Probleme de drept din jurisprudenţa penală

Vasile DOBRINOIU, Wolters Kluwer, 2008

Probleme de drept din jurisprudenţa penală
Cod Produs: T.C.JP.009.08
ISBN / ISSN: 973191120-0
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 424
Tip copertă: Cartonată
Pret cu TVA: 67,43 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Lucrarea “Probleme de drept din jurisprudența penală” este destinată juriștilor care doresc să aprofundeze din punct de vedere practic materia dreptului penal. Cartea valorifică practica judiciară recentă și relevantă, punând un accent deosebit pe soluțiile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în special de către Secțiile Unite ale acestei instanțe.

Problemele de drept culese sunt atât din Partea generală, cât și din Partea specială a Dreptului penal român. În lucrare sunt prezentate soluțiile de jurisprudență, dar și răspunsurile pe care autorii le consideră corecte, astfel încât cititorul să aibă posibilitatea îmbrățișării punctului de vedere însușit de autori sau să adopte un alt punct de vedere.
Abrevieri

PARTEA GENERALĂ
Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Dispoziţii preliminare
Capitolul II. Limitele aplicării legii penale
Secţiunea I Aplicarea legii penale în spaţiu
Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp

Titlul II. Infracţiunea 17-51 33
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Tentativa
Capitolul III. Participaţia
Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni
Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Titlul III. Pedepsele
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor
Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice
Secţiunea Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate
Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă
Secţiunea II. Închisoarea
Secţiunea III. Amenda
Capitolul IV. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fi zice
Secţiunea I. Pedepsele complementare
Secţiunea II. Pedepsele accesorii
Capitolul IV1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Capitolul V. Individualizarea pedepselor
Secţiunea I. Dispoziţii generale
Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante
Secţiunea III1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei
Secţiunea III2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Executarea pedepsei la locul de muncă
Secţiunea IV. Calculul pedepselor

Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale

Titlul V. Minoritatea

Titlul VI. Măsurile de siguranţă
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării
Capitolul I. Amnistia şi graţierea
Capitolul II. Prescripţia
Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor
Capitolul IV. Reabilitarea

Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

PARTEA SPECIALĂ
Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului

Titlul II. Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii
Secţiunea I. Omuciderea
Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
Secţiunea III. Avortul
Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii

Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului

Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc

Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii

Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege
Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul
Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege

Titlul VII. Infracţiuni de fals
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori pagina articolul
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri

Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Capitolul I. Infracţiuni contra familiei
Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie
Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României
Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari
Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare
Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă
Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare
Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili

Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii

Titlul XII. Dispoziţii finale
Rezolvarea problemelor
Partea generală
Partea specială