Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală

Tudor AVRIGEANU, Wolters Kluwer, 2010

Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală
Cod Produs: T.C.MO.007.10
ISBN / ISSN: 973191184-7
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 232
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 41,42 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Confruntarea dintre paradigma consacrată de “Explicaţiile teoretice ale codului penal român” din 1968 şi orientarea legiuitorului din 2009, în direcţia tradiţiei italo-germane de gândire a dreptului penal, este inevitabilă în contextul aşezării noului cod penal în forma sistematică a unui nou drept penal român.

Dacă noua definiţie a infracţiunii ori noua sistematizare a cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei reprezintă tot atâtea semne ale unui regres considerabil în plan teoretic şi legislativ, eventuala repliere pe poziţiile tradiţionale este posibilă astăzi. Acest lucru se va întâmpla însă numai în condiţiile unei reconstrucţii generale a teoriei şi dogmaticii dreptului penal român.

Adresându-se teoreticianului sceptic faţă de inovaţiile recente, studiul de faţă îl are în vedere, în egală măsură, şi pe practicianul care aşteaptă de la legiuitori şi teoreticieni mai mult şi esenţialmente altceva decât să fie din nou «încurcat în paragrafi şi articoli traduşi din franţuzeşte, nemaiştiind a distinge alb de negru şi adevăr de minciună, cu mintea uimită de fraze fără cuprins, de un întreg lexicon de termeni care nu au nici o realitate îndărătul lor» (M. Eminescu).
Abrevierile periodicelor
Cuvânt înainte

I. METODOLOGIA PENALĂ ROMÂNĂ
A. Între natură şi societate
B. Tehnică juridică
1. Formalism
2. Totalitarism
a) Dreptul penal al «comunităţii de destin»
b) «Constantele dreptului» penal
C. Drept comparat?

II. TRĂSĂTURILE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNII ŞI MODELELE FILOSOFIEI JURIDICE MODERNE
A. Persoana şi lex naturalis
B. «Şcoala dreptului natural»
1. Hugo Grotius şi Thomas Hobbes
2. Samuel Pufendorf
a) Imputatio
b) Justificatio
C. Între naturalism şi normativitate pură
1. Hans Kelsen
2. «Un Kant prefăcut prin Fichte şi Hegel»?
a) Autonomie şi intersubiectivitate
b) Obiectivitate instituţională
3. Cauzalism, finalism, imputare obiectivă

III. NOUA IMAGINE A DREPTULUI PENAL ROMÂN
A. Dreptul ca ordine socială a persoanelor libere
1. Renaşterea dreptului natural?
2. Criza forţei obligatorii
a) Drept natural versus pozitivism juridic
b) Societate?
3. Persoana, natura şi legea juridică
B. Infracţiunea ca pericol social şi vinovăţie personală
1. Tipicitate, antijuridicitate şi vinovăţie?
2. Conceptul infracţiunii
a) Interese individuale, valori sociale şi obligaţii juridice
b) Trăsăturile esenţiale
C. Vinovăţie personală şi pericol natural

Bibliografie citată abreviat