Lipsa disponibilului în cont la scadenţă. Înşelă- ciune. Achitare. Faptă neprevăzută de legea penală
154. Înşelăciune. Contract civil. Lipsa manoperelor dolosive
155. Înşelăciune în convenţii. Bilet la ordin. Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii
Secţiunea V. Delapidarea
156. Delapidare. Administratorul asociaţiei de locatari. Funcţionar
157. Infracţiunea de delapidare. Complicitate la infracţiunea de furt calificat. Distincţie.
Secţiunea VI. Distrugerea din culpă
158. Încadrare juridică. Distrugere din culpă. Variantă agravantă. Ucidere din culpă. Vătămare corporală din culpă
159. Distrugerea şi semnalizarea falsă. Distrugere din culpă. Concurs de infracţiuni. Încadrare juridică. Infracţiune săvârşită din culpă. Instigare
Secţiunea VII. Tulburarea de posesie
160. Tulburare de posesie. Momentul epuizării infracţiunii. Plurali- tate intermediară. Luarea hotărârii. Existenţa a trei opinii. Graţiere condiţionată. Posibilitatea aplicării graţierii pentru o pedeapsă aflată sub incidenţa art. 10 din Legea nr. 137/1997
161. Tulburare de posesie. Litigiu civil între părţi privind coproprietatea. Încadrare juridică. Achitare
162. Tulburare de posesie. Latură obiectivă. Mijloace de probă
163. Tulburarea de posesie. Latura obiectivă. Condiţii
164. Tulburare de posesie. Faptă căreia îi lipseşte caracterul penal. Temeiul achitării
Secţiunea VIII. Tăinuirea
165. Tăinuire. Vânzarea bunurilor furate. Intenţie. Scop

Capitolul III. Infracţiuni contra autorităţii
166. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Variantă agravată. Latura subiectivă

Capitolul IV. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege
Secţiunea I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul
I. Luarea de mită
167. Luarea de mită. Primirea de foloase necuvenite. Diferenţiere. Încadrare juridică
168. Luare de mită. Modalităţi de săvârşire. Caracterizare. Intenţie directă
II. Traficul de influenţă
169. Trafic de influenţă. Distincţie formă continuată-concurs de infracţiuni
Secţiunea II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
I. Mărturia mincinoasă
170. Mărturie mincinoasă. Împrejurări neesenţiale în cauză. Lipsa incriminării
171. Mărturie mincinoasă. Infracţiune de pericol. Consecinţe
II. Favorizarea infractorului
172. Favorizarea infractorului. Complicitate la tâlhărie. Încadrare juridică
173. Furt calificat. Autorat la furt calificat. Distincţie între furt calificat şi favorizarea infractorului
III. Evadarea
174. Evadare. Tentativă. Formă consumată. Prinderea făptuitorului
IV. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
175. Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Hotărâre de guvern privind transmiterea unui imobil. Hotărâre judecătorească. Litigiu civil
IV. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
175. Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Hotărâre de guvern privind transmiterea unui imobil. Hotărâre judecătorească. Litigiu civil

Capitolul V. Infracţiuni de fals
Secţiunea I. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori
176. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării. Fals în înscrisuri oficiale. Bilete de loterie. Stocare electronică a imaginilor. Încadrare juridică
Secţiunea II. Falsul material în înscrisuri oficiale
177. Fals material în înscrisuri oficiale. Complicitate. Instigare. Diferenţe
Secţiunea III. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
178. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Noţiunea de înscris sub semnătură privată. Documente contabile. Declaraţii fiscale. Ştampila unui expert contabil autorizat
Secţiunea IV. Uzul de fals
179. Uz de fals. Acte anulabile. Subiect pasiv. Parte civilă
180. Uz de fals. Certificat de concediu medical. Antedatare. Lipsa pericolului social al unei infracţiuni
Secţiunea V. Falsul privind identitatea
181. Proces-verbal de contravenţie. Identitate falsă a contrave- nientului. Probă în procesul penal

Capitolul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Secţiunea I. Abandonul de familie
182. Abandon de familie. Obligaţii stabilite prin două hotărâri judecătoreşti. Pluralitate de părţi vătămate. Încadrare juridică. Aplicarea legii penale în timp. Infracţiune continuă
183. Abandon de familie. Infracţiune continuă. Infracţiune continuată
Secţiunea II. Tulburarea folosinţei locuinţei
184. Tulburarea folosinţei locuinţei. Elemente constitutive

Capitolul VII. Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Secţiunea I. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
185. Trafic de droguri. Definiţie. Formă continuată. Cumpărarea de droguri pentru consum propriu
186. Trafic de droguri. Droguri de risc. Droguri de mare risc. Cannabis stativa. Încadrare juridică
187. Deţinere de droguri de mare risc pentru consum. Lipsa pericolului social al unei infracţiuni. Criterii de apreciere. Recidivă postcondamnatorie
188. Trafic de droguri. Remiterea drogurilor cu titlu gratuit. Incriminare
189. Trafic de droguri de mare risc. Încadrare juridică. Reducerea la jumătate a limitelor pedepsei. Condiţii
190. Trafic de droguri de mare risc. Încadrare juridică. Deţinere de droguri pentru consumul propriu. Infracţiune continuată
191. Deţinere de droguri. Scop. Lipsa dovezii scopului deţinerii. Consum propriu
Secţiunea II. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
192. Furtul folosinţei autovehiculului. Conducerea fără a poseda permis de conducere. Concurs real de infracţiuni
193. Concurs ideal de infracţiuni. Conducere fără permis. Furt al autoturismului
194. Părăsirea locului accidentului. Infracţiune de pericol. Consu- marea infracţiunii. Prezentarea ulterioară a inculpatului la organele poliţiei
Secţiunea III. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
195. Lipsa autorizaţiei de construire. Proces-verbal de contraven- ţie. Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construire. Conti- nuarea lucrărilor de construire după această dată. Infracţiune. Subiect activ. Faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Demararea procedurilor de autorizare
Secţiunea IV. Legea nr. 59/1934 asupra cecului
196. Cec. Înşelăciune. Emiterea unui cec fără a avea disponibil în cont. Deosebiri. Încadrare juridică. Admisibilitatea acţiunii civile
197. Cec. Emiterea de cecuri fără a avea disponibil în cont. Alterarea cecului

DREPT PROCESUAL PENAL Partea generală
Capitolul I. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal
Secţiunea I. Aplicarea legii procesual penale în timp
198. Aplicarea legii procesual penale în timp. Dispoziţii tranzitorii. Competenţa după calitatea persoanei. Calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare
199. Aplicarea legii procesual penale în timp. Dispoziţii tranzitorii
200. Succesiunea în timp a legilor de procedură penală. Tempus regit actum. Lege penală mai favorabilă
201. Aplicarea legii procesual penale în timp. Dispoziţii tranzitorii
Secţiunea II. Dreptul la apărare
202. Soluţionarea cu celeritate a cauzei. Dreptul la apărare. Amânarea cauzei pentru lipsă de apărare
203. Cerere de amânare a cauzei. Dreptul la apărare
204. Cerere de amânare a judecăţii. Imposibilitate de prezentare. Respingere. Dreptul la apărare. Condiţii
205. Dreptul la apărare. Asistenţă juridică facultativă. Rolul activ al instanţei
Secţiunea III. Autoritate de lucru judecat
206. Chestiuni prealabile. Hotărâre judecătorească civilă. Autoritate de lucru judecat
207. Încetarea procesului penal prin retragerea plângerii prealabile. Autoritate de lucru judecat. Condiţii. Identitatea de persoane. Identitatea de obiect
208. Autoritate de lucru judecat. Nerezolvarea fondului cauzei
Secţiunea IV. Acţiunea civilă
209. Furt. Societate de pază. Paznic. Raport de prepuşenie. Parte vătămată. Inadmisibilitate. Calitate de parte responsabilă civilmente
210. Gestionar. Delapidare. Fidejusori. Societate angajatoare a fidejusorilor. Reţinere din salariu. Calitatea de parte responsabilă civilmente
211. Nerestituirea telefonului mobil încredinţat de societate fostului angajat. Abuz de încredere. Costul convorbirilor telefonice. Despăgubiri. Legătură de cauzalitate
212. Asigurător. Temeiul răspunderii. Poziţie procesuală
213. Furt. Art. 210 C. pen. Pronunţarea asupra laturii civile. Prejudiciu. Stabilirea întinderii lui. Dispoziţiile instanţei în cadrul modalităţilor alternative de reparare a pagubei prevăzute de art. 14 alin. (3) lit. a) şi b) C. pr. pen.
214. Mandat. Mandatar sub identitate falsă. Hotărâre civilă. Lipsa autorităţii de lucru judecat. Identitate de părţi. Error in personam. Restabilirea situaţiei anterioare. Înţeles. Anularea actelor subsecvente ca urmare a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis). Reguli privind aplicarea acestui principiu
215. Decesul inculpatului. Formularea declaraţiei de apel de către moştenitori. Acceptare tacită a succesiunii. Obligarea la plata despăgubirilor civile
216. Abandon de familie. Pensie de întreţinere restantă. Titlu executoriu anterior. Acţiune civilă inadmisibilă
217. Retragerea plângerii prealabile. Încetarea procesului penal. Parte civilă. Citarea unităţii sanitare. Despăgubiri. Efecte
218. Obligaţii fiscale. Principiul reparării integrare a prejudiciului. Noi pretenţii civile în apel. Inadmisibilitate
219. Retragerea plângerii prealabile. Încetarea procesului penal. Efecte asupra acţiunii civile. Circumstanţe agravante. Efecte
220. Răspundere civilă delictuală. Inculpat minor. Răspunderea în solidar cu părţile responsabile civilmente (părinţii). Consecinţa necitării acestora în proces
221. Provocare. Răspundere civilă delictuală. Culpa concurentă a părţii vătămate. Diminuarea despăgubirilor civile
222. Bilet la ordin. Restabilirea situaţiei anterioare. Aplicarea art. 348 C. pr. pen. pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris
223. Despăgubiri civile. Dobândă legală
224. Despăgubiri civile. Cuantumul prejudiciului. Răspunderea tăinuitorului
225. Acţiune civilă. Daune materiale. Faptă cu consecinţe complexe. Admisibilitate. Daune morale. Dovada prejudiciului
226. Acţiunea civilă în procesul penal. Principiul disponibilităţii. Obligaţiile părţii civile în dovedirea întinderii prejudiciului
227. Lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene conse- cutive. Continuarea procesului penal la cererea inculpatului. Incidenţa reţinerii de către instanţă a prevederilor art. 2841 C. pr. pen. asupra laturii civile
228. Latură civilă. Decesul inculpatului în timpul procesului penal. Exercitarea acţiunii civile faţă de succesorii acestuia. Daune morale. Criterii de apreciere. Daune materiale. Proba întinderii prejudiciului. Obligare la plata unei prestaţii lunare
229. Acţiunea civilă. Tardivitate. Acţiune separată în faţa instanţei civile. Lipsa autorităţii de lucru judecat

Capitolul II. Compentenţa
Secţiunea I. Competenţa după materie
230. Regulator de competenţă. Declinarea nelegală a competen- ţei. Schimbarea încadrării juridice a faptei. Conflict negativ de competenţă
231. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Sentinţă nedefinitivă. Competenţă materială
Secţiunea II. Competenţa după calitatea persoanei
232. Competenţa după calitatea persoanei. Statutul poliţistului. Lege specială. Principiul specialia generalibus derogant
233. Competenţa după calitatea persoanei. Comisar de poliţie
Secţiunea III. Competenţa teritorială
234. Competenţă teritorială alternativă. Plângere prealabilă. Învestirea instanţei sesizate
235. Competenţă teritorială. Determinarea competenţei. Criterii. Instanţa mai întâi sesizată

Capitolul III. Probele şi mijloacele de probă
236. Trafic de droguri. Interzicerea mijloacelor de constrângere. Îndemnul organelor de poliţie la săvârşirea unei infracţiuni. Arestare preventivă
237. Proces-verbal de cercetare la faţa locului. Semnare de către un singur martor asistent. Nulitate relativă

Capitolul IV. Măsurile preventive
Secţiunea I. Arestarea preventivă
238. Inculpat cercetat în stare de libertate. Condamnare. Luarea măsurii arestării preventive. Opţiunea instanţei
Secţiunea II. Liberarea provizorie
239. Liberare provizorie. Condiţii vizând admisibilitatea cererii. Pedeapsa prevăzută de lege

Capitolul V. Acte procesuale şi procedurale comune
Secţiunea I. Asistenţa juridică şi reprezentarea
240. Asistenţă juridică gratuită. Asistenţă juridică din oficiu. Deo- sebiri. Suportarea cheltuielilor judiciare avansate de către stat. Săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul graţierii condiţionate. Revocarea graţierii. Recidivă postcondamnatorie
241. Parte vătămată. Dreptul la apărare. Desemnarea unui apărător. Condiţii

Secţiunea II. Citarea şi comunicarea actelor procedurale
242. Procedură de citare. Viciere. Loc de muncă. Recurs peste termen
243. Citare prin afişare la sediul consiliul local. Adresă indicată. Recurs peste termen
244. Nelegala citare a părţii vătămate. Nulitate relativă. Invocarea neregulii de către parchet
245. Parte responsabilă civilmente. Nelegală citare. Nulitate. Trimitere spre rejudecare
Secţiunea III. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
246. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unei infracţiuni cu privire la care fusese sesizată. Eroare materială. Încheiere de îndreptare a erorii materiale. Participarea procurorului la judecată. Nulitate absolută

Secţiunea IV. Nulităţile
247. Inculpat arestat în altă cauză. Neprezentare la dezbateri. Lipsa asistenţei juridice. Dreptul la apărare. Nulitate absolută
248. Dreptul la apărare. Lipsă de apărare. Nulitate absolută

Partea specială

Capitolul I. Urmărirea penală
Secţiunea I. Efectuarea urmăririi penale
249. Cazuri de neprezentare a materialului de urmărire penală. Dovada sustragerii. Dovada citării. Nelegala citare. Restituirea cauzei la parchet
Secţiunea II. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
250. Plângere în faţa instanţei împotriva actelor procurorului. Retragerea plângerii. Soluţia instanţei
251. Plângere privind restituirea unui bun. Ordonanţa procu- rorului de respingere a plângerii. Plângere în faţa instanţei. Inadmisibilitate
252. Plângerea în faţa instanţei contra actelor procurorului. Admitere. Nemotivarea încheierii prin care s-a admis plângerea. Nulitate relativă. Trimitere cauzei spre rejudecare
253. Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. Termenul de rezolvare. Termen de recomandare
254. Plângere în faţa instanţei împotriva actelor procurorului. Limitare. Acte prin care se încheie procesul penal. Dreptul la un proces echitabil. Liberul acces la justiţie
Secţiunea III. Procedura plângerii prealabile
255. Plângere prealabilă. Termen de formulare. Infracţiune continuă. Tulburare de posesie
256. Plângere prealabilă. Nerespectarea cerinţelor legale. Declaraţii ulterioare. Încetarea procesului penal
257. lângere prealabilă. Lipsa plângerii. „Declaraţii“ date de persoana vătămată, fără a solicita tragerea la răspundere penală a inculpatului
258. Plângere prealabilă. Conţinut. Completarea datelor de către instanţă. Rolul activ
259. Plângere prealabilă. Conţinut. Indicarea numelui şi adresei autorului. Termenul de introducere a plângerii. Identificarea făptuitorilor
260. Plângere prealabilă. Cerinţe. Semnătură. Încetarea procesului penal
261. Plângere prealabilă. Persoană fără calitate. Lipsa plângerii
262. Plângere prealabilă. Condiţii de valabilitate. Mandat special
263. Plângere prealabilă formulată de avocat. Împuternicire avocaţială. Menţiuni
264. Plângere prealabilă. Contract de asistenţă juridică. Mandat special. Criterii
265. Plângere prealabilă. Caracter personal. Mandat. Condiţii
266. Plângere prealabilă. Indivizibilitate activă. Reprezentant legal
267. Plângere prealabilă. Retragerea plângerii numai cu privire la doi dintre inculpaţi. Greşita încetare a procesului penal
268. Plângere prealabilă. Împăcarea părţilor. Caracter definitiv şi necondiţionat

Capitolul II. Judecata
Secţiunea I. Dispoziţii generale
269. Judecarea cauzei la alt termen decât cel fixat. Consecinţe
270. Îndepărtarea inculpatului din sala de şedinţă. Obligaţiile instanţei. Dreptul inculpatului de a cere continuarea procesului penal
271. Amânarea pronunţării. Lipsa încheierii de şedinţă. Nulitate absolută
Secţiunea II. Judecata în primă instanţă
I. Restitiurea cauzei pentru refacerea urmării penale
272. Regularitatea actului de sesizare a instanţei de judecată. Prezentarea materialului de urmărire penală. Trimiterea în judecată pentru o faptă pentru care nu s-a efectuat urmărire penală. Reţinerea în rechizitoriu a unei alte încadrări juridice decât cea pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală. Nulitatea relativă. Restituirea cauzei la procuror
273. Schimbarea încadrării juridice în cursul judecăţii. Competenţa de efectuare a urmăririi penale. Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale
274. Neprezentarea materialului de urmărire penală cu privire la unul dintre inculpaţi. Indivizibilitate. Restituirea a cauzei la procuror cu privire la toţi inculpaţii
275. Schimbarea încadrării juridice în cursul cercetării judecătoreşti. Competenţa materială a instanţei ierarhic superioare. Urmărire penală efectuată de un organ necompetent. Restituirea cauzei procurorului

276. Neprezentarea materialului de urmărire penală. Inculpat arestat în altă cauză. Dreptul la apărare. Nulitate absolută. Restituirea cauzei la procuror
277. Dovada sustragerii de la chemarea organului de urmărire penală. Citare. Lipsa inculpatului la prezentarea materialului de urmărire penală. Noi acte de cercetare. Neprezentarea din nou a materialului de urmărire penală. Nulitate relativă. Restituirea
278. Verificarea sesizării instanţei. Efectuarea de noi acte de urmărire. Neprezentarea materialului de urmărire penală. Restituirea cauzei la parchet
II. Schimbarea încadrării juridice a faptei
279. Schimbarea încadrării juridice. Extinderea procesului penal. Diferenţe
280 Schimbarea încadrării juridice. Obligaţiile instanţei. Nepunerea în discuţie a noii încadrării juridice. Sancţiune. Nulitate relativă. Lipsa vătămării
Secţiunea III. Căile de atac ordinare
I. Apelul
281. Inculpat arestat. Lipsă de procedură. Nulitate. Casare. Trimitere spre rejudecare
282. Cuprinsul hotărârii judecătoreşti. Conţinutul expunerii. Apel. Nerezolvarea fondului cauzei. Rejudecare
283. Termen de apel. Data de la care începe să curgă. Comunicarea copiei de pe dispozitivul sentinţei
284. Imposibilitate de prezentare şi de înştiinţare a instanţei. Cerinţe. Încorporare militară. Caz de admitere a apelului şi de desfiinţare a hotărârii cu trimitere spre rejudecare
285. Infracţiune continuată. Concurs de infracţiuni. Schimbarea încadrării juridice în apel. Non reformatio in peius
286. Reguli privind judecarea apelului. Formularea unor noi pretenţii civile în apel. Inadmisibilitate
287. Apel peste termen. Suspendarea executării hotărârii. Motive. Citarea părţilor la judecată. Indicarea unei noi adrese a inculpatului în faza de urmărire penală. Nelegală citare
II. Recursul
288. Cerere de recurs. Persoană fără calitate. Inadmisibilitate
289. Curgerea termenului de recurs de la pronunţare. Comunicarea sentinţei. Efecte
290. Curgerea termenului de recurs. Amânarea pronunţării
291. Recurs. Data de la care curge termenul de recurs atunci când partea a fost reprezentată de avocat. Reprezentare. Cerere de repunere în termenul de recurs
292. Recurs. Cerere de repunere în termenul de recurs. Cauză temeinică de împiedicare. Efectuarea concediului de odihnă. Recursul peste termen. Condiţii. Recurs tardiv
Secţiunea IV. Căile extraordinare de atac
I. Contestaţia în anulare
293. Contestaţie în anulare împotriva deciziei pronunţată în recurs. Admitere. Data rămânerii definitive a sentinţei
294. Contestaţie în anulare. Două hotărâri penale privind contopirea aceloraşi pedepse
295. Contestaţie în anulare. Citarea părţii adverse. Lipsa interesului. Inadmisibilitate
296. Contestaţie în anulare. Nedovedirea imposibilităţii de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare
II. Revizuirea
297. Revizuire. Dovedirea motivelor de revizuire. Hotărâre definitivă de condamnare. Înţelesul noţiunii de înscris

Capitolul III. Executarea hotărârilor penale
Secţiunea I. Întreruperea executării pedepsei închisorii
298. Întreruperea executării pedepsei pentru motive medicale. Transfer la un spital penitenciar din altă circumscripţie. Competenţă teritorială
299. Întreruperea executării pedepsei. Situaţia materială a familiei condamnatului
300. Întreruperea executării pedepsei pe motive medicale. Rapoarte de expertiză medico-legală contradictorii.
301. Întreruperea executării pedepsei închisorii. Condamnată însărcinată. Decăderea din drepturile părinteşti
Secţiunea II. Contestaţia la executare
302. Încheiere de şedinţă. Contestaţie la executare. Admisibilitate
303. Contestaţie la executare. Computarea reţinerii şi arestării preventive. Împiedicare la executare
304. Contestaţie la executare. Retragere
305. Contestaţie la executare. Prescripţia executării pedepsei
306. Contestaţie la executare. Neprevederea măsurilor de supra- veghere în dispozitivul hotărârii. Împiedicare la executare
307. Contestaţie la executare. Deţinere ilegală pe parcursul derulării procesului. Inadmisibilitate
308. Graţiere. Contestaţie la executare

Capitolul IV. Proceduri speciale. Procedura în cauzele cu infractori minori
309. Minor. Participare obligatorie la judecată. Împlinirea vârstei de 18 ani în cursul judecăţii
310. Inculpat minor. Procedură de judecată. Publicitatea şedinţei. Sancţiune. Lipsa inculpatului, pentru care a răspuns avocatul său

Capitolul V. Regimul executării pedepselor privative de libertate
311. Plângere întemeiată pe dispoziţiile O.U.G. nr. 56/2003. Participarea obligatorie a petentului. Sancţiune