Pedepsele penale necarcerale ale secolului XXI

Ioan CHIȘ, Wolters Kluwer, 2010

Pedepsele penale necarcerale ale secolului XXI
Cod Produs: T.C.MO.003.10
ISBN / ISSN: 973191173-1
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 280
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 44,31 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
În lucrarea de față sunt analizate toate posibilitățile teoretice, dar mai ales practice, de executare a pedepselor în mediul necarceral, în zonele de responsabilitate penală în care condamnatul nu este constrâns de lipsa de mișcare ori de a se exprima în libertatea acțiunilor sale. În aceste situații, condamnatul este obligat prin intermediul pedepsei penale să se supună unor rigori și unui control care să-i monitorizeze modalitățile concrete de mișcare și să-i jaloneze conduita în spiritul respectului față de lege.

Autorul a urmărit să dezvolte conceptele teoretice și modalitățile de punere în aplicare a unor măsuri de individualizare judiciară a executării pedepselor privative de libertate, cu particularizare la nivelul persoanei fizice condamnate. Totodată, sunt analizate noile instituții adaptate executării pedepselor penale în secolul XXI, menite să reducă în mod substanțial recidiva și să conducă la diminuarea perioadei de lipsire efectivă de libertate în favoarea unor măsuri individuale personalizate și corespunzătoare fiecărui condamnat.
ABSTRACT
PREFAŢĂ

CAPITOLUL I. Tendinţele politicii şi filozofiei execuţional penale până la sfârşitul secolului XX

CAPITOLUL II. Pedepsele penale şi principiile de executare a acestora
2.1. Pedeapsa şi principiile de aplicare
2.2. Pedepsele carcerale
2.2.1. Detenţiunea pe viaţă
2.2.2. Pedeapsa închisorii

CAPITOLUL III. Proceduri penale executive
3.1. Punerea în executare a hotărârilor penale
3.2. Instanţa competentă pentru punerea în executare a hotărârilor penale
3.2.1. Punerea în executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a pedepsei închisorii

CAPITOLUL IV. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
4.1. Amânarea executării pedepsei conceptde sancţiune penală necarcerală
4.2. Procedura amânării executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau închisorii

CAPITOLUL V. Întreruperea executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii

CAPITOLUL VI. Punerea în executare a pedepsei amenzii

CAPITOLUL VII. Punerea în executare a pedepselor complementare
7.1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii unor drepturi
7.2. Punerea în executare a pedepsei degradării militare

CAPITOLUL VIII. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă în cazul persoanelor condamnate
8.1. Obligarea la tratament medical
8.2. Punerea în executare a internării medicale

CAPITOLUL IX. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea pedepselor penale

CAPITOLUL X. Punerea în executare a pedepsei pentru persoanele juridice

CAPITOLUL XI. Sancţiunile alternative
11.1. Cadrul juridic al sancţiunilor penale alternative la pedepsele privative de libertate
11.2. Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate a executării pedepsei
11.3. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
11.4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu obligaţia condamnatului de a efectua o muncă în folosul comunităţii
11.5. Probaţiunea mijloc de aplicare a sancţiunilor alternative la pedepsele carcerale în dreptul penal român

CAPITOLUL XII. Resocializarea condamnaţilor scopul aplicării pedepselor penale necarcerale
12.1. Conceptul de resocializare
12.2. Reeducarea persoanelor condamnate penal
12.2.1. Funcţia de reeducare
12.2.2. Utilitatea programelor educative din penitenciare
12.2.3. Contribuţia educaţiei la viaţa din penitenciare şi la reintegrarea infractorului în societate
12.2.4. Particularităţi ale relaţiei educator - deţinut
12.2.5. Locul educaţiei (tratamentului) în cadrul regimului penitenciar, obiectivele acesteia
12.2.6. Metode de educaţie pentru adulţi
12.2.7. Particularităţi, posibilităţi şi căi privind reeducarea condamnaţilor
12.2.8. Învăţământul elementar al adulţilor condamnaţi
12.2.9. Adaptarea procesului reeducativ în raport cu personalitatea infractorului
12.2.10. Respingerea programelor educative de către deţinuţi
12.2.11. Aspecte privind procesul de reeducare a recidivistului

CAPITOLUL XIII. Reinserţia socială
13.1. Activităţile menite să servească pregătirii unui deţinut pentru liberarea sa din penitenciar
13.1.1. Cunoaşterea personalităţii deţinutului
13.1.2. Adaptarea deţinuţilor la regimul de detenţie
13.1.3. Dezvoltarea deprinderilor sociale
13.1.4. Reinserţia socială prin muncă
13.1.5. Modelarea personalităţii umane în penitenciar
13.1.6. Problematica psihosocială a mediului penitenciar
13.2. Activităţile de reinserţie socială

CAPITOLUL IV. Reabilitarea
14.1. Reabilitarea ca proces psiho-social în materia executării pedepsei
14.2. Pedeapsa reabilitativă
14.3. Reabilitarea penală
14.4. Principiile practice ale reabilitării
14.4.1. Clasificarea riscurilor
14.4.2. Nevoile criminogene

CAPITOLUL XV. Resocializarea minorilor infractori
15.1. Elemente introductive
15.2. Legislaţia aplicabilă
15.3. Instituţia reeducării minorului delicvent
15.4. Minoritatea
15.5. Minorii şi infracţionalitatea
15.6. Cercetare de caz efectuată în luna iulie 2009

CONCLUZII
I. Aspecte preliminare
II. Cu privire la problemele de principiu

BIBLIOGRAFIE
I. Tratate, cursuri, monografii
II. Practică judiciară
III. Adrese site-uri internet